• Cоціально-психологічна адаптація молоді до іншокультурного середовища і навчальна мотивація 

   Суслова, Валерія Олександрівна; Суслова, Валерия Александровна; Suslova, Valeriya O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   В статті надано скорочений огляд підходів до розуміння понять «адаптація», «соціально-психологічна адаптація» і «мотивація до навчання». Актуальними для дослідження є питання про те, що відбувається з самосвідомістю молоді ...
  • Cхильність до комп’ютерної діяльності та вроджені задатки індивіда 

   Шеренговий, Ігнатій Олексійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   В статті висвітлюється проблема професійного підбору та орієнтації у галузі комп’ютерних професій. Базовими чинниками обрання фаху означено природжені задатки та здібності й спрямованість особи. Також наводиться перелік ...
  • Relationship between the values and conflict resolution strategies in cross-cultural perspective 

   Smokova, Lyudmila S.; Смокова, Людмила Степанівна; Смокова, Людмила Степановна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   This study investigated the connection between values and styles of handling interpersonal conflict in the context of two different societies. Important for us is the question which value determines the choice of one or ...
  • Research of motor defect on ICP effect on the intellectualsphere in adolescents 

   Kirillov, D. V.; Кириллов, Д. В.; Кириллов, Д. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   In the article there are considered the questions concerned with the problem of development of adolescents with congenital and acquired abnormalities. This problem is imperishable for psychological science and practice. ...
  • Агрессивное поведение в контексте психического здоровья старших школьников 

   Уханова, Анастасия Игоревна; Уханова, Анастасія Ігорівна; Ukhanova, Anastasiya I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Статья представляет собой эмпирическое исследование, которое было проведено для изучения феномена агрессивного поведения в контексте психического здоровья подростков. С помощью опросника SEYLE были исследованы ученики ...
  • Адаптаційний потенціал як предиктор запобігання любовної аддикції 

   Литвиненко, Ольга Дмитрівна; Литвиненко, Ольга Дмитриевна; Lytvynenko, Olha D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми адаптаційного потенціалу як важливого предиктора запобігання любовної аддикції. Адаптаційний потенціал розглядається як інтегральне утворення, що поєднує у складну систему ...
  • Адиктивна поