Вісник Одеського національного університету. Хімія : [404] Collection home page

Logo
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки. DOI 10.18524/2304-0947 Сайт видання: http://heraldchem.onu.edu.ua

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 404
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2023Поліфенольний статус та антиоксидантна активність трави Thymus serpyllum L.Ларіонов, В. Б.; Цісак (Кобернік), Альона Олександрівна; Бєнєт, Станіслав Сергійович; Larionov, V. B.; Tsisak (Kobernik), Aliona O.; Bieniet, S. S.
2023Сорбційне вилучення аполярних рідин природними високомолекулярними сполукамиТимчук, Алла Федорівна; Стрельцова, Олена Олексіївна; Пуріч, А. Д.; Tymchuk, Alla F.; Streltsova, Olena O.; Purich, A. D.
2023Іонізація етаноламінів у водно-органічних середовищахСнігур, Денис Васильович; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Щербакова, Тетяна Михайлівна; Рахлицька, Олена Михайлівна; Шаповаленко, В. В.; Snigur, Denys V.; Chebotaryov, Oleksandr N.; Shcherbakova, Tetiana M.; Rakhlytska, Olena M.; Shapovalenko, V. V.
2023Кополімеризація ненасичених олігоестерів, що модифіковані нітрогенвмісними сполуками, з метилметакрилатомКіосе, Тетяна Олександрівна; Савін, Сергій Миколайович; Kiose, Tetiana O.; Savin, Serhii M.
2023Хемосорбційні композиції на основі флогопіту для низькотемпературної очистки повітря від діоксиду сульфуруКіосе, Тетяна Олександрівна; Назар, Анна Павлівна; Раскола, Людмила Анатоліївна; Kiose, Tetiana O.; Nazar, А. P.; Raskola, Liudmyla A.
2023Вплив полівінілового спирту на поверхневі властивості сумішей іоногенна ПАР – ТвінСтрельцова, Олена Олексіївна; Волювач, Ольга В'ячеславівна; Тимчук, Алла Федорівна; Менчук, Василь Васильович; Streltsova, Olena O.; Voliuvach, Olha V.; Tymchuk, Alla F.; Menchuk, Vasyl V.
2023Кислотно-основні властивості й леткість фторидів s-, p-, d- металівЗінченко, В. Ф.; Менчук, Василь Васильович; Дога, П. Г.; Menchuk, Vasyl V.
2023Synthesis and structure of coordination compound of cobalt(ii) 5-Sulfosalicylate with benzohydrazideKoksharova, Tatiana V.; Slyvka, Y. I.; Savchenko, O. A.; Mandzii, T. V.; Кокшарова, Тетяна Володимирівна; Сливка, Ю. І.; Савченко, О. А.; Мандзій, Т. В.
76-84.pdf.jpg2022Хелати 3-алілпентан‑2,4-діону для синтезу розгалуженого термостійкого поліметилметакрилатуShevchenko, О. V.; Burenkova, К. V.; Шевченко, Ольга Володимирівна; Буренкова, Катерина Вікторівна
53-62.pdf.jpg2022Змішанолігандні германій–лантанідні комплекси з 1-гідроксиетилідендифосфоновою кислотою та 2,2’-біпіридиномМарцинко, Олена Едуардівна; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Чебаненко, О. А.; Пєсарогло, Олена Георгіївна; Martsinko, Olena E.; Seifullina, Inna Y.; Chebanenko, E. A.; Pesaroglo, Olena G.
43-52.pdf.jpg2022Кислотно-основні властивості систем SO2 – Am (KOH) – Тропеолін OOO – H2O (Am – етаноламіни, морфолін)Хома, Руслан Євгенович; Бєньковська, Т. С.; Бугова, Єлизавета Юріївна; Осадчий, Л. Т.; Водзинський, Сергій Валентинович; Топоров, Сергій Васильович; Khoma, Ruslan E.; Bienkovska, T. S.; Bugova, E. Yu; Osadchiy, L. T.; Vodzinskii, Serhii V.; Toporov, Serhii V.
