• Дія інсуліну та вітамінного комплексу на вміст лактату та пірувату в тканинах щурів з алоксановим діабетом 

   Полтавцева, Н. В.; Poltavtseva, N. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Встановлено, що рівень лактату і пірувату у тканинах за діабету збіль­шується у крові, печінці, мозку та серці. Співвідношення лактат/піруват підвищується у крові й знижується в інших досліджених органах. Інсулін і вітамінний ...
  • Пам’яті В. Т. Коваля 

   Співробітники біологічного факультету ОДУ (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  • Про причини загибелі акліматизованого білого товстолобика і скорочення запасів аборигенних видів іхтіофауни в придунайських водоймах 

   Гусляков, М. О.; Husliakov, M. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Встановлено, що внаслідок інтенсивного природного і штучного зариблення водойм Придунав’я акліматизанти (Hypophthcilmichthys molitrix Val.) зайняли провідне місце в промислових уловах. Основною причиною загибелі товстолобиків ...
  • Вміст вітаміну В2 та активність сукцинат- дегідрогенази за введення інсуліну і комплексу вітамінів щурам з алоксановим діабетом 

   Будняк, Олександр Костянтинович; Будняк, Александр Константинович; Budniak, Oleksandr Kostiantynovych (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Встановлено, що алоксановий діабет знижує в деяких органах щурів (нирки, серце) вміст усіх форм вітаміну В2, особливо ФАД. З цими змінами пев­ного мірою корелює і активність сукцинатдегідрогенази (К .Ф .1.3.99.1), хоча ...
  • Антагоністичні властивості бактерій роду lactobacillus, виділених від породіль та немовлят, у поєднанні з їх антибіотико-резитентністю 

   Швець, Г. В.; Швец, А. В.; Shvets, H. V.; Донцова, Т. А.; Dontsova, T. A.; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Ivanytsia, Volodymyr Oleksiiovych (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Виділені і відібрані штами лактобацил, перспективні для створення пробіотичних мікробних препаратів для корекції мікробіоценозу піхви жінок та дизбактеріозу новонароджених. Одержані два штами L. acidophilus, та один штам ...
  • Circulation of conditional pathogens in the north-western part of the Вlack sea 

   Ivanytsia, Volodymyr Oleksiiovych; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Bukhtiiarov, A. Ye.; Бухтіяров, А. Є.; Бухтияров, А. Е.; Khudchenko, H. V.; Худченко, Г. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   The article contains the results about circulation and isolation frequency o f the representatives o f the following families Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae and Vibrionaceae in 0.5 and 1.5 km zones from coastal line ...
  • Colonization of the rat vagina by lactobacilli 

   Dontsova, T. A.; Донцова, Т. А; Shvets, H. V.; Швець, Г. В.; Швец, А. В.; Ivanytsia, Volodymyr Oleksiiovych; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Kilic, A. O.; Килич, А. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   C olonization ability o f 4 Lactobacilli strains was tested on a rat model. Am ong the investigated strains, Lactobacillus gasseri TL 093c is considered to be the best colonizer o f rat vagina. This strain was still isolated ...
  • Antimicrobial substance from a dairy Lactobacillus strain 

   Shvets, H. V.; Швець, Г. В.; Швец, А. В.; Dontsova, T. A.; Донцова, Т. А; Ivanytsia, Volodymyr Oleksiiovych; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Kilic, A. O.; Килич, А. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Lactobacillusjohnsonii strain Lai isolated from commercial yogurt Lcl produced Nestle-Mis Co. excretes a substance with antagonistic activity against a variety of pathogenic and opportunist pathogenic icrooorganisms, and ...
  • Вміст нікотинамідних коферментів у тканинах опромінених щурів за профілактичного вживання деяких харчових додатків 

   Кокошкіна, Оксана Олександрівна; Кокошкина, Оксана Александровна; Kokoshkina, Oksana Oleksandrivna (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали проф ілактичну дію харчових додатків, виготовлених з винограду (Він-Віта), буряку, гарбуза та топінамбуру на вміст окислених та відновле­них нікотинамідних коферментів у тканинах щурів після одноразового гамаопромінення ...
  • Вплив різних видів добрив на панцирних кліщів 

   Крутоголова, Т. Ф.; Krutogolova, T. F.; Фурман, Ольга Карпівна; Furman, Olha Karpivna (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчено вплив добрив на фауну, чисельність, сезонну динаміку і вертикальний розподіл панцирних кліщів. Внесення добрив у грунт пшеничного поля вплинуло на фауну, чисельність кліщів і змінило характер сезонної динаміки їх ...
  • Пристосованість drosophila mel an og aster за штучних змін генотипів 

   Левчук, Людмила Володимирівна; Левчук, Людмила Владимировна; Levchuk, Liudmyla Volodymyrivna; Моргун, С. В.; Моргун, С. В.; Morgun, S. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Штучні зміни шляхом заміщення хромосом і насичуючих схрещувань при­зводять до зменшення пристосованості. Головною причиною цього слід вважати введення в генотип мутацій, що несприятливо впливають на життє­здатність (наприклад, ...
  • The role of microorganisms in self-purification from pollution and self-restoration of marine environment of the Вlack sea 

