Галузь та проблематика: “Вісник ОНУ. Біологія” висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття; історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. DOI 10.18524/2077-1746 Сайт видання: http://visbio.onu.edu.ua/

Recent Submissions

 • Виявлення вірусу коротковузля винограду за допомогою імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції 

  Жунько, Інна Давидівна; Жунько, Инна Давидовна; Zhunko, Inna D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Для виявлення вірусу коротковузля винограду (GFLV) застосовували методи імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). В ході дослідження оптимізована методика ПЛР. Проведено дослідження 440 зразків ...
 • До 80-річчя від дня народження Лідії Івановни Сьомік 

  Unknown author (Астропринт, 2018)
  Сьомік Лідія Іванівна народилася 11 серпня 1938 року у м. Одеса у сім’ї педа- гогів. У 1955 році Лідія Іванівна закінчила Маріїнську гімназію (школа № 3) і вступила до біологічного факультету Одеського дер- жавного ...
 • Динамика зараженности перьевыми клещами (Acari: Astigmata) славки черноголовой и зарянки обыкновенной, мигрирующих через Остров Змеиный (Черное море, Украина) 

  Подгорная, Ивелина Юрьевна; Кивганов, Дмитрий Анатольевич; Черничко, Екатерина Иосифовна; Дели, Ольга Федоровна; Підгорна, Івеліна Юріївна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Черничко, Катерина Йосипівна; Делі, Ольга Федорівна; Pidhorna, Ivelina Yu.; Kivganov, Dmytro A.; Chernychko, Kateryna Y.; Deli, Olha F. (Астропринт, 2018)
  Обследовано на предмет зараженности эктопаразитами оперение славки черно- головой Sylvia atricapilla (Sylviidae) и зарянки Erithacus rubecula (Muscicapidae), мигрирующих через остров Змеиный (Черное море, Украина). Изучена ...
 • Залежність фенотипів мідій mytilus Galloprovincialis (Lamarck, 1819) від глибини та ґрунту в Одеській затоці Чорного моря 

  Наум, Елизавета Алексеевна; Наум, Єлизавета Олексіївна; Naum, Yelyzaveta O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Представлені результати аналізу розподілу фенотипів мідій Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) Fa, Fb, Fc на різних глибинах у прибережжі Одеської затоки північно-західної частини Чорного моря. На черепашково-пі- щаному ...
 • Внутрипопуляционная гетероспермия отдельных видов орхидных 

  Шейко, Елена Анатольевна; Сытников, Денис Михайлович; Шейко, Олена Анатоліївна; Ситніков, Денис Михайлович; Sheyko, Olena A.; Sytnikov, Denys M. (Астропринт, 2018)
  Представлены результаты сравнительного исследования особенностей строения семян орхидей (семейство Orchidaceae) отечественной флоры: Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., Epipactis palustris (L.) Crantz, Dactylorhiza ...
 • Генетико-биохимические особенности мутантных линий сои 

  Топтиков, Валентин Анатольевич; Жарикова, Д. А.; Чеботарь, Галина Александровна; Темченко, И. В.; Чеботарь, Сабина Витальевна; Топтіков, Валентин Анатолійович; Жарікова, Д. А.; Чеботар, Галина Олександрівна; Темченко, І. В.; Чеботар, Сабіна Віталіївна; Toptikov, Valentyn A.; Zharikova, D. A.; Chebotar, Halyna O.; Temchenko, I. V.; Chebotar, Sabina V. (Астропринт, 2018)
  С помощью аллозимного анализа проведен сравнительный популяционно-ге- нетический анализ мутантных линий сои, полученных в результате химичес- кого мутагенеза сорта Фемида, а также сортов Фемида и Корада. В качестве белковых ...
 • Перші підтвердження астроцитарної гіпотези старіння ссавців 

  Зюганов, В. В; Бойко, О. Г; Бойко, А. Г.; Ziuhanov, V. V.; Boiko, O. H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
  Астроцитарна гіпотеза старіння ссавців (АГ) отримала суттєві підтвердження. АГ обґрунтована тим, що у всіх філ Vertebrata у фетальному і дорослому фенотипах нейробласти мігрують із зон проліферації по клітинах радіальної ...
 • До 70-річчя від дня НАРОДЖЕННЯ Тетяни Володимирівни Гладкій 

  Unknown author (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Гладкій Тетяна Володимирівна народилася 9 січня 1948 року у м. Ленінград у сім’ї військовослужбовців. У 1971 році закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, у якому працює з 1972 року. Спочатку ...
 • До 60-річчя від дня народження Бориса Георгійовича Александрова 

  Unknown author (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  17 квітня 2018 року виповнилося 60 років від дня народження Бориса Георгійовича Александрова – професора, доктора біологічних наук, директора ДУ «Інституту морської біології НАН України», заслуженого діяча науки і ...
 • Шлях у науці А. О. Сапєгіна – видатного випускника Новоросійського (Одеського національного імені і. І. Мечникова) університету (до 100-річчя національної Академії наук України) 

  Коваленко, Светлана Георгиевна; Бондаренко, Олена Юріївна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Немерцалов, Володимир Володимирович; Коваленко, Светлана Георгиевна; Бондаренко, Елена Юрьевна; Васильева, Татьяна Владимировна; Немерцалов, Владимир Владимирович; Kovalenko, Svitlana H.; Bondarenko, Olena Yu.; Vasylieva, Tetiana V.; Nemertsalov, Volodymyr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Висвітлено основні події життя А. О. Сапєгіна – ботаніка, генетика, селекціонера та вченого з виключними науково-організаційними й педагогічними здібностями. Особлива увага приділена часу перебування його в Одесі. Тут ...
 • Протизапальна активність густого екстракту імбиру (Zingiber officinale) на моделі трипсинового запалення 

  Еберле, Лідія Вікторівна; Кобернік, Олена Олександрівна; Кравченко, Ірина Анатоліївна; Эберле, Лидия Викторовна; Коберник, Алёна Александровна; Кравченко, Ирина Анатольевна; Eberle, Lidiia V.; Kobernik, Olena O.; Kravchenko, Iryna A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На моделі трипсинового запалення встановлено, що рівень протизапальної активності 0,025 % мазі на основі густого екстракту імбиру не поступається ефекту референт-препарату ібупрофену за показниками динаміки зміни ...
 • Фильтрационная способность мидий разных фенотипов Одесского прибрежья Чёрного моря 

  Наум, Елизавета Алексеевна; Наум, Єлизавета Олексіївна; Naum, Yelyzaveta O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Изучена фильтрационная способность мидий разных фенотипов у Одесского прибрежья Чёрного моря. Во всем изучаемом диапазоне температуры воды доля фильтрующих сеголетков всех фенотипов составляла: при 10°С – 16-18%; при ...
 • Пристосованість Drosophila melanogaster за додавання до кормової суміші Pleurotus ostreatus 

  Чепрас, Оксана Георгіївна; Ісакова, Любов Сергiївна; Прокоф'єва, Марія Вадимівна; Мірось, Світлана Леонідівна; Білоконь, Світлана Василівна; Чепрас, Оксана Георгиевна; Исакова, Любовь Степановна; Прокофьева, Мария Вадимовна; Мирось, Светлана Леонидовна; Белоконь, Светлана Васильевна; Chepras, Oksana H.; Isakova, Liubov S.; Prokofieva, Mariia V.; Miros, Svitlana L.; Bilokon, Svitlana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Досліджено показники пристосованості Drosophila melanogaster за додавання до її раціону порошку з плодових тіл гливи звичайної. Встановлено, що при цьому підвищується плодючість мух, особливо старіючих (на 53 %), ...
 • Регулярність мейозу в ранніх генераціях гібридів м’якої пшениці зі штучною спельтою 

  Січняк, Олександр Львович; Сечняк, Александр Львович; Sichniak, Oleksandr L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Вивчали регулярність мейозу у гібридів F1, F2 і ВС1 м’якої пшениці Triticum aestivum L. cv. Фантазія одеська з ПЕАГ – амфіплоїдом від гібридизації T. dicoccum Schuebl. з Ae. tauschii Feld. et Kis. (=Ae. squarrosa L.). ...
 • Фізіологічні показники та врожайність винограду сортів Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки АгроМаром 

  Лопухова, Марина Анатоліївна; Кучер, Г. М.; Паузер, Олена Борисівна; Якуба, Ірина Петрівна; Лопухова, Марина Анатольевна; Кучер, Г. М.; Паузер, Елена Борисовна; Lopukhova, Maryna A.; Kucher, H. M.; Pauzer, Olena B.; Yakuba, Iryna P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Показано, що обприскування розчином препарату АгроМар протягом вегетаційного сезону покращує показники водного режиму рослин винограду технічних сортів Ароматний та Каберне Совіньон за обробки АгроМаром. Обробка АгроМаром ...
 • Пам’яті В. Д. Тараненка 

  Співробітники біологічного факультету ОДУ (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
 • Генетично-біохімічні механізми адаптації природних і штучно створених генотипів 

  Тоцький, Владлен Миколайович; Тоцкий, Владлен Николаевич; Totskyi, Vladlen M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
  Наведено огляд основних результатів наукових досліджень кафедри генетики та молекулярної біології за останні роки. Основний напрямок цих досліджень — з’ясування генетичних механізмів онтогенетичної та філогенетичної ...
 • Попередній опис колекції жуків І. Б. Бертольді 

  Севастьянов, Всеволод Денисович; Sevastianov, Vsevolod D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
  Описується сучасний стан колекції жуків, зібраної І. Б. Бертольді у 1825— 1860 роках. Колекція складається з представників 34-х родин та більш ніж 150 родів комах, які мешкали в Бразилії, Мексиці, Гаїті, в регіонах, ...
 • Стан імунної та антиоксидантної систем за синдрому Дауна 

  Радіонов, Денис Борисович; Полодієнко, О. Б.; Радионов, Денис Борисович; Полодиенко, О. Б.; Radionov, Denys Borysovych; Polodiienko, O. B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
  Синдром Дауна (СД) — одне з найбільш розповсюджених генетичних захворювань — супроводжується, наряду з численними физіолого-біохімічними відхиленнями, дисбалансом основних захисних систем — антиоксидантної та імунної. ...
 • Цитометричні параметри зиготи пшениці за її дозрівання 

  Бланковська, Тамара Пилипівна; Кириленко, Наталія Анатоліївна; Бланковская, Тамара Филипповна; Кириленко, Наталия Анатольевна; Blankovska, Tamara Pylypivna; Kyrylenko, Nataliia Anatoliivna (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
  Проведено вимірювання клітини, ядра і ядерець, визначена величина ядерно-ядерцевих співвідношень за дозрівання зиготи у м’якої і твердої пшениці. Виявлено, що об’єми клітини, ядра і ядерець у період дозрівання зиготи ...

View more