Галузь та проблематика: “Вісник ОНУ. Біологія” висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття; історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. DOI 10.18524/2077-1746 Сайт видання: http://visbio.onu.edu.ua/

Recent Submissions

 • До 70-річчя від дня народження Федора Петровича Ткаченка 

  Unknown author (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  10 квітня 2019 р. виповнилося 70 років від дня народження професора, доктора біологічних наук Федора Петровича Ткаченка – відомого українського вченого в галузі ботаніки, альгології, мікології. Ф. П. Ткаченко народився ...
 • До 60-річчя з дня народження Валерія Петровича Герасимюка 

  Unknown author (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Цього року святкує 60 річчя Валерій Петрович Герасимюк – заступник декана біологічного факультету з виховної роботи, доцент, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки. Він народився 3 лютого 1959 року у м. ...
 • Академік Української національної академії наук А. М. Криштофович – випускник Новоросійського (зараз Одеського національного імені І. І. Мечникова) університету. (До 100-річчя Національної академії наук України) 

  Коваленко, Світлана Георгіївна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Бондаренко, Олена Юріївна; Немерцалов, Володимир Володимирович; Коваленко, Светлана Георгиевна; Васильева, Татьяна Владимировна; Бондаренко, Елена Юрьевна; Немерцалов, Владимир Владимирович; Kovalenko, Svitlana H.; Vasylieva, Tetiana V.; Bondarenko, Olena Yu.; Nemertsalov, Volodymyr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Висвітлено життєвий шлях та наукові здобутки А. М. Криштофовича – випускника Новоросійського університету, видатного вченого, академіка НАН України, одного із засновників вивчення палеоботаніки у Росії та колишньому СРСР. ...
 • Стан зубо-щелепної системи щурів на тлі моделювання гепатиту та дисбіозу 

  Макаренко, Ольга Анатоліївна; Гладкій, Тетяна Володимирівна; Майкова, Ганна Вікторівна; Макаренко, Ольга Анатольевна; Гладкий, Татьяна Владимировна; Майкова, Анна Викторовна; Makarenko, Olha A.; Gladkii, Tetiana V.; Maikova, Ganna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Проведено дослідження стану зубів і ясен білих щурів на тлі розвитку експериментального токсичного гепатиту, дисбіозу та поєднанні цих патологій. Кожна з відтворених патологій супроводжувалась посиленням каріозного процесу ...
 • Результати досліджень іхтіофауни в прибережній зоні моря Одеської затоки у 2016–2017 рр. 

  Заморов, Веніамін Веніамінович; Караванський, Юрій Вікторович; Чернікова, С. Ю.; Заморов, Вениамин Вениаминович; Караванский, Юрий Викторович; Черникова, С. Ю.; Zamorov, Veniamin V.; Karavanskyi, Yurii V.; Chernikova, S. Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Проаналізовано склад сіткових уловів риби в Одеський затоці у 2016–2017 роках з метою моніторингу стану прибережного іхтіоценозу, що є важливою складовою морських гідроекологічних досліджень протягом багатьох десятиліть. Робота ...
 • Цитогенетичні ефекти Fusarium graminearum schwabe на злакові культури 

  Січняк, Олександр Львович; Мірось, Світлана Леонідівна; Довганюк, К. О.; Сечняк, Александр Львович; Мирось, Светлана Леонидовна; Довганюк, Е. А.; Sichniak, Oleksandr L.; Miros, Svitlana L.; Dovhaniuk, K. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Досліджували вплив інокулюма Fusarium graminearum Schwabe на паростки ячменю та м’якої пшениці. Метаболіти інокулюма достовірно знижують енергію проростання і схожість насіння, а також мітотичний індекс кореневої меристеми ...
 • Алельний стан генів систем Ppd-1 та Vrn-1 у сортів озимої м’якої пшениці Інституту зрошуваного землеробства НААН України 

