Now showing items 1-4 of 4

  • Легітимність політичної влади та її виміри: порівняльний аналіз 

   Войтюк, Олександра Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Актуальність теми дослідження полягає в тому, що попри існуючий на сьогодні науковий інтерес до проблеми легітимності та наявність її авторитетних інтерпретацій (перш за все, концепції М.Вебера та Д.Істона), багато сучасних ...
  • Міський політичний режим та пріоритети політики децентралізації в Україні 

   Гуменчук, Владислав Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об’єктом наукового дослідження виступає сучасний міський політичний режим як комплексне явище. Предметом дослідження являється процес децентралізації у функціонуванні міських політичних режимів. Метою дослідження є ...
  • Партійні системи: типологія, умови і фактори еволюції 

   Краснощок, Віталій Русланович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Об’єктом дослідження є партійні системи зарубіжних країн та України. Предметом дослідження є порівняння партійної систем зарубіжних країн та України. Мета і завдання роботи: на основі наукових праць зарубіжних і вітчизняних ...
  • Політична опозиція: функціональна роль, типологія, правові засади діяльності 

   Денисенко, Людмила Константинівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Обєктом дослідження виступає політична опозиція в демократичному суспільстві. Предметом-визначення її функціонального призначення та правових засад існування. Метою дослідження є комплексний аналіз функціональних, ...