Recent Submissions

 • Вплив розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання країн Європейського Союзу 

  Година, Анастасія Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Роль транспорту невпинно зростає, особливо в період втілення в життя масштабних інтернаціональних інтеграційних планів. Транспорт є однією з головних складових територіального поділу праці та засобом забезпечення територіальних ...
 • Розвиток ісламських фінансових інститутів у сучасних умовах 

  Заславська, Наталія Вячеславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Сучасна фінансова система, породжуючи кризи світового масштабу, вимагає необхідності диверсифікації національних фінансових ринків на основі впровадження нових принципів та інструментів. Такий дієвою альтернативою сьогодні ...
 • Розвиток фінансових систем країн Північної Європи в умовах глобальних дисбалансів 

  Юханов, Пилип Вікторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Наявність досконалої фінансової системи для будь-якої держави є головною умовою ефективного функціонування її економіки. Фінансова система являє собою надзвичайно складну за внутрішньою будовою фінансову конструкцію, за ...
 • Вплив єдиної європейської валюти на економіку країн ЦСЄ 

  Євтушенко, Дарія Владиславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Введення єдиної європейської валюти – євро - є одним з найважливіших подій кінця XX століття. Найбільш значущим наслідком введення євро стало створення нових умов для функціонування міжнародної валютно-фінансової системи. ...
 • Зовнішньоекономічні перспективи розвитку агросектору в Україні 

  Віннік, Дмитро Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Результати дослідження в перспективах розвитку українського аграрного сектору в світі, які будуть отримані в цій дослідницькій роботі, допоможуть зробити висновок про тенденції та розвиток інтеграції України в світову ...
 • Роль кластерів у розвитку сучасних національних інноваційних систем суб'єктів світового господарства 

  Удочукву, Франсіска Чіамака (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  The current stage in the development of the world economy is characterized by a transition to a post-industrial mode of production, the acceleration of scientific and technological progress, the growth of labor productivity ...
 • Альтернативні інвестиційні стратегії провідних автомобільних компаній світу 

  Цевелєв, Ілля Глібович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Глобалізація, прискоривши процес інтеграції національних ринків, створила для більшості компаній якісно нові умови ведення бізнесу, важливою відмітною рисою яких стало значне зростання міжнародних потоків капіталу, коли ...
 • Криптовалюта як інструмент міжнародного фінансового ринку 

  Толоконцев, Станіслав Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Bitcoin, Litecoin, криптовалюта, майнінг. Ці нові слова в останні місяці звучать практично звідусіль. Частково бум популярності криптовалют пояснюється тим, що вони демонструють набагато більшу історичну прибутковість, ...
 • Конкурентні переваги України на світовому ринку послуг 

  Тодорова, Тетяна Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Світовий ринок послуг у сучасній міжнародній економіці відіграє зростаючу роль і відзначається високою динамікою розвитку. Це забезпечує країнам і фірмам, що працюють на даному ринку, високі конкурентні переваги. Економіка ...
 • Вплив кредитної політики МВФ на економіку України 

  Тафінцева, Ольга Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації створюються на базі багатосторонніх угод між державами. Їхня мета - сприяти розвитку зовнішньої торгівлі і міжна¬родного та регіонального валютно-фінансового ...
 • Розвиток фінансових систем країн Південно-Східної Азії в умовах глобальних дисбалансів 

  Стратієнко, Вероніка Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Об’єднання країн Південно-Східної Азії в одну велику структуру є природним та неминучим процесом, який розгортається у відповідь на вимоги сучасної епохи – кризи глобальної фінансової системи. Азійська фінансово-економічна ...
 • Особливості розвитку світової фінансової системи в сучасних умовах 

  Смик, Юлія Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Міжнародну фінансову систему без перебільшень можна вважати однією з найбільш складних сфер світового господарства, адже саме вона покликана вирішувати певні проблеми світової та національних економік, паралельно створюючи ...
 • Стабільність фінансових систем країн ЄС в умовах боргової кризи зони ЄВРО 

  Щиткова, Діана Вікторівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В умовах глобалізації світового господарства роль і значущість валютно-фінансової інтеграції країн постійно зростає. Серед країн, які на думку вчених, досягли найбільших успіхів на шляху валютно-фінансової інтеграції перше ...
 • Соціально-економічні і фінансові ефекти НАФТА на сучасному етапі інтеграційному розвитку 

  Шагіна, Софія Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У світовій економіці XXI століття визначну і, навіть, ключову роль грає процес глобалізації. Економічна глобалізація набула актуальності ще у 1990 році та наразі прискорює своє зростання до всеохоплюючих масштабів, і ...
 • Сучасний стан та перспективи розвитку європейської економічної інтеграції 

  Шахін, Юміт (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Європейський союз є унікальним утворенням. Інтеграційні процеси в Європі, що призвели до виникнення Євросоюзу, з одного боку, є об'єктивним результатом розвитку західної цивілізації, а з іншого - відповіддю на виклики ...
 • Стан та перспективи розвитку процесу злиття та поглинання ТНК в економіці США 

  Шахбазян, Сатенік Арамаісівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Процес розвитку транснаціональних компаній, особливо на фазі росту, супроводжується активними процесами злиттів та поглинань. Вони забезпечують ТНК доступом до нових видів продукту, ринків збуту, кваліфікованого персоналу, ...
 • Особливості розвитку ринку страхових послуг країн ЕС в умовах глобализації 

  Санюк, Ксенія Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Європейський Союз є прикладом найвищого рівня економічної інтеграції в світі. Процес злиття його фінансових ринків, а особливо страхового, пройшов кілька етапів, які потребували впровадження ефективної стратегії. Шлях до ...
 • Розвиток транскордонного співробітництва в умовах нестабільного економічного середовища 

  Рунова, Маргарита Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Сучасні економічні відносини характеризуються глобальністю та невизначеністю економічного розвитку. Глобалізація призводить до активної взаємодії між різними країнами світу призводить до інтеграції в систему єдиного світового ...
 • Розвиток світового ринку криптовалют в умовах глобализації 

  Рудаков, Антон Iгорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  The information and data than will be obtained during this research work will help to understand the mechanism of functionality of cryptocurrency, how it has been established, what are the current market indicators of the ...
 • Вплив інтеграції на національну економіку країн Европейського Союзу 

  Романюк, Анастасія Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Актуальність роботи полягає у глибокому вивченні історичних передумов, теоретико-методологічних засад та сучасних тенденцій, притаманних одному з найбільш яскравих прикладів інтеграційних угрупувань сучасності, а саме – ...

View more