  Бакума, А. О.; Чеботар, Галина Олександрівна; Лавриненко, Ю. О.; Чеботарь, Сабина Витальевна; Бакума, А. А.; Чеботарь, Галина Александровна; Лавриненко, Ю. А.; Чеботар, Сабіна Віталіївна; Bakuma, A. O.; Chebotar, Halyna O.; Lavrinenko, Yu. O.; Chebotar, Sabina V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  За допомогою ПЛР аналізу було визначено алельний стан генів систем Ppd-1 та Vrn-1 у 13 сортів озимої м’якої пшениці Інституту зрошуваного землеробства НААН України та проведено співставлення даних молекулярно-генетичного ...
 • Видовий склад мікроскопічних водоростей ставків денропарку імені Перемоги міста Одеса 

  Герасимюк, Валерій Петрович; Герасим’юк, Наталія Валеріївна; Герасимюк, Валерий Петрович; Герасимюк, Наталия Валерьевна; Herasymiuk, Valerii P.; Gerasymiuk, Nataliia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Узагальнено результати досліджень (2011-2018 рр.) видового складу мікроскопічних водоростей 4 ставків дендропарку імені Перемоги м. Одеса. За оригінальним вивченням 70 альгопроб виявлено 99 видів водоростей, що належали ...
 • Онтогенетичні зміни активності трипсиноподібних ферментів у особин лабораторних популяцій Drosophila melanogaster та Drosophila virilis 

  Андрієвський, Олександр Михайлович; Подзолкова, Юлія Юріївна; Рижко, Ірина Леонідівна; Пастернак, С. Л.; Андриевский, Александр Михайлович; Подзолкова, Юлія Юріївна; Рыжко, Ирина Леонидовна; Andrievskii, Alexander M.; Podzolkova, Yuliia Yu.; Ryzhko, Iryna L.; Pasternak, S. L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Досліджували онтогенетичне варіювання показників маси тіла та активності трипсиноподібних ферментів у особин лабораторних популяцій двох видів плодових мушок: Drosophila melanogaster та Drosophila virilis. За даними окремих ...
 • Виявлення вірусу коротковузля винограду за допомогою імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції 

  Жунько, Інна Давидівна; Жунько, Инна Давидовна; Zhunko, Inna D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Для виявлення вірусу коротковузля винограду (GFLV) застосовували методи імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). В ході дослідження оптимізована методика ПЛР. Проведено дослідження 440 зразків ...
 • До 80-річчя від дня народження Лідії Івановни Сьомік 

  Unknown author (Астропринт, 2018)
  Сьомік Лідія Іванівна народилася 11 серпня 1938 року у м. Одеса у сім’ї педа- гогів. У 1955 році Лідія Іванівна закінчила Маріїнську гімназію (школа № 3) і вступила до біологічного факультету Одеського дер- жавного ...
 • Динамика зараженности перьевыми клещами (Acari: Astigmata) славки черноголовой и зарянки обыкновенной, мигрирующих через Остров Змеиный (Черное море, Украина) 

  Подгорная, Ивелина Юрьевна; Кивганов, Дмитрий Анатольевич; Черничко, Екатерина Иосифовна; Дели, Ольга Федоровна; Підгорна, Івеліна Юріївна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Черничко, Катерина Йосипівна; Делі, Ольга Федорівна; Pidhorna, Ivelina Yu.; Kivganov, Dmytro A.; Chernichko, Kateryna I.; Deli, Olha F. (Астропринт, 2018)
  Обследовано на предмет зараженности эктопаразитами оперение славки черно- головой Sylvia atricapilla (Sylviidae) и зарянки Erithacus rubecula (Muscicapidae), мигрирующих через остров Змеиный (Черное море, Украина). Изучена ...
 • Залежність фенотипів мідій mytilus Galloprovincialis (Lamarck, 1819) від глибини та ґрунту в Одеській затоці Чорного моря 

  Наум, Елизавета Алексеевна; Наум, Єлизавета Олексіївна; Naum, Yelyzaveta O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Представлені результати аналізу розподілу фенотипів мідій Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) Fa, Fb, Fc на різних глибинах у прибережжі Одеської затоки північно-західної частини Чорного моря. На черепашково-пі- щаному ...
 • Внутрипопуляционная гетероспермия отдельных видов орхидных 

