Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13517
Title: Закономірності розкладу озону ацидокомплексами 3d-металів, нанесеними на природний бентоніт
Other Titles: Закономерности разложения озона ацидокомплексами 3d-металлов, нанесенными на природный бентонит
Regularities of ozone decomposition by natural bentonite supported acodo complexes of 3d metals
Authors: Герега, Діана Анатоліївна
Citation: Герега, Д. А. Закономірності розкладу озону ацидокомплексами 3d-металів, нанесеними на природний бентоніт = Закономерности разложения озона ацидокомплексами 3d-металлов, нанесенными на природный бентонит = Regularities of ozone decomposition by natural bentonite supported acodo complexes of 3d metals : дипломна робота спеціаліста / Д. А. Герега ; наук. кер. Т. Л. Ракитська ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. неорганічної хімії та хім. екології . – Одеса, 2016 . – 48 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 7.04010101 Хімія
природний бентоніт
фазовий склад
озон
низькотемтемпературне розкладання
d-метали
Abstract: Об'єкт дослідження – реакційна здатність зразків МеCl2/П-Бент в реакції низькотемпературного розкладання озону. Мета роботи – дослідження фазового складу природного бентоніту і каталізаторів складу МеCl2/П-Бент, а також іх активності в реакції низькотемпературного розкладання озону. Методом РФА та ІЧ-спектроскопії встановлено поліфазовий склад природного бентоніту Дашуковського родовища і каталізаторів на його основі. Встановлено, що при закріпленні хлоридів Cu(II), Co(II) і Mn(II) на природному бентоніті суттєвих змін у фазовому складі і утворення нових фаз не відбувається. Кінетичні дослідження низькотемпературного розкладання озону в присутності каталізаторів МеCl2/П-Бент показали, що активність зразків змінюється в ряду CuCl2/П-Бент < CоCl2/П-Бент < MnCl2/П-Бент, а залежність кінетики розкладу озону від концентрації реагентів визначається природою металу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13517
Appears in Collections:Факультет хімії та фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.04010101_Hereha_Diana_Anatoliivna1.pdf355.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.