Now showing items 1-12 of 12

  • Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету 

   Д'якова, Дарія Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об’єкт дослідження - академічна доброчесність у вищих школах світу. Предметом дослідження є розвиток університетів при дотримання принципів академічної доброчесності. Мета дослідження: вивчення фактичного стану академічної ...
  • Відношення старшого покоління до конфліктів в молодіжному середовищі 

   Незамаєва, Юлія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об’єкт - старше покоління віком від 45 років, предметом виступає відношення до конфліктів в молодіжному середовищі, ціллю – спостереження специфіки відношення старшого покоління до конфліктів у молодіжному середовищі. ...
  • Гравці квест - кімнат: досвід типологічного аналізу 

   Костенко, Анастасія Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Метою дослідження є вивчення особливостей поведінки гравців квест-кімнат та виокремлення типів гравців відповідно їхніх ролей, мотивів та цілей (на прикладі квест-кімнати «Винодел», міста Одеси). Досягнення поставленої ...
  • Дозвільні практики студентської молоді 

   Ворожейкіна, Анна Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об'єктом дослідження є дозвілля студентської молоді. Предметом дослідження є дозвільна діяльність сучасної студентської молоді. Мета дослідження полягає в соціодіагностиці, типізації практик дозвільної діяльності та ...
  • Кінокритика як комунікативна практика популяризації кіно 

   Матвійчук, Олексій Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Метою дослідження є виявлення функції і ролі сучасної кінокритики в популяризації кіно. Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 1. визначити соціальні функції кінематографу та кінокритики; 2. дослідити ...
  • Місце та роль сучасних медіа в комунікативних практиках сучасного підлітка 

   Рахвалова, Аліса Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об'єктом дипломної роботи є комунікативні практики сучасних підлітків, а предметом – місце і роль соціальних медіа в таких комунікативних практиках. Проблемою є те, що дозвілля має великий вплив на всі сфери життєдіяльності ...
  • Образ сім'ї в творах української літератури 

   Бондар, Віта Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Метою даної роботи є – вивчення теоретичних аспектів сімейних відносин, проблем сучасної сім`ї, а також розкриття їх в творах української літератури. У відповідності з метою поставлені наступні завдання: -вивчити наукову ...
  • Соціальний портрет волонтера - фандрайзера некомерційної організації 

   Палічук, Тетяна Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об’єктом дослідження є волонтерство як соціальний капітал, розглянутий з двох ракурсів: як соціальний ресурс у розвитку демократичного суспільства та як індивідуальний ресурс для волонтерів-фандрайзерів некомерційних ...
  • Ставлення сучасного населення до фільмів жаху 

   Ільченко, Алла Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об'єкт дослідження— сучасне українське населення, у віці від 18 і більше років. Предмет дослідження— інтерес сучасного українського населення, у віці від 18 і більше років, до фільмів жахів. Мета дослідження— виявлення ...
  • Стереотипи "жінки-професіонала" в сучасному кіно 

   Лісецька, Ольга Станіславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об’єктом стали : 1) кінофільми, які розкривають образи жінок-професіоналів; 2) оціночні судження телеглядачів, тобто їх думки з приводу розглянутих фільмів, предметом – стереотипи жіночих образів, які глядачі фіксували в ...
  • Технології просування особистих акаунтів у мережі Інстаграм (на прикладі блогерів м. Одеси) 

   Луковенко, Карина Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення феномену «особистий бренд» та технологій його просування. Метою дипломної роботи є дослідження сутності та специфіки технологій, за допомогою яких відбувається ...
  • Час міста: темпоральна організація міського життя 

   Кошелець, Марина Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Цель: Раскрытие социальных условий и принципов реализации городской темпоральности как специфичного «внутреннего» времени города. Задачи: Выявить специфику социальной жизни города; Раскрыть социальные отношения, создающие ...