Now showing items 1-20 of 803

  • Lexikalische besonderheiten des romans von Erwin Strittmatter "Tinko" 

   Олійник, О. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik hat sich die Arbeitsklasse als herrschende Klasse in einem national-staatlichen Rahmen konstituiert. Dieses Ereignis, wurde durch den Sieg der Anti-Hitler-Koalition ...
  • Narrative Compositional Form "description" in E. A. Ploulx's stories 

   Негрецька, Марія Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Peculiarities of such narrative compositions form as description, namely – interior, landscape and portrait – are the object of our investigation
  • Актуальні методи використання сугестивних лінгвістичних засобів впливу в американському політичному дискурсі (на базі промов Б. Обами, Г. Клінтона, Д. Трампа) 

   Мухіна, Валерія Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Характерною особливістю ХХІ ст. вважається становлення і вибуховий розвиток інформаційних технологій, які, в свою чергу, покращили можливості комунікаційних технологій. Мова зазнала такого грандіозного розвитку, що стала ...
  • «Американська мрія у романі Т. Драйзера («Американська трагедія»)» 

   Вєнік, Аліна Димитрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Теодор Драйзер – видатний письменник-натураліст та критичний реаліст ХХ століття, твори якого базуються на колосальному матеріалі досвіду та спостережень. Письменник увійшов в історію світової літератури не тільки як критик ...
  • Аналіз пропорційного використання означеного артикля з іменниками у різноманітних синтаксичних функціях 

   Штефуряк, Ірина Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   The English articles are part of a large system of reference and determination. Articles are understandably problematic from a cross-linguistic perspective: most Asian and Slavic languages and many African languages have ...
  • Англомовна лексика моди XX-XXI століть 

   Гусева, Марина Олегівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   У сучасному мультикультурному суспільстві за останні 20 років бурхливого розвитку досягла індустрія моди. Активізувалося міжнародне співробітництво художників, модельєрів, стилістів, виробників модного одягу, що вимагало ...
  • Англомовна науково-популярна література на медичну тематику, адресована дитячій та дорослій читацькій аудиторії 

   Кафка, Катерина Євгеніївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Засвоєння основ медичних знань – надзвичайно важливе завдання, оскільки перш за все кожна людина має покладатися на власні сили, а не на лікарів. Для оволодіння базовими навичками догляду за здоров’ям можна звернутися до ...
  • Англомовна науково-популярна література на медичну тематику, адресована дитячій та дорослій читацькій аудиторії 

   Кафка, Катерина Євгеніївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Засвоєння основ медичних знань – надзвичайно важливе завдання, оскільки перш за все кожна людина має покладатися на власні сили, а не на лікарів. Для оволодіння базовими навичками догляду за здоров’ям можна звернутися до ...
  • Англомовна реклама бізнес, еко та волонтерського туризму 

   Подуст, І. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   В последнее десятилетие массив рекламных публикаций становится все более и более значительным. Будучи неотъемлемой частью mass-media, реклама наряду с прессой, радио и телевидением, внедряет в сознание адресата определенные ...
  • Англомовна Інтернет-онімія 

   Карпенко, Максим Юрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується формуванням нового своєрідного типу суспільства, яке є інформаційною комп’ютерізованою “системою людей, процесів, цінностей і відповідних технологій“ [34], розвиток яких “сприяв ...
  • Англомовні асоціативні терміни в галузі психіатрії 

   Нечепорук, Вероніка Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Галузева термінологія є найважливішим засобом професійного спілкування. Тому детальна типологизація асоціативних термінів, виявлення загальних термінологічних особливостей, при одночасному урахуванні мовної специфіки, ...
  • Англійське суспільство XIX століття у творчості Елізабет Гаскелл (роман "Північ та Південь") 

   Остапчук, Валерія Денисівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   У 30-ті роки XIX століття англійська література вступає в період нового підйому, який досягає найвищого рівня в 40-х і початку 50-х років. На цей час припадає творчість Елізабет Гаскел. Згідно хвилі інтересу до вікторіанської ...
  • Англійські дієслова говоріння в російському та українському перекладі художнього тексту 

   Педос, Марія Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Переклад як один з видів мовної діяльності становить собою процес адекватної і повноцінної передачі думок, висловлених однією мовою, засобами іншої мови. Адекватний і повноцінний переклад обумовлює правильну, точну і повну ...
  • Англійські запозичення в німецькій пресі 

   Клевцова, О. Є. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Немецкий язык, как и другие современные языки, находится в постоянном движении и развитии. Он заимствует и интегрирует слова. Выбор темы исследования, а именно «Английские заимствования в современных немецких популярных ...
  • Англійські реалії в творах Роальда Даля 

   Чернійчук, Аліна Вадимівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Розширення міжкультурних контактів і глобалізація мультикультурної земної цивілізації роблять необхідним вивчення елементів культури, що знаходять відбиття в мові будь-якого народу в національно-культурному аспекті. Проблема ...
  • Англіцизми в романах Мартіна Сутера 

   Булкіна, Ольга Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Заимствование - один из самых динамических процессов современного языка, а также один из главных способов обогащения его словарного состава. Такие латинские слова как Fenster и circa, греческие Katastrophe, Analyse, These ...
  • Англіцизми у сучасній німецькій мові 

   Король, Валерія Русланівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   У полікультурном та мультилінгвальному суспільстві людей, яких об'єднують проблеми глобалізації, мова виступає в якості важливого інструменту успішної жізнедеятельності сучасної людини. Підтримка мовного і культурного ...
  • Антонімічний концепт "розум / нерозумність" у французькій мовній картині світу 

   Нечіпайло, Софія Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Мова, як відомо, є скарбницею колективного досвіду людства. Цей досвід виражається у значеннях слів і стійких виразів, в ціннісних асоціаціях та зафіксованих у мові нормах поведінки, що визначають приналежність людей до ...
  • Антонімічний концепт "розум / нерозумність" у французькій мовній картині світу 

   Нечіпайло, Софія Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Мова, як відомо, є скарбницею колективного досвіду людства. Цей досвід виражається у значеннях слів і стійких виразів, в ціннісних асоціаціях та зафіксованих у мові нормах поведінки, що визначають приналежність людей до ...
  • Антропонімікон романів В. Набокова 

   Малишева, Інна Вікторівна. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной изученностью имен собственных в произведениях американского периода творчества Владимира Набокова, их семантики, их функционирования и прецедентности, а также ...