Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13874
Title: Аудит ризиків як інструмент допомоги розвитку  бізнесу
Authors: Шатковська, Марина Сергіївна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Буслаєва, Ганна Володимирівна
Буслаева, Анна Владимировна
Buslaieva, Hanna V.
Keywords: аудит
бізнес
ризик
моделі управління ризиками
Abstract: Несприятливі тенденції економічного розвитку, події, що викликають нестабільність у світі, та технологічний прорив є причинами, внаслідок яких підприємства стали уразливими до ризиків більше, ніж будь-коли. Ризик повинен бути стратегічним чинником ефективності та підвищення вартості бізнесу. Діяльність будь-якого підприємства схильна до впливу безлічі факторів ризику.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13874
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87-89.pdf225.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.