Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13937
Title: Мала проза Б. Лепкого: художнє новаторство та світоглядно-естетичний контекст національної літературної традиції
Authors: Матлаш, Дарія
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Казанова, Ольга Валеріївна
Казанова, Ольга Валерьевна
Kazanova, Olha V.
Keywords: мала проза
Богдан Лепкий
художнє новаторство
світоглядно-естетичний контекст
національна літературна традиція
фрагментарна проза
Series/Report no.: ;Вип. 8.
Abstract: Богдан Лепкий розпочинав свій творчий шлях у добу становлення і розвитку модернізму. В творчості митця відбились зміни світоглядних засад, притаманне позбавлення стереотипів побутописання, що органічно поєднується з різноманіттям жанрових різновидів фрагментарної прози, а ліризм стає ключовою домінантою художнього стилю та мислення письменника. Метою статті є дослідження парадигми творчих пошуків українського митця, який звертався до переосмислення як традиційної для української літератури соціальної проблематики, так і до нових проблем екзистенції людського буття. Своєрідної інтерпретації набуває воєнна тематика, якій надається особлива роль, адже звернення до неї можна пов’язати із біографією митця, який пережив Першу та Другу світову війну. Досліджено, що в творах письменника, присвячених зображенню лихоліття війни, характери героїв розкриваються у нетипових ситуаціях. А художні образи туги, долі стають ключовими і семантично акцентованими. Спостерігається розвиток екзистенційних мотивів, а саме, пошуки сенсу буття у жорстокому світі, усвідомлення героями абсурдності війни, самотності, «закинутості» людей у незвичайні для них обставини, осмислення ваги життя і смерті, що виявляє особливості трагедійного світосприйняття війни письменником.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13937
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
182-188.pdf267.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.