Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1395
Title: ВКЛАД ГЕОГРАФОВ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА В ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ МИРОВОГО ОКЕАНА
Other Titles: ВНЕСОК ГЕОГРАФІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА В ДОСЛІДЖЕННЯ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ
CONTRIBUTION OF GEOGRAPHERS OF NATIONAL MECHNIKOV’S UNIVERSITY IN RESEARCH OF THE WORLD OCEAN COASTAL ZONE
Authors: Шуйский, Юрий Дмитриевич
Шуйський, Юрій Дмитрович
Shuiskyi, Yurii D.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2010
Publisher: Астропринт
Keywords: море
береговедение
история
достижения
теория
практика
море
берегознавство
історія
досягнення
теорія
практика
sea
coastal science
history
theory
practice
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 15, вип. 10, С. 9-31
Abstract: Анализ краткой истории развития географии в Одесском университете по- казал, что исследование морских берегов является давним и традиционным. Эти исследования внесли большой вклад в мировую науку, как в теорию, так и в практику береговедения. Стали массово применяться инструмен- тальные методы исследования, были усовершенствованы методы промер- но-грунтовых галсов, методы абсолютных масс, взаимовлияние берегов и подводного склона, составлены карты берегов ряда морей, развита теория абразионного процесса, теория баланса наносов, теория эолового морфогене- за, выявлены механизмы трансформации берегов в условиях современных изменений климата и усиления антропогенного пресса на природу берегов. Международная деятельность является весьма активной.
Аналіз стислої історії розвитку географії в Одеському університеті показав, що дослідження морських берегів ведеться традиційно, від часу заснування організа- ції. Ці дослідження зробили вагомий внесок у світову науку, як в теорію, так і в практику берегознавства. Застосовувалися інструментальні методи, були удоскона- лені методи промірно-седиментаційних галсів, абсолютних мас, наукове положен- ня про взаємодію берега та підводного схилу, укладені карти берегів кількох морів, розвинута теорія абразійного процесу, теорія балансу осадкового матеріалу, теорія еолового морфогенезу, визначені механізми трансформації берегів в умовах сучас- них змін клімату та підсилення антропогенного тиску на природу берегів. Досить активною є міжнародна діяльність.
Analysis of short history of geographical science did show that in Odessa State Uni- versity coastal sciences started from year of the University foundation (1865) and were traditional. During all period of the University working, geographers studied wind and sea wave regime, sediment movement, abrasion cliffs and benches, landslides, bars and spits dynamics, problems of sediment balance in coastal zone and climate change impact on coastal processes.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 10: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1395
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 15 вып 10_9-31+.pdf162.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.