Now showing items 1-2 of 2

  • Соціальна політика в сучасній Україні: особливості та головні завдання 

   Асланова, Фаріда Асем кизи (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Однією з актуальних проблем сучасної України є проблема підвищення рівня життя людей і створення таких умов їх проживання, які б відповідали загальносвітовим стандартам, що, в свою чергу, значною мірою залежить від ефективного ...
  • Інститут президенства в Україні: конституційні засади та політична практика 

   Сах, Катерина Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   В становленні України як правової, демократичної, соціальної держави важлива роль має належати Президенту України, який є главою держави, гарантом її суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення прав людини та ...