  Шейко, Елена Анатольевна; Сытников, Денис Михайлович; Шейко, Олена Анатоліївна; Ситніков, Денис Михайлович; Sheyko, Olena A.; Sytnikov, Denys M. (Астропринт, 2018)
  Представлены результаты сравнительного исследования особенностей строения семян орхидей (семейство Orchidaceae) отечественной флоры: Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., Epipactis palustris (L.) Crantz, Dactylorhiza ...
 • Генетико-биохимические особенности мутантных линий сои 

  Топтиков, Валентин Анатольевич; Жарикова, Д. А.; Чеботарь, Галина Александровна; Темченко, И. В.; Чеботарь, Сабина Витальевна; Топтіков, Валентин Анатолійович; Жарікова, Д. А.; Чеботар, Галина Олександрівна; Темченко, І. В.; Чеботар, Сабіна Віталіївна; Toptikov, Valentyn A.; Zharikova, D. A.; Chebotar, Halyna O.; Temchenko, I. V.; Chebotar, Sabina V. (Астропринт, 2018)
  С помощью аллозимного анализа проведен сравнительный популяционно-ге- нетический анализ мутантных линий сои, полученных в результате химичес- кого мутагенеза сорта Фемида, а также сортов Фемида и Корада. В качестве белковых ...
 • Перші підтвердження астроцитарної гіпотези старіння ссавців 

  Зюганов, В. В; Бойко, О. Г; Бойко, А. Г.; Ziuhanov, V. V.; Boiko, O. H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
  Астроцитарна гіпотеза старіння ссавців (АГ) отримала суттєві підтвердження. АГ обґрунтована тим, що у всіх філ Vertebrata у фетальному і дорослому фенотипах нейробласти мігрують із зон проліферації по клітинах радіальної ...
 • До 70-річчя від дня НАРОДЖЕННЯ Тетяни Володимирівни Гладкій 

  Unknown author (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Гладкій Тетяна Володимирівна народилася 9 січня 1948 року у м. Ленінград у сім’ї військовослужбовців. У 1971 році закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, у якому працює з 1972 року. Спочатку ...
 • До 60-річчя від дня народження Бориса Георгійовича Александрова 

  Unknown author (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  17 квітня 2018 року виповнилося 60 років від дня народження Бориса Георгійовича Александрова – професора, доктора біологічних наук, директора ДУ «Інституту морської біології НАН України», заслуженого діяча науки і ...
 • Шлях у науці А. О. Сапєгіна – видатного випускника Новоросійського (Одеського національного імені і. І. Мечникова) університету (до 100-річчя національної Академії наук України) 

  Коваленко, Світлана Георгіївна; Бондаренко, Олена Юріївна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Немерцалов, Володимир Володимирович; Коваленко, Светлана Георгиевна; Бондаренко, Елена Юрьевна; Васильева, Татьяна Владимировна; Немерцалов, Владимир Владимирович; Kovalenko, Svitlana H.; Bondarenko, Olena Yu.; Vasylieva, Tetiana V.; Nemertsalov, Volodymyr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Висвітлено основні події життя А. О. Сапєгіна – ботаніка, генетика, селекціонера та вченого з виключними науково-організаційними й педагогічними здібностями. Особлива увага приділена часу перебування його в Одесі. Тут ...
 • Протизапальна активність густого екстракту імбиру (Zingiber officinale) на моделі трипсинового запалення 

  Еберле, Лідія Вікторівна; Кобернік, Олена Олександрівна; Кравченко, Ірина Анатоліївна; Эберле, Лидия Викторовна; Коберник, Алёна Александровна; Кравченко, Ирина Анатольевна; Eberle, Lidiia V.; Kobernik, Olena O.; Kravchenko, Iryna A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На моделі трипсинового запалення встановлено, що рівень протизапальної активності 0,025 % мазі на основі густого екстракту імбиру не поступається ефекту референт-препарату ібупрофену за показниками динаміки зміни ...

View more