36-42.pdf.jpg2022Взаємодія Гафнію(іv) з солями 6,7-дигідрокси‑4-карбоксил‑2-фенілбензопірилію в бінарних системах та в присутності катіонних поверхнево-активних речовСнігур, Денис Васильович; Шаповаленко, В. В.; Жуковецька, Олена Михайлівна; Гузенко, Олена Михайлівна; Щербакова, Тетяна Михайлівна; Snigur, Denys V.; Shapovalenko, V. V.; Zhukovetska, O. M.; Guzenko, Olena M.; Shcherbakova, Tetiana M.
21-26.pdf.jpg2022Синтез, будова та афінітет до рецепторів ЦНС 8-бром‑11-метил‑6-феніл‑11-піримідо[4,5-b][1,4] бензодіазепінуБачинський, С. Ю.; Буренкова, Н. А.; Ішков, Юрій Васильович; Кравцов, В. Х.; Bachinsky, S. Yu.; Burenkova, N. A.; Ishkov, Yurii V.; Kravtsov, V. Kh.
83-92.pdf.jpg2022Заміщені амінохалкони як вихідні сполуки для отримання нових похідних 1,4-бензодіазепінівБачинський, С. Ю.; Ішков, Юрій Васильович; Кравцов, В. Х.; Андронаті, С. А.; Ишков, Юрий Васильевич; Bachinskii, S. Yu.; Ishkov, Yurii V.; Kravtsov, V. Ch.; Andronati, S. A.
64-75.pdf.jpg2022Використання офісного сканеру для отримання цифрових зображень об’єктів аналізу та комп’ютерне визначення їх колірних характеристикЖелтвай, І. І.; Тимухін, Є. В.; Хома, Руслан Євгенович; Khoma, Ruslan E.; Водзінський, Сергій Валентинович; Vodzinskyi, Sergii V.
93-107.pdf.jpg2022Захист органів дихання від дії аміакуХома, Руслан Євгенович; Абрамова, Н. М.; Кіро, С. А.; Книш, І. М.; Khoma, Ruslan E.; Abramova, N. N.; Kiro, S. A.; Knish, I. M.
50-63+.pdf.jpg2022До питання про механізм окиснення азобаврників на модифікованих вугільно‑пастових електродахСнігур, Денис Васильович; Плюта, Константин Владимирович; Snigur, Denys V.; Pliuta, Konstiantyn V.
42-49+.pdf.jpg2022Спектрофотометричне визначення Стибію(ІІІ) з перхлоратом 6,7-дигідрокси‑4-карбоксил‑2- фенілбензопіриліюСнігур, Денис Васильович; Жуковецька, Олена Михайлівна; Гузенко, Олена Михайлівна; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Snigur, Denys V.; Zhukovetska, E. M.; Guzenko, Olena M.; Chebotaryov, Aleksandr N.
35-41.pdf.jpg2022Електронегативність як фактор стабілізації валентних станів у складних оксидах p- та d-елементівЗінченко, В. Ф.; Менчук, Василь Васильович; Садковська, Л. В.; Zinchenko, V. F.; Sadkovska, L. V.; Menchuk, Vasyl V.
5-19.pdf.jpg2022Вплив деяких каталітичних отрут на активність нанесених на вуглецевий матеріал купрум-паладієвих комплексів в реакції окиснення монооксиду карбону киснем повітряКіосе, Тетяна Олександрівна; Ракитська, Тетяна Леонідівна; Труба, Алла Сергіївна; Еннан, А.-А.; Ракитський, О. С.; Киосе, Татьяна Александровна; Ракитская, Татьяна Леонидовна; Труба, Алла Сергеевна; Kiose, Tetiana O.; Rakitskaya, Tatiana L.; Truba, Alla S.; Ennan, A.-A.; Rakitskiy, О. S.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 404