   Kovalova, Natalia Volodymyrivna; Ковальова, Наталя Володимирівна; Ковалева, Наталья Владимировна; Medinets, Volodymyr Ivanovych; Медінець, Володимир Іванович; Мединец, Владимир Иванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Some data are given on the intensity of microbiological utilisation of the easilyoxidizable organic matter (OM) in the Black Sea coastal waters suffering moderate and intensive anthropogenic pressure. The rate of OM microbial ...
  • Modelling of processes in marine ecosystems 

   Hazietov, S. I.; Газєтов, С. І.; Газетов, С. И.; Medinets, Volodymyr Ivanovych; Мединец, Владимир Иванович; Медінець, Володимир Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   The results of work to create the combinative model of the north-western part of the Black Sea ecosystem are described. The scheme of interactions in the marine ecosystem is presented. Flow-chart of the model containing ...
  • Сорти пшениці, стійкі щодо збудника фузаріозу колосу (fusarium graminearum) в умовах півдня України 

   Мірось, Світлана Леонідівна; Мирось, Светлана Леонидовна; Miros, Svitlana Leonidivna (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Уперше отримані стійкі лінії та сорти озимої м’ягкої пшениці щодо збудни­ка фузаріозу колосу (F. graminearum, штам К-90) в умовах півдня України, які можуть бути використані для подальшої селекції у якості вихідного ма­теріалу.
  • Видова різноманітність фітопланктону Одеської затоки Чорного моря в недалекому минулому і сьогодні 

   Теренько, Г. В.; Теренько, Г. В.; Terenko, G. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Підкреслена необхідність вивчення видової різноманітності морських од­ноклітинних водоростей. Наведено дані про стан видового складу, таксо­номічної структури фітопланктону з 1995 по 1998 pp. Систематичний складфітопланктону ...
  • Деякі фізіологічні і біохімічні особливості трлнсгенних рослин картоплі 

   Тоцкий, Владлен Николаевич; Тоцький, Владлен Миколайович; Totskyi, Vladlen M.; Дьяченко, Лариса Федорівна; Дьяченко, Лариса Федоровна; Diachenko, Larysa Fedorivna; Топтіков, Валентин Анатолійович; Топтиков, Валентин Анатольевич; Toptikov, Valentyn A.; Полодієнко, О. Б.; Полодиенко, О. Б.; Polodiienko, O. B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Методом трансформації з використанням A grobacterium tumefaciens отри­мано трансгенні форми декількох сортів картоплі, які містять чужорідний ген-агоА, що обумовлює стійкість до гербіциду гліфосату. Трансгенні рос­лини, в ...
  • Експресія генів sod в онтогенезі дрозофіли 

   Гандірук, Н. Г.; Гандирук, Н. Г.; Gandiruk, N. G.; Тоцький, Владлен Миколайович; Тоцкий, Владлен Николаевич; Totskyi, Vladlen M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали активність та поліморфізм супероксиддисмутази в онтогенезі дро­зофіли. Виявлені спільні закономірності змін активності та множинних мо­лекулярних форм ферменту для різних генотипів. У процесі індивідуально­го ...
  • Цитогенетичні аспекти використання амфіпаоїду haynatricum для інтрогресії в пшеницю чужорідного матеріалу 

   Тоцький, Владлен Миколайович; Тоцкий, Владлен Николаевич; Totskyi, Vladlen M.; Прокопович, Е. Л.; Прокопович, Е. Л.; Procopovich, E. L.; Січняк, Олександр Львович; Сечняк, Александр Львович; Sichniak, Oleksandr L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали мейотичні процеси при гібридизації Haynatricum з пшеницею в прямих та зворотних схрещуваннях. Коли Haynatricum використовується як батьківська форма, можливе стимулювання гомеологічної кон’югації між хромосомами ...
  • Пептидгідролазна активність у сироватці крові жінок за розвитку злоякісних пухлин яєчників 

   Вовчук, Iрина Леонiдiвна; Вовчук, Ирина Леонидовна; Vovchuk, Iryna L.; Бендерська, Н. В.; Бендерская, Н. В.; Benderskaya, N. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Проведено порівняльне вивчення протеїназної активності в групі хворих на рак яєчників II та III стадії та у жінок за відсутності даної патології. Знайдено зростання активності протеїназ при онкоураженні, яке досягає ...
  • Вміст малонового діальдегіду в насінні озимої пшениці за його проростанняiнститут медiацiї у кримiнальному процесi України 

   Ружицька, Ольга Миколаївна; Ружицкая, Ольга Николаевна; Ruzhytska, Olga M.; Захарієва, З. Є.; Захариева, 3. Е.; Zakhariieva, Z. Ye.; Кіндрук, М. О.; Киндрук, Н. А.; Kindruk, N. A.; Селіванов, А. М .; Селиванов, А. Н.; Selivanov, A. N. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали рівень процесів перекисного окислення ліпідів (за вмістом про­ дукту окислення — малонового діальдегіду) у зародку, насінині без зарод­ ку та у цілій насінині озимої пшениці на початкових етапах проростання. Показано, ...