Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1339
Title: Організація семантичного поля тексту: текстовий та інтерпретаційний зміст
Authors: Кондратенко, Наталія Василівна
Кондратенко, Наталья Васильевна
Kondratenko, Nataliia V.
Citation: ДОКСА : Збiрник наукових праць з фiлософiї та фiлологiї
Issue Date: 2004
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: сематичне поле
текст
текстовий зміст
інтерпретаційний зміст
Series/Report no.: ;Вип. 6.
Abstract: Текстолінгвістика, ґрунтуючись на засадах сучасних методологічних напрямків, прямує до цілісного аналізу тексту, зокрема семантичних аспектів його організації. Проблема семантики тексту, на нашу думку, є однією з найактуальніших, незважаючи на низку досліджень цього аспекту [2; 17]. Прагнення науковців експлікувати семантичний шар тексту неодмінно виводить на рівень інтерпретації і вимагає застосування категорій, що є більшою мірою філософськими, ніж власне лінгвістичними. Семантичні розробки в галузі текстолінгвістики поєднують у собі елементи методологій різних гуманітарних наук – насамперед, семіотики, логіки, герменевтики, психології і філології. Аналіз семантики тексту лише в руслі однієї науки обмежує дослідження і робить його вузько спрямованим.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1339
Appears in Collections:Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40-49+.pdf236.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.