Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13927
Title: Проблема визначення лексичних норм літературної української мови
Authors: Шух, Мирослава
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Яроцька, Галина Сергіївна
Yarotska, Galyna S.
Яроцкая, Галина Сергеевна
Keywords: лексичні норми
літературна українська мова
нормування української мови
Series/Report no.: ;Вип. 8.
Abstract: Сьогодні досконале володіння українською мовою як державною стає важливим компонентом для кожного, тим паче для фахівців різного профілю, адже мовленнєва діяльність є складовою професійної.145 Очевидно, що ми не завжди володіємо мовними нормами української мови і робимо безліч помилок у своєму мовленні. Тож актуальність обраної теми полягає в тому, що незважаючи на наявні доробки вчених, проблема культури мовлення залишається неповністю дослідженою. Поряд з тим, мовленнєва ситуація сучасного україномовного населення бажає бути кращою, характеризується значною кількістю різного роду мовних девіацій, відхилень від норми і потребує детального вивчення та дослідження. Новизна роботи полягає в спробі визначити основні тенденції теорії та практики сучасного нормування української мови та за допомогою опитування-анкетування з’ясувати рівень обізнаності з лексичних норм серед сучасних україномовних студентів. Об’єкт дослідження – мовлення україномовних жителів різних регіонів України. Предмет дослідження – ортологічний аспект мовлення сучасних українців. Джерелом дослідження є 5 лексикографічних видань, серед яких – словники різних діалектів української мови. Матеріал складається з 25 лексем, з-поміж яких наявні літературні слова та слова, що належать до трьох наріч України: Північного, ПівденноЗахідного та Південно-Східного, та відомостей з анкет.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13927
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-149.pdf337.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.