Останні додані

 • Розповсюдження кліщів роду Demodex серед пацієнтів Одеської обласної клінічної лікарні 

  Манастирліу, Анастасія Степанівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Всі захворювання мають різні симптоми, період розвитку і способи лікування. Багато виявляються відразу ж, інші можуть непомітно прогресувати роками. Про різного роду шкірні захворювання, як естетично неприємні, прийнято ...
 • Функція кольору в романі О. Уальда "The Picture of Dorian Gray" 

  Москова, Інна Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Роль головних компонентів прозаїчного зображення в тексті: свідомість, особистість, активність ”я”. Проза так само, як і лірика, може безпосередньо відображати предмети художнього сприйняття зовнішнього й внутрішнього світу ...
 • Вплив ЗМІ на німецьку вимову 

  Тертиця, В. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Die Sprache ist das wichtigste Mittel der gesellschaftlichen Kommunikation. In der mündlichen Äußerung kann die Aussprache auf verschiedene Weise realisiert werden. Der Frage des sprachlichen Standards wird in der deutschen ...
 • Весілля Одеси та Одещини останньої чверті XX ст. - початку XXI ст. 

  Кілієнко, Софія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Найважливішою подією кожної людини є весілля, воно являється важливим елементом в структурі сімейної обрядовості, має велике сакральне значення і зовсім не важливо де воно відбувається, у місті чи в селі. Нами для дослідження ...
 • Татуювання як засіб візуальної репрезентації особистості 

  Карагуца, Карина Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Исследования визуальных аспектов реализации личности актуально в первую очередь потому что недостаточно изучено с культурологической точки зрения, тогда как такой феномен как визуальная репрезентация — незаменимая часть ...
 • Наскельні малюнки доби бронзи Північного Надазов'я 

  Шульга, Ілля Костянтинович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У даній дипломній роботі ми розглянемо унікальний комплекс наскельного живопису Північного Надазов 'я, який вражає своєю різноманітністю у стилістичному плані. Наскельний живопис це завжди цікаво, адже дивлячись на роботу ...
 • Вербальні та невербальні маркери афективної поведінки в романі "Пролітаючи над гніздом зозулі" Кена Кізі 

  Барабаш, Христина Анзорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Кен Кізі - це відомий американський літератор, який став популярним, переважно, завдяки своїй книзі «Над гніздом зозулі» ( «Пролітаючи над гніздом зозулі», «One Flew Over The Cuckoo's Nest»). У його бібліографії було зовсім ...
 • Лінгвістичні особливості англомовної письмової реклами 

  Чечель, Руслана Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що реклама як показове явище сучасного комунікативного простору представляє собою важливу сферу діяльності журналіста. Вона входить в життя сучасної людини – споживача, приймаючи ...
 • Синтаксична організація юридичного дискурсу 

  Гуменюк, Олександр Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Сучасні лінгвістичні студії спрямовані на всебічне вивчення дискурсу, його типів і характеристик. Особливо зростає інтерес до дослідження юридичного дискурсу як одного з інституційних дискурсів нашого буття, що викликало ...
 • QSPR аналіз флуоресцентних властивостей ряду похідних імідазолу та піримідину 

  Стельмах, Сергій Ігорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У роботі було модифіковано метод аналізу, побудована консенсусна QSPR модель методом PLS на 20-рівні представлення молекулярної структури, що відображує залежність структура-властивість. Проведений дизайн молекул, для ...
 • Сорбція антибіотиків тетрациклінового та фторхінолонового класів на оксидах алюмінія та силіцію 

  Кучеренко, Любов Вікторівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Дослідження біологічно активних сполук - речовин з певними фізикохімічними властивостями і специфічною активністю, які виконують або впливають на функції організму є одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасної ...
 • Порівняльна характеристика компонентного складу полоїду Шаболатського та Куяльницького лиману та їх протизапальна активність 

  Абрамович, Владислав Едуардович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Робота присвячена проведенню комплексного дослідження з метою з’ясування сучасного стану пелоїдів Причорноморських лиманів. Було здійснено аналіз літературних даних щодо фізико-хімічної та екологогігієнічної оцінки ...
 • Комплексні сполуки Cu(II) з нітроген- та сульфурвмісними лігандами як каталізатори розкладу гіпропероксиду етилбензолу при полімерізації вінілових мономерів 

  Чорний, Євгеній Віталійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Робота виконана на кафедрі загальної хімії та полімерів і присвячена пошуку нових ініціюючих систем на основі органічних пероксидів і комплексних сполук купруму(ІІ) і кобальту(ІІІ) з нітроген- та сульфурвмісними лігандами ...
 • Координаційні сполуки валератів та бензоатів 3d-металів з гідразидом фенілоцтової кислоти 

  Жукова, Олена Віталіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Хімія координаційних сполук є одним з розділів неорганічної хімії, який останніми роками особливо успішно розвивається. Однією з характерних рис сучасної хімії взагалі є все зростаюче використання координаційних ...
 • Сорбційне модифікування органополімерних іонітів ксиленоловим оранжевим 

  Захарова, Ганна Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Перспективним напрямком розвитку фотометричних методів є контроль за вмістом токсичних металів у водах різних категорій, а також створення нових або використання вже відомих реагентів в якості селективних і чутливих ...
 • Дослідження вмісту біологічно-активних сполук з антиоксидантною активністю в різних сортах Vitis vinifera 

  Ткачьова, Анна Валентинівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Загальне погіршення екологічної ситуації в країні і в світі призвело до зниження імунітету населення. Підвищити його можна шляхом регулярного споживання продуктів, які відрізняються високим вмістом біологічно активних речовин ...
 • Визначення впливу ДМСО на константу зв'язування лігандів з ДНК 

  Тєліпова, Юлія Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Визначення впливу ДМ СО на афінітет до ДНК її лігандів. Встановлено, що присутній у розчині ДМ СО значущ о зменшує афінітет інтеркаляторів ДНК та не впливає на афінітет до неї лігандів малого жолобу. Довільне внесення ...
 • Синтез і афінітет до ДНК 9,6 дизаміщенних індолхінооксалінов 

  Тєліпов, Роман Миколайович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Соціальний і економічний збиток, який завдається вірусними захворюваннями не підлягає сумніву. Нажаль, сучасні методи боротьби з ними мають низку недоліків: надмірна вірусна специфічність і профілактичний характер ...
 • Синтез метилових естерів хінолінкарбонових кислот 

  Світловська, Катерина Георгіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Безліч похідних такого гетероциклу, як хінолін, сама назва якого походить від першого лікарського засобу проти малярії — хініну, здавна знаходять широке застосування у фармацевтической химии. Ця біциклічна ароматична ...
 • Антигіпоксична активність нових 1-заміщених 3-ариламіно бенздіазепінів 

  Стоянова, Валентина Георгіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Було вивчено антигіпоксичні властивості за методом нормобаричної гіпоксії нових похідних 1-метоксикарбонілметил-3-ариламіно-7-бром-5- феніл-1,2-дигідро-ЗН-1,4-бенздіазепін-2-онів. Встановлено, що всі вивчені сполуки ...

View more