Recent Submissions

 • Дослідження осіб третього віку до можливостей безперервної освіти 

  Шаповалова, Юлія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Дипломна робота присвячена визначенню осіб третього віку до можливостей безперервної освіти. В роботі розглянуто психологічні особливості людей третього віку в процесі здобуття освіти, науково-теоретичні підходи, що ...
 • Теорії та моделі організації соціальної роботи у США 

  Савицька, Олена Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  В магистерской работе представлен целостный подход к изучению теоретических основ социальной работы и проанализированы сущностные и содержательно-функциональные характеристики социальной работы в США как социокультурного ...
 • Проблема соціокультурної норми в контексті виховання дітей-сиріт 

  Плотніченко, Яна В'ячеславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Дипломна робота присвячена визначенню проблеми соціокультурної норми в контексті виховання дітей-сиріт. В роботі розглянуто теоретичні аспекти проблеми соціокультурної норми у сучасному суспільстві та в контексті вихованні ...
 • Міжнародний досвід соціального захисту населення зарубіжних країн 

  Остапенко, Олександра Олегівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Работа посвящена теме международного опыта социальной защиты населения зарубежных стран. Анализ современного политического, правового и социального положения и защиты населения проводилось в трех направлениях: стран ...
 • Соціально-комунікаційний потенціал сучасної української соціальної реклами 

  Катан, Людмила Вікторівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Дипломна робота присвячена визначенню соціально- комунікаційного потенціалу сучасної української соціальної реклами. В роботі розглянуто теоретичні аспекти соціальної реклами, визначено роль соціальної реклами в системі ...
 • Проблеми формування і розвитку недержавної системи пенсійного забезбечення в Україні 

  Іовчева, Юлія Георгієвна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  У дипломній роботі представлено теоретичне дослідження системи недержавного пенсійного забезпечення України. Робота присвячена актуальним проблемам та питанням реформування системи пенсійного забезпечення населення України. ...
 • Становлення гендерної рівноваги в українському соціумі: жіночий рух 

  Єрмакович, Марина Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Жіночій рух в Україні став одним із чинників становлення громадянського суспільства. Його громадська праця зосереджена на таких напрямках: благодійність, громадянське суспільство; екологія; економіка, фінанси, підприємництво; ...
 • Соціальна робота щодо професійного самовизначення підлітків із фізичними вадами 

  Бартош, Юлія Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Наша работа посвящается изучению и анализу социальной работы по профессиональному самоопределению подростков с физическими отклонениями в Украине. Анализируются актуальность данного вопроса; формы, методы и технологии ...
 • Сучасні методи соціальної роботи з сім'ями дітей дошкільного віку 

  Балтажи, Олеся Вадимівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Дипломна робота присвячена сучасним методам соціальної роботи з сім’ями дітей дошкільного віку. В роботі розглянуто методи соціальної роботи, визначено роль соціального працівника в системі соціальних служб та вплив виховання ...
 • Волонтерська активність як аспект професійного становлення соціального працівника 

  Алексєєв, Максим Дмитрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  В дипломной работе представлен теоретический анализ и эмпирическое исследование проблемы влияния волонтерской деятельности на становлении профессиональной идентичности личности социального работника. В работе представлены ...
 • Дослідження рівня емпатії, її вплив на формування синдрому "емоційного вигорання" у медичних працівників 

  Золотовська, Лілія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  В обществе меняется отношение людей к работе. Люди теряют уверенность в стабильности своего социального и материального положения, в гарантированности рабочего места. Обостряется конкуренция за престижную и высокооплачиваемую ...
 • Психологічні фактори формування самостійності у підлітковому віці 

  Волошина, Олена Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  В условиях современного общества, для которого характерна направленность на гуманизацию всех сторон общественной жизни, особую актуальность приобретает проблема формирования самоценной личности, ее творческого ...
 • Вплив типів сприйняття групи на учбову діяльність учнів підліткового віку 

  Гончаренко, Микола Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Межличностное восприятие в группе очень важно для каждого человека и особенно для ребёнка, находящегося в подростковом возрасте. Зависит межличностное восприятие от множества факторов. Наиболее исследованными из них ...
 • Психологічні особливості особистості студентів-медиків 

  Мариніч, Марина Вікторівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  В психологической науке одной из важнейших является проблема самореализации личности в профессиональной и социально значимой деятельности. Исследование психологических условий, помогающих человеку, опирающемуся на свой ...
 • Співвідношення самооцінки та рівня досягнень у студентів 

  Лещенко, Маргарита Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Анализ литературных источников, свидетельствуют о значительном внимании к теме самооценки и самоотношения личности. Самооценка, как правило, рассматривается как один из аспектов самосознания наряду с такими понятиями, ...
 • Дослідження впливу батьківської любові на формування патерна поведінці жінки в конфліктній ситуації 

  Лобан, Світлана Геннадіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Исторически, семья является конкретной системой между супругами, родителями и детьми, занимает определенное место в социальных взаимодействиях. Она обладает серьезными преимуществами в социализации личности благодаря ...
 • Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення ефективності комунікації студентів-медиків 

  Малишкіна, Анжеліка Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Реальність і необхідність спілкування визначена сумісною життєдіяльністю людей. Корені спілкування ми знаходимо в самій їх матеріальній життєдіяльності. Щоб жити, люди вимушені взаємодіяти. Саме в процесі спілкування ...
 • Влияние совместного проживания до брака на формирование семьи в будущем 

  Кригер, Жанна Юрьевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Долгое время даже специалисты - психологи и социологи - утверждали, что для будущего семьи важно заранее узнать привычки, предпочтения и недостатки любимого человека, чтобы понять, сможем ли мы ужиться с ним. Однако, ...
 • Дослідження особливостей вираження емоцій юнаками і дівчатами 

  Горлова, Ганна Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Психология изучает особый мир явлений, находящийся в сознании человека и не похожих на те явления, которые человек видит невооруженным глазом в окружающем его мире. Эмоции играют большую роль в жизни человека. Эмоции ...
 • Емоційний стан жінки під час вагітності та після пологів 

  Горбата, Юлія Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Особливості психічного стану жінок у період вагітності протягом багатьох років привертають увагу фахівців. При цьому відзначається як емоційно негативна роль вагітності, так і позитивна. Про сприятливий вплив вагітності ...

View more