Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14116
Title: Маркетинг з незначними витратами в  малому  бізнесі
Authors: Воротнюк, Юлія Сергіївна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Шмагіна, Вероніка Валеріївна
Шмагина, Вероника Валерьевна
Shmagina, Veronika V.
Keywords: мале підприємство
маркетинг
маркетинг з незначними витратами
Abstract: Малі підприємства відіграють важливу роль в економіці будьякої країни. Сьогодні в Україні продовжується становлення малого підприємництва як ефективного сектора української економіки. Його подальший розвиток має важливе соціально-економічне значення при формуванні середнього класу як основи національної стабільності суспільства.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14116
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
191-195.pdf256.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.