Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13867
Title: Асоціаціативний фон при захворюванні на шизофренію
Authors: Локота, Ігор
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Ковалевська, Тетяна Юріївна
Ковалевская, Татьяна Юрьевна
Kovalevska, Tetiana Yu.
Keywords: асоціативність
шизофренія
психологія
словесні асоціації
асоціативний фон
Series/Report no.: ;Вип. 8.
Abstract: Асоціативність – це одна з ознак творчого мислення людини. Лінгвостилістичне осягнення сутності даного поняття ґрунтується на теорії про властивості, природу та зв’язки асоціацій у філософії, психології, психолінгвістиці тощо. Велика увага приділена вивченню асоціацій та асоціативного експерименту у психології, де асоціації розглядаються як закономірний зв’язок двох або кількох психічних процесів (відчуттів, уявлень, думок, почуттів тощо), виражених у тому, що поява одного викликає появу іншого психічного процесу [10: 24]. З погляду лінгвістики тексту асоціації розглядають як актуалізовані у свідомості читача зв’язки між елементами лексичної структури тексту та співвідносними з ними явищами дійсності або свідомості [2: 127]. Досить складним є механізм формування мовних асоціацій. На сьогодні не існує одностайної думки щодо питання про чинники, що домінують у процесі виникнення асоціативних зв’язків між словами. Деякі вчені (Г. Щур, Б. Плотников) вважають, що основою виникнення асоціацій є об’єктивний та соціальний досвід індивідуума, інші вказують на їхній суто психічний характер (Ф. Галтон, В. Вундт) або на залежність від культурно-історичних традицій народу (А. Сахарний, А. Залевська). Проте більшість дослідників уважають природу виникнення асоціацій комплексною і надскладною та наголошують на необхідності подальшого експериментального вивчення цього феномену. Мета нашого експерименту – виявлення особливостей асоціативного фону людей, які мають діагноз «шизофренія», та встановлення характерних відмінностей між асоціативним фоном психічно здорових осіб та шизофреників. Завдання: 1) зібрати фактичний матеріал; 2) висвітлити особливості асоціативного фону хворих; 3) узагальнити отримані результати. Попередньо матеріал було зафіксовано на аудіоносії (диктофоні), розшифровано та перероблено у формат, доступний для читання й аналізу. Джерело дослідження: матеріал, зафіксований в Одеській обласній психіатричній лікарні №4.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13867
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69-74.pdf300.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.