Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1380
Title: ІНІЦІАЦІЙНА СИМВОЛІКА У РОМАНІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «ДІМ НА ГОРІ»
Authors: Іванова, Ніна
Citation: ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї
Issue Date: 2006
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: СИМВОЛІКА У РОМАНІ
ШЕВЧУК, ВАЛЕРИЙ
«ДІМ НА ГОРІ»
Series/Report no.: ;вип. 10, С. 300-307
Abstract: У художній літературі останніх десятиліть ХХ століття, зокрема вісімдесятих років, особливу увагу привертає поезія. «Усвідомлення традиції, прагнення відчути її, розшифрувати, як відчуває у собі людина свій родовід» [5, с. 137] є, за М. Ільницьким, однією з рис поезії вісімдесятників. Але такі актуальні для неї мотиви, скажімо, як мотив родової пам’яті, пам’яті природи в людині, усвідомлення своєї включеності в біокосмічні ритми, відчуття втрати людиною гармонії з природою [5], можна вважати актуальними і для тогочасної модерної прози. Домінантною рисою проектування ідей поетів-вісімдесятників на прозову творчість є суб’єкт мовлення, індивідуум, герой, обдарований «подосі не звіданими глибинами пам’яті, доступаючись до архаїки ритуалу» [2, с. 27]. Пізнати досвід історичної традиції, попередньої культури, національного мислення в позачасових вимірах дає можливість обряд ініціації.
Description: ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї / Коллект. автор ; редкол.: Верников, М. М. ; редкол.: [та iн.],кол.авт. Одеська гуманiтарна традицiя ; укр. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2006.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1380
Appears in Collections:Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
300-307+.pdf187.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.