• ІСТОРИЧНА ДЕРИВАТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ 

      Кочерга, Г. В.; Kocherga, G. (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012)
      У статті висвітлено когнітивний підхід до історичного словотвору, що дозволяє дослідити всі деталі мовної репрезентації навколишнього світу словотвірними засобами, виявлено основні закономірності історичної суфіксації її ...