Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1348
Title: НЕОМІФОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС РОМАНУ “МАЙСТЕР КОРАБЛЯ” Ю. ЯНОВСЬКОГО
Authors: Коробкова, Наталія Костянтинівна
Korobkova, Nataliia K.
Citation: ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї
Issue Date: 2004
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: неоморфологічний дискурс
роман
Ю. Яновський
"Майстер корабля"
Series/Report no.: ;вип. 6, С. 281-290
Abstract: Протягом ХІХ–ХХ ст. у філософії та літературознавстві спостерігаємо  посилений інтерес до міфу як константної властивості мислення. Отже, відбулося певне переакцентування уваги з питання “про зникнення міфу на питання про модус його збереження” [1, с. 447]. А відтак цілком природньою видається поява  “неоміфологічної” течії (засновники Ріхард Вагнер і Фрідріх Ніцше) (Див: [15]), яка є досить різноманітною як за соціальною та філософською природою, так і за своїми проявами. Враховуючи те, що саме  роман стає у ХХ ст. “полем для міфологізування” (Є. Мелетинський), спробуємо простежити, в який спосіб поетично реалізується міф у романі “Майстер корабля” Юрія Яновського.
Description: ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї / Коллект. автор ; редкол.: Верников, М. М. ; редкол.: [та iн.],кол.авт. Одеська гуманiтарна традицiя ; укр. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2004.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1348
Appears in Collections:Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
281-290+.pdf210.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.