Галузь і проблематика: у збірнику висвітлюється широке коло проблем лінгвістичної славістики – від питань історії, теорії та структури слов’янських мов до діалектології і методики їх викладання, досліджень в галузі культури слов’ян. Сайт видання: http://slovzbir.onu.edu.ua/

Останні додані

 • К вопросу о диагностирующих диалектных маркерах бессарабских болгарских говоров 

  Георгиева, Светлана Ивановна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  The diagnostic dialect markers of the Bulgarian dialects in Bessarabia, in fact, have not been researched at all. The preparation of a complete markers’ list from the different language levels is vital for determination ...
 • Национально-специфическая лексика русских островных говоров юга Украины 

  Баранник, Людмила Федоровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  У статті розглядается національно-специфічна лексика російських острівних говорів Півдня України
 • Особливості семантики зооморфізмів у споріднених мовах: проблеми перекладу (на матеріалі української, російської та болгарської лексики) 

  Шумаріна, Т. Ф.; Колесникова, О. Я. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  У статті розглядаються особливості семантики зооморфізмів у споріднених мовах. Аналіз засвідчив, що до ЛСВ болгарських лексем наближається російська група і дуже віддаленою виявляется українська група зооморфізмів
 • Нестабильные консонанты в сербском и хорватском литературных языках 

  Пейчева, О. Н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  У роботі досліджується ступінь засвоення фонетичних діалектних рис, а саме нестабільності консонантів, сербською та хорватською літературними мовами. Розглядаються й деякіа соціолінгвістичні фактори, які впливають на ...
 • До питання про сербську мову як периферійну зону БМС (іменна система) 

  Колесник, В. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  У статті досліджуеться особливості граматичної системи сербької мови - граматичні баланізми (означений артикль, граматичний статус лексеми един, редуплікація) у порівнянні з болгарською, яка належить до Балканського мовного союзу.
 • Лексика греческого источника как текстологический индикатор для древнерусских рукописей 

  Зубов, Н. И. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  У статті у світлі грецького оригінналу розглядаются лексичні різночитання близьких за змістом блоків давньоруського перекладу 39 Слова Григорія Теолога та укладенного на його підставі антидольського повчання.
 • Фразеологічні одиниці на позначення смерті в українській та польській мовах 

  Яковенко, Людмила Iванiвна; Yakovenko, Liudmyla I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
  У статті порівнюються структурно-семантичні моделі фразеологічних одиниць на позначення смерті в українській та польській мовах, встановлюються спільні та відмінні риси фразеологічного позначення цієї ділянки дійсності ...
 • Колір і світло у поезії болгарських символістів 

  Губарева, О. О.; Hubareva O. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
  В cтaттi висвітлюються особливості функцінування світла i його джерел та кольорів як символьних колів болгарських символістів. Розглядаеться їх ієрархія і символіка в текстах.
 • До проблеми нормування острівних мов 

  Георгієва, Світлана Іванівна; Heorhiyeva, Svitlana I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
  У статті розглядаються питания пов’язані ¡з нормуванням острівних спільнот болгарського етносу. Спостереження над мішаними говорками має значення для певного моделювання процесів розвитку “старих” слов’янських нацюнальних ...
 • Лексические особенности трех редакций славянского перевода поучений Феодора Студита 

  Ищенко, Д. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  На матеріалі старосербських i староруських рукопиав розгляиуто процес редагування слов’янського перекладу повчань Феодора Студита i слов’яно-грецькі лексичні відповідники та ïx варновання у текстах.
 • Типология письма как постижение интимной философии В. Розанова 

  Раковская, Нина Михайловна; Раковська, Ніна Михайлівна; Rakovska, Nina M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В статье рассматривается концепция интимной философии В. Розанова, реализуемая в письме. Указывается, что письмо критика является отражением его сознания. Критику свойственен особый интерсубъективный взгляд на мир, в центре ...
 • Календарната обредно-празнична лексика на бесарабския българин: формална структура и генезис на хрононимите 

  Георгиева, Светлана Ивановна; Георгієва, Світлана Іванівна; Heorhiyeva, Svitlana I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В тази статия е направен опит да се проучи таксономическата група хрононимите от страна на формалната им структура и генезиса. Хрононимите съединяват в себе си свойствата на ономастичната и апелативната лексика: като ...
 • Символическое значение мифонимов в поэтических текстах литературы XVIII века 

  Яковлева, Ольга Васильевна; Яковлєва, Ольга Василiвна; Yakovlieva, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Исследование проведено в рамках литературной ономастики. Подтверждается идея о наличии значения в онимах. В статье представлен анализ символических значений мифонимов в стихотворных текстах А. Кантемира, В. Тредиаковского ...
 • Ономастический этюд: родовые названия мифологических существ (топологический аспект) 

  Скляренко, Ольга Николаевна; Скляренко, Ольга Миколаївна; Skliarenko, Olha M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Cтатья посвящена типологическому анализу названий некоторых сверхъестественных существ в мифологии. В отличие от индивидуальных собственных имен мифологических персонажей эти лексические образования выступают как коллективные ...
 • Семантизація неозапозичень у текстах українських ЗМІ на початковому етапі їхньої адаптації 

  Мінкевич, Ерiка Ерзамусiвна; Минкевич, Эрика Эразмусовна; Minkevych, Erika E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В статті розглянуто семантизацію нових запозичень (неозапозичень) у текстах українських ЗМІ в 2016 – 2017 рр. Актуальність розгляду обраної проблеми випливає з потужного зростання потоку запозичень в сучасну українську ...
 • Іміджево-презентаційні жанри українського політичного дикурсу 

  Кондратенко, Наталiя Василiвна; Кондратенко, Наталия Васильевна; Kondratenko, Nataliia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті схарактеризовано один із типів мовленнєвих жанрів української політичної комунікації, інтенцією якого є представлення політичного суб’єкта, формування та підтримання його іміджу. Представлено типологію мовленнєвих ...
 • Різновиди анатомічних трансформацій інтертекстуальних одиниць у текстах сучасних українських ЗМІ 

  рiївна; Касим, Галина Юрьевна; Kasim, Halyna Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті розглянуто різновиди антонімічних трансформацій інтертекстуальних одиниць (ІО) у текстах сучасних українських ЗМІ. Актуальність дослідження цієї проблеми випливає з активного використання антонімічних трансформацій ...
 • Językowy obraz świata polskiego marynarza w marynistycznym dyskursie Zygmunta Batka 

  Voitseva, Olena A.; Войцева, Олена Андрiївна; Войцева, Елена Андреевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Poniższy artykuł jest poświęcony osobliwościom językowego obrazu świata przedstawiającego tezaurus osobowości językowej polskiego marynarza. Obiektem analizy jest powieść Zygmunta Batka „Łaskawe oceany”, w której autor ...
 • Грамматические игремы как средство "коммуникативного обольщения" 

  Горбань, Виктория Владимировна; Горбань, Вiкторiя Володимирiвна; Horban, Viktoriia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статья посвящена языковой манипуляции в русскоязычной и украиноязычной рекламе. В статье очерчены теоретические аспекты рекламного дискурса как особого поликомпонентного жанра, который включает информативные, оценочные, ...
 • Диагностирующие черты болгарского говора с. Большой Буялык (Благоево) 

  Колесник, Валентина Александровна; Колесник, Валентина Олександрівна; Kolesnik, Valentina A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В статье исследуются основные фонетические, морфологические и лексические маркеры говора села Большой Буялык (старые названия: Кошково, Благоево), который относится к юго-восточным болгарским говорам фракийского типа. Черты ...

View more