Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13925
Title: Циклічність розвитку комерційного банку та антикризових стратегій
Authors: Козлова, Марія Дмитрівна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: комерційний банк
антикризова стратегія
банківська криза
Abstract: З огляду на макроекономічні функції, які виконують банки, підвищення ризиковості екзогенного середовища ставить під сумнів ефективність фінансового посередництва. Особливістю банківських криз є безпосередній вплив на діяльність інших господарюючих суб’єктів, коли навіть стабільні до моменту банківської кризи економічні суб’єкти можуть опинитись на грані банкрутства. Проблемі вивчення функціонування банківської системи та ризиків, які супроводжують банківську діяльність наукова спільнота завжди приділяла достатньо уваги.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13925
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133-135.pdf226.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.