Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКадурін, Сергій Володимирович-
dc.contributor.authorТюлєнєва, Наталія Віталіївна-
dc.contributor.authorЧепіжко, Олександр Валентинович-
dc.contributor.authorПашняк, С. В.-
dc.contributor.authorКадурин, Сергей Владимирович-
dc.contributor.authorТюленева, Наталья Витальевна-
dc.contributor.authorЧепижко, Александр Валентинович-
dc.contributor.authorKadurin, Serhii V.-
dc.contributor.authorTiulienieva, Nataliia V.-
dc.contributor.authorChepizhko, Oleksandr V.-
dc.contributor.authorPashnyak, S. V.-
dc.date.accessioned2011-06-10T08:52:49Z-
dc.date.available2011-06-10T08:52:49Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifierУДК 551.4.044:551.35:519.2-
dc.identifier.citationВісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университетаuk
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1424-
dc.description.abstractВивчено закономірності розподілу гранулометричних фракцій сучасних морських відкладень на північно-західному шельфі Чорного моря в районі від Дунаю до Одеси для виділення ролі і місця факторів, що визначають накопичення донних відкладів. Досліджувалися особливості рельєфу; за допомогою побудови тренд —поверхні досліджуваної ділянки, були побудовані карти з нанесеними інформаційними шарами, кожний з який відповідає визначеної фракції відкладень. Аналіз розподілу різних гранулометричних фракцій разом з розглядом морфології й історії геологічного розвитку території може бути одним зі способів визначення факторів накопичення донних відкладів —рельєф шельфової зони гідродинамічні особливості водойми — у шельфових зонах морів.uk
dc.description.abstractИзучены закономерности распределения гранулометрических фракций современных морских отложений на северо-западном шельфе Черного моря в районе от Дуная до Одессы для выделения роли и места факторов влияющих на осадконакопление. Исследовались особенности рельефа; с помощью построения тренд — поверхности изучаемого участка, были построены карты с нанесенными информационными слоями, каждый из которых отвечает определенной фракции отложений. Анализ распределения различных гранулометрических фракций совместно с рассмотрением морфологии и истории геологического развития территории может явиться одним из способов определения факторов осадконакопления — рельеф шельфовой зоны гидродинамические особенности водоема — в шельфовых зонах морей.uk
dc.description.abstractRegularity of distribution granulometric fractions of modern bottom sediments on a northwest shelf of the Black sea, and factors influencing on sludging in area from Danubu to Odessa were investigated. The features of a relief were investigated; with the help of construction trend — surfaces,maps with put information layers each of which show the certain fraction of sedimets were constructed. The analysis of distribution various granulometric fractions together with consideration of morphology and a history of geologic development of territory may be one of ways of definition of factors sludging — a relief of a shelf zone hydrodynamical features of a reservoir — in shelf zones of seas.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk
dc.relation.ispartofseriesГеографічні та геологічні науки;Т. 9, вип. 4.-
dc.subjectдонні відкладиuk
dc.subjectрельєфuk
dc.subjectгранулометричний складuk
dc.subjectдонные отложенияuk
dc.subjectрельефuk
dc.subjectгранулометрический составuk
dc.subjectbottom sedimentsuk
dc.subjectreliefuk
dc.subjectgranulometric compositionuk
dc.titleДеякі особливості розподілу сучасних морських відкладень на північно-західному шкльфі Чорного моряuk
dc.title.alternativeНекоторые особенности распределения современных морских отложений на северо-западном шельфе Чёрного моряuk
dc.title.alternativeSome features of distribution granulometric fractions of modern sea depositions on a northwest shelf of Black seauk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
152-160.pdf690.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.