Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1378
Title: МІФОЛОГІЧНА АЛЮЗІЯ ЯК ФОРМА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ РОМАНУ «МАЙСТЕР КОРАБЛЯ» Ю. ЯНОВСЬКОГО
Authors: Коробкова, Наталія Костянтинівна
Korobkova, Nataliia K.
Citation: ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї
Issue Date: 2007
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: міфологічна ілюзія
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ РОМАНУ
«МАЙСТЕР КОРАБЛЯ» Ю. ЯНОВСЬКОГО
Series/Report no.: ;вип. 278-291
Abstract: Інтертекстуальна складова поліфонії романістики Ю. Яновського – проблема надзвичайно цікава і на сьогодні ще мало досліджена. Проте говорити про абсолютну новизну цього вектору інтерпретаційної аналіти- ки «Майстра корабля», безумовно, було б науково  некоректно. Адже і критики початку ХХ ст., і сучасні вчені відзначали типологічні сходження з творчістю Р. Кіплінга, Дж. Конрада, П. Морана, Мопассана (Г. Костюк), І. Бабеля (О. Білецький), К. Фаррера, Дж. Лондона, Дос Пассоса (М. Ласло- Куцюк, М. Наєнко), К. Паустовського, О. Гріна (Г. Клочек, В. Панченко). Зокрема йшлося про типологію на рівні стилю, композиції, тематики тощо. Біографічна референційність, «автобіографічний  синерген»[3, с. 276] Яновського як вияв метатекстуальності стали предметом одного з останніх досліджень М. Гнатюк. Дана ж стаття має на меті  визначення функцій міфологічної алюзії як однієї із форм інтегральної міжлітературної рецепції у художньому світі роману «Майстер корабля» Ю. Яновського. Усвідомлюючи неможливість виявити усю мережу міжтекстових комунікацій  роману, спробуємо зосередити увагу на  аналізі  окремих біблійних та античних алюзій.
Description: ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї / Коллект. автор ; редкол.: Верников, М. М. ; редкол.: [та iн.],кол.авт. Одеська гуманiтарна традицiя ; укр. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2006.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1378
Appears in Collections:Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
287-291+.pdf216.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.