Вісник Одеського національного університету. Хімія : [340] Collection home page

Logo
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки. DOI 10.18524/2304-0947 Сайт видання: http://heraldchem.onu.edu.ua

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 340
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019Сорбційне вилучення меркурію(ІI) у вигляді комплексу з кармоазіном на аніоніті АВ-17-8 у динамічному режиміЧеботарьов, Олександр Миколайович; Гузенко, Олена Михайлівна; Жуковецька, О. М.; Снігур, Денис Васильович; Чеботарёв, Александр Николаевич; Гузенко, Елена Михайловна; Жуковецкая, Е. М.; Снигур, Денис Васильевич; Chebotaryov, Aleksandr N.; Guzenko, Olena M.; Zhukovetska, E. M.; Snigur, Denys V.
2019Комбинированные системы активных разбавителей для эпоксидных смолСавин, Сергей Николаевич; Киосе, О. О.; Руденко, В. О.; Ложичевская, Т. В.; Савін, Сергій Миколайович; Кіосе, О. О.; Руденко, В. О.; Ложичевська, Т. В.; Savin, Serhii M.; Kiose, O. O.
2019Кінетичні характеристики процесу сорбції іонів лантану металургійним шлакомКожемяк, Марина Анатоліївна; Гурова, О. О.; Кожемяк, Марина Анатольевна; Kozhemiak, Maryna A.; Hurova, O. O.
2019Трис(фенантролин)железо(II) бис(цитрато)- станнат(IV): синтез, молекулярная и кристаллическая структураБучко, О. В.; Марцинко, Елена Эдуардовна; Чебаненко, Елена Анатольевна; Дьяконенко, В. В.; Сейфуллина, Инна Иосифовна; Шишкина, С. В.; Марцинко, Олена Едуардівна; Чебаненко, Олена Анатоліївна; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Шишкіна, С. В.; Buchko, O. V.; Martsynko, Olena E.; Chebanenko, Olena A.; Diakonenko, V. V.; Seifullina, Inna Y.; Shyshkina, S. V.
2019Моно- та біметальні комплекси, закріплені на природному трепелі, у реакції низькотемпературного окиснення діоксиду сульфуру киснем повітряКіосе, Тетяна Олександрівна; Ракитська, Тетяна Леонідівна; Назар, А. П.; Раскола, Людмила Анатоліївна; Киосе, Татьяна Александровна; Ракитская, Татьяна Леонидовна; Раскола, Людмила Анатольевна; Kiose, Tetiana O.; Rakitskaya, Tatiana L.; Nazar, A. Р.; Raskola, Liudmyla A.
2019Сорбція іонів лантану клиноптилолітомКожемяк, Марина Анатоліївна; Гурова, О. О.; Кожемяк, Марина Анатольевна; Kozhemiak, Maryna A.; Hurova, O. O.
2019Волокнистый хемосорбент-амфолит на основе комплексных соединений хлорида никеля (II) с этилендиаминомЭннан, Алим-Абдул Амидович; Хома, Руслан Евгеньевич; Длубовский, Руслан Михайлович; Абрамова, Наталья Николаевна; Михайлова, Т. В.; Еннан, Алім-Абдул Амідович; Хома, Руслан Євгенович; Длубовський, Руслан Михайлович; Абрамова, Наталя Миколаївна; Ennan, Alim-Abdul A.; Khoma, Ruslan E.; Dlubovskiy, Ruslan M.; Abramova, Natalia M.; Mykhailova, T. V.
2019Волокнисті іоніти фібан як сорбенти сполук урану (VI), присутніх у сульфатних розчинахПерлова, Ольга Вікторівна; Текменжи, К. І.; Перлова, Наталія О.; Полікарпов, О. П.; Перлова, Ольга Викторовна; Текменжи, Е. И.; Перлова, Наталья А.; Поликарпов, А. П.; Perlova, Olha V.; Tekmenzi, K. I.; Perlova, Natalya O.; Polikarpov, O. P.
2019Кислотно-основные равновесия в растворах новых 4-гидроксистириловых красителей на основе 1-октилпиридинияЧеботарёв, Александр Николаевич; Жукова, Ю. П.; Студеняк, Я. И.; Снигур, Денис Васильевич; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Студеняк, Я. І.; Снігур, Денис Васильович; Chebotaryov, Aleksandr N.; Zhukova, Yu. P.; Studenyak, Ya. I.; Snigur, Denys V.
2019Спрямований синтез різнолігандно- гетерометалічних ксиларатогерманатів Со(II) з 1,10-фенантроліном та 2,2’-біпіридиномЧебаненко, Олена Анатоліївна; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Марцинко, Олена Едуардівна; Чебаненко, Елена Анатольевна; Сейфуллина, Инна Иосифовна; Марцинко, Елена Эдуардовна; Chebanenko, Olena A.; Seifullina, Inna Y.; Martsynko, Olena E.
2019Cинтез, строение моно-, биядерных комплексов Sn(IV) c дигидразонами ароматических альдегидовШматкова, Наталья Владимировна; Сейфуллина, Инна Иосифовна; Морозов, А. Н.; Шматкова, Наталя Володимирівна; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Морозов, А. М.; Shmatkova, Natalia V.; Seifullina, Inna Y.; Morozov, A. M.
2019Вплив тривалості кислотного модифікування бентоніту на активність Pd(II)-Cu(II)-каталітичних композицій в реакцїї окиснення монооксиду карбонуДжига, Ганна Михайлівна; Джига, Анна Михайловна; Dzhyga, Ganna M.
2019Получение адсорбентов из растительных отходов, модифицированных лимонной кислотойСолдаткина, Людмила Михайловна; Завричко, М. А.; Солдаткіна, Людмила Михайлівна; Заврічко, М. А.; Soldatkina, Liudmyla M.; Zavrychko, M. A.
2019Синтез N-карбоксиетилнафталімідів з залишками первинних та вторинних амінів в положеннях 4 та 5Федько, Надія Федорівна; Анікін, Валерій Фомич; Шевченко, Марина Володимирівна; Станкевич, В. В.; Федько, Надежда Федоровна; Аникин, Валерий Фомич; Шевченко, Марина Владимировна; Fedko, Nadiia F.; Anikin, Valerii F.; Shevchenko, Maryna V.; Stankevych, V. V.
2002Модификаторы матрицы и их использование при прямом электротермическом атомноабсорбционном определении свинца в объектах окружающей средыЗахария, Александр Николаевич; Чеботарёв, Александр Николаевич; Изги, Белгин; Захарія, Олександр Миколайович; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Ізгі, Белгін; Zacharia, Oleksandr N.; Chebotaryov, Aleksandr N.; Izgi, Belgin
2002Вплив умов синтезу на фізико-хімічні властивості складних оксидів перехідних металівМакордей, В. В.; Умінський, М. В.; Колесникова, И. П.; Поліщук, В. Ю.; Щадних, Н. М.; Колесников, А. В.; Макордей, Ф. В.; Уминский, М. В.; Колесникова, И. П.; Полищук, В. Е.; Щадных, Н. М.; Колесников, А. В.; Makordej, Fedir V.; Uminskiy, M. V.; Kolesnikova, I. P.; Polishchuk, V. E.; Schadnuh, N. M.; Kolesnikov, A. V.
2002Сорбція аспарагінової та глутамінової амінокислот катіонітом ку-2-8.Чеботарьов, Олександр Миколайович; Щербакова, Тетяна Михайлівна; Чачко, А. І.; Самойленко, Г. В; Чеботарёв, Александр Николаевич; Щербакова, Татьяна Михайловна; Чачко, А. И.; Самойленко, Г. В; Chebotaryov, Aleksandr N.; Shcherbakova, Tetiana M.; Chachko, A. I.; Samoylenko, G. V.
2002Ініціювання процесів тверднення епоксидно акрилатних композитівСавін, С. М.; Боровська, Т. В.; Анісімов, Ю. М.; Савин, Сергей Николаевич; Боровская, Т. В.; Анисимов, Ю. Н.; Savin, S. N.; Borovska, T. V.; Anisimov, Y. N.
2002Одночасне визначення різноманітних форм суаьфуру молекулярно-емісійним методомСтайков, А. І.; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Топоров, Сергій Васильович; Стайков, А.И.; Чеботарёв, Александр Николаевич; Топоров, Сергей Васильевич; Staykov, A. I.; Chebotaryov, Aleksandr N.; Toporov, Serhii V.
2002Термодинамічні особливості сорбції додецилсульфату натрію іонітами різної природиЧеботарьов, Олександр Миколайович; Паладенко, Т. В.; Рахлицька, Олена Михайлівна; Кулалаєва, Н. В.; Чеботарёв, Александр Николаевич; Паладенко, Т. В.; Рахлицкая, Елена Михайловна; Кулалаева, Кулалаева; Chebotaryov, Aleksandr N.; Paladenko, T. V.; Rakhlytska, Olena M.; Kulaiayeva, N. V.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 340