Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1424
Назва: Деякі особливості розподілу сучасних морських відкладень на північно-західному шкльфі Чорного моря
Інші назви: Некоторые особенности распределения современных морских отложений на северо-западном шельфе Чёрного моря
Some features of distribution granulometric fractions of modern sea depositions on a northwest shelf of Black sea
Автори: Кадурін, Сергій Володимирович
Тюлєнєва, Наталія Віталіївна
Чепіжко, Олександр Валентинович
Пашняк, С. В.
Кадурин, Сергей Владимирович
Тюленева, Наталья Витальевна
Чепижко, Александр Валентинович
Kadurin, Serhii V.
Tiulienieva, Nataliia V.
Chepizhko, Oleksandr V.
Pashnyak, S. V.
Бібліографічний опис: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Дата публікації: 2004
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: донні відклади
рельєф
гранулометричний склад
донные отложения
рельеф
гранулометрический состав
bottom sediments
relief
granulometric composition
Серія/номер: Географічні та геологічні науки;Т. 9, вип. 4.
Короткий огляд (реферат): Вивчено закономірності розподілу гранулометричних фракцій сучасних морських відкладень на північно-західному шельфі Чорного моря в районі від Дунаю до Одеси для виділення ролі і місця факторів, що визначають накопичення донних відкладів. Досліджувалися особливості рельєфу; за допомогою побудови тренд —поверхні досліджуваної ділянки, були побудовані карти з нанесеними інформаційними шарами, кожний з який відповідає визначеної фракції відкладень. Аналіз розподілу різних гранулометричних фракцій разом з розглядом морфології й історії геологічного розвитку території може бути одним зі способів визначення факторів накопичення донних відкладів —рельєф шельфової зони гідродинамічні особливості водойми — у шельфових зонах морів.
Изучены закономерности распределения гранулометрических фракций современных морских отложений на северо-западном шельфе Черного моря в районе от Дуная до Одессы для выделения роли и места факторов влияющих на осадконакопление. Исследовались особенности рельефа; с помощью построения тренд — поверхности изучаемого участка, были построены карты с нанесенными информационными слоями, каждый из которых отвечает определенной фракции отложений. Анализ распределения различных гранулометрических фракций совместно с рассмотрением морфологии и истории геологического развития территории может явиться одним из способов определения факторов осадконакопления — рельеф шельфовой зоны гидродинамические особенности водоема — в шельфовых зонах морей.
Regularity of distribution granulometric fractions of modern bottom sediments on a northwest shelf of the Black sea, and factors influencing on sludging in area from Danubu to Odessa were investigated. The features of a relief were investigated; with the help of construction trend — surfaces,maps with put information layers each of which show the certain fraction of sedimets were constructed. The analysis of distribution various granulometric fractions together with consideration of morphology and a history of geologic development of territory may be one of ways of definition of factors sludging — a relief of a shelf zone hydrodynamical features of a reservoir — in shelf zones of seas.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1424
Інші ідентифікатори: УДК 551.4.044:551.35:519.2
Розташовується у зібраннях:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
152-160.pdf690.67 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.