Вісник Одеського національного університету. Хімія : [396] Collection home page

Logo
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки. DOI 10.18524/2304-0947 Сайт видання: http://heraldchem.onu.edu.ua

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 396
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2022Хелати 3-алілпентан‑2,4-діону для синтезу розгалуженого термостійкого поліметилметакрилатуShevchenko, О. V.; Burenkova, К. V.; Шевченко, Ольга Володимирівна; Буренкова, Катерина Вікторівна
2022Змішанолігандні германій–лантанідні комплекси з 1-гідроксиетилідендифосфоновою кислотою та 2,2’-біпіридиномМарцинко, Олена Едуардівна; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Чебаненко, О. А.; Пєсарогло, Олена Георгіївна; Martsinko, Olena E.; Seifullina, Inna Y.; Chebanenko, E. A.; Pesaroglo, Olena G.
2022Кислотно-основні властивості систем SO2 – Am (KOH) – Тропеолін OOO – H2O (Am – етаноламіни, морфолін)Хома, Руслан Євгенович; Бєньковська, Т. С.; Бугова, Єлизавета Юріївна; Осадчий, Л. Т.; Водзинський, Сергій Валентинович; Топоров, Сергій Васильович; Khoma, Ruslan E.; Bienkovska, T. S.; Bugova, E. Yu; Osadchiy, L. T.; Vodzinskii, Serhii V.; Toporov, Serhii V.
2022Взаємодія Гафнію(іv) з солями 6,7-дигідрокси‑4-карбоксил‑2-фенілбензопірилію в бінарних системах та в присутності катіонних поверхнево-активних речовСнігур, Денис Васильович; Шаповаленко, В. В.; Жуковецька, Олена Михайлівна; Гузенко, Олена Михайлівна; Щербакова, Тетяна Михайлівна; Snigur, Denys V.; Shapovalenko, V. V.; Zhukovetska, O. M.; Guzenko, Olena M.; Shcherbakova, Tetiana M.
2022Синтез, будова та афінітет до рецепторів ЦНС 8-бром‑11-метил‑6-феніл‑11-піримідо[4,5-b][1,4] бензодіазепінуБачинський, С. Ю.; Буренкова, Н. А.; Ішков, Юрій Васильович; Кравцов, В. Х.; Bachinsky, S. Yu.; Burenkova, N. A.; Ishkov, Yurii V.; Kravtsov, V. Kh.
2022Заміщені амінохалкони як вихідні сполуки для отримання нових похідних 1,4-бензодіазепінівБачинський, С. Ю.; Ішков, Юрій Васильович; Кравцов, В. Х.; Андронаті, С. А.; Ишков, Юрий Васильевич; Bachinskii, S. Yu.; Ishkov, Yurii V.; Kravtsov, V. Ch.; Andronati, S. A.
2022Використання офісного сканеру для отримання цифрових зображень об’єктів аналізу та комп’ютерне визначення їх колірних характеристикЖелтвай, І. І.; Тимухін, Є. В.; Хома, Руслан Євгенович; Хома, Руслан Евгеньевич; Khoma, Ruslan E.; Водзінський, Сергій Валентинович; Водзинский, Сергей Валентинович; Vodzinskyi, Sergii V.
2022Захист органів дихання від дії аміакуХома, Руслан Євгенович; Хома, Руслан Евгеньевич; Абрамова, Н. М.; Кіро, С. А.; Книш, І. М.; Khoma, Ruslan E.; Abramova, N. N.; Kiro, S. A.; Knish, I. M.
50-63+.pdf.jpg2022До питання про механізм окиснення азобаврників на модифікованих вугільно‑пастових електродахСнігур, Денис Васильович; Плюта, Константин Владимирович; Snigur, Denys V.; Pliuta, Konstiantyn V.
42-49+.pdf.jpg2022Спектрофотометричне визначення стибію(ІІІ) з перхлоратом 6,7-дигідрокси‑4-карбоксил‑2- фенілбензопіриліюСнігур, Денис Васильович; Жуковецька, Олена Михайлівна; Гузенко, Олена Михайлівна; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Снигур, Денис Васильевич; Жуковецкая, Е. М.; Гузенко, Елена Михайловна; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Snigur, Denys V.; Zhukovetska, E. M.; Guzenko, Olena M.; Chebotaryov, Aleksandr N.
35-41.pdf.jpg2022Електронегативність як фактор стабілізації валентних станів у складних оксидах p- та d-елементівЗінченко, В. Ф.; Менчук, Василь Васильович; Садковська, Л. В.; Менчук, Василий Васильевич; Zinchenko, V. F.; Sadkovska, L. V.; Menchuk, Vasyl V.
5-19.pdf.jpg2022Вплив деяких каталітичних отрут на активність нанесених на вуглецевий матеріал купрум-паладієвих комплексів в реакції окиснення монооксиду карбону киснем повітряКіосе, Тетяна Олександрівна; Ракитська, Тетяна Леонідівна; Труба, Алла Сергіївна; Еннан, А.-А.; Ракитський, О. С.; Киосе, Татьяна Александровна; Ракитская, Татьяна Леонидовна; Труба, Алла Сергеевна; Kiose, Tetiana O.; Rakitskaya, Tatiana L.; Truba, Alla S.; Ennan, A.-A.; Rakitskiy, О. S.
61-72.pdf.jpg2022Спектрофотометричне визначення вісмуту(ІІІ) з перхлоратом 6,7-дигідрокси-4-карбоксил-2-фенілбензопіриліюСнигур, Денис Васильевич; Снігур, Денис Васильович; Snigur, Denys V.; Чеботарёв, Александр Николаевич; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Chebotaryov, Aleksandr N.; Барбалат, Д. А.; Barbalat, D. A.; Жуковецька, Олена Михайлівна; Жуковецкая, Е. М.; Zhukovetska, E. M.; Гузенко, Олена Михайлівна; Гузенко, Елена Михайловна; Guzenko, Olena M.; Щербакова, Тетяна Михайлівна; Щербакова, Татьяна Михайловна; Shcherbakova, Tetiana M.
39-48.pdf.jpg2022Електронегативність та сила кислот і основ у водних розчинахЗінченко, В. Ф.; Zinchenko, V. F.; Менчук, Василь Васильович; Менчук, Василий Васильевич; Menchuk, Vasyl V.; Садковська, Л. В.; Садковская, Л. В.; Sadkovska, L. V.
31-38.pdf.jpg2022Подвійні ge(IV)-co(II) комплекси з 1-гідроксіетилідендифосфоновою кислотою та 2,2'-біпіридиномМарцинко, Елена Эдуардовна; Марцинко, Олена Едуардівна; Martsynko, Olena E.; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Сейфуллина, Инна Иосифовна; Seifullina, Inna Y.
5-30.pdf.jpg2022Моно- та біфункціональні імпрегновані волокнисті хемосорбенти респіраторного призначенняЕннан, Алим-Абдул Амидович; Еннан, Алім-Абдул Амідович; Еннан, Алим-Абдул Амидович; Хома, Руслан Евгеньевич; Хома, Руслан Євгенович; Khoma, Ruslan E.; Длубовский, Руслан Михайлович; Длубовський, Руслан Михайлович; Dlubovskiy, Ruslan M.; Захаренко, Ю. С.; Zakharenko, Y. S.; Бєньковька, Т. С; Bіenkovka, T. S.
70-80+.pdf.jpg2021Поверхневий натяг і асоціація в водних розчинах поверхнево-активних речовин в присутності поліакриламідуСтрельцова, Олена Олексіївна; Стрельцова, Елена Алексеевна; Streltsova, Olena O.; Волювач, Ольга В'ячеславівна; Волювач, Ольга Вячеславовна; Voliuvach, Olha V.; Бондар, О. Д.; Бондарь, А. Д.; Bondar, E. D.
61-69+.pdf.jpg2021Вплив біметалічних комплексів Германію (IV) як модифікаторів ненасиченого олігоестеру на кінетику його кополімеризації з метилметакрилатомКіосе, О. О.; Киосе, О. О.; Kiose, O. O.; Савін, Сергій Миколайович; Савин, Сергей Николаевич; Savin, Serhii M.; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Сейфуллина, Инна Иосифовна; Seifullina, Inna Y.; Марцинко, Олена Едуардівна; Марцинко, Елена Эдуардовна; Martsynko, Olena E.; Чебаненко, А. А.; Чебаненко, О. А.; Chebanenko, A. A.
52-60+.pdf.jpg2021Спектрофотометричне визначення купруму(ІІ) після дисперсійної рідинно-рідинної екстракції його комплексу з хлоридом 6,7-дигідрокси‑4- метил‑2-фенілбензопіриліюСнігур, Денис Васильович; Снигур, Денис Васильевич; Snigur, Denys V.
39-51+.pdf.jpg2021Вплив ацетилацетону на радикальну полімеризацію вінілових мономерів, ініційовану пероксидом бензоїлуШевченко, Ольга Володимирівна; Шевченко, Ольга Владимировна; Shevchenko, Olha V.; Буренкова, Катерина Вікторівна; Буренкова, Екатерина Викторовна; Burenkova, Kateryna V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 396