Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1411
Title: Становлення техно-геологічних систем в управлінні раціонального природокористування
Other Titles: Становление техно-геологических систем в управлении рационального природопользования
FORMATION OF TECHNO-GEOLOGICAL SYSTEMS IN ORGANIZATION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Authors: Чепіжко, Олександр Валентинович
Кадурін, Володимир Миколайович
Шатохіна, Л. М.
Чепижко, Александр Валентинович
Кадурин, Владимир Николаевич
Шатохина, Л. Н.
Chepizhko, Oleksandr V.
Kadurin, Volodymyr M.
Shatokhina, L. M.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2010
Publisher: Астропринт
Keywords: техно-геологічна система
геологічне середовище
технічна система
управління
організація
моніторинг
техно-геологическая система
геологическая среда
техническая система
управление
организация
мниторинг
tehno-geological system
geological environment
technical system
management
organization
monitoring
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 15, вип. 10, С. 193-201
Abstract: Розглядаються принципові положення техно-геологічної системи як системи організації техногенного впливу людини на навколишнє середовище і визначення перспективи розвитку та способи керування процесами в сфері життєдіяльності людини. Розробка методів управління станом і властивостями геологічного середовища направлена на рішення задачі управління, що успішно розв’язується методами технічного впливу на геосфери, на властивості водного середовища і атмосферу.
Рассматриваются принципиальные положения техно-геологической системы как системы организации техногенного влияния человека на окружающую среду и определение перспективы развития и способов управления процессами в сфере жизнедеятельности человека. Разработка методов управления по состоянию и свойствам геологической среды направлена на решение задачи управления методами технического влияния на геосферы, на свойства водной среды и атмосферу.
We consider the fundamental provisions tehno- geological system as a system of organization of technical human impact on the environment and determine the pros- pects for development and image management processes in the field of human activity. Development of management practices on state and properties of the geological envi- ronment is aimed at addressing the challenge of the methods of technical effects on the geosphere, the properties of the water environment and atmosphere.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 10: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1411
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 15 вып 10_193-201+.pdf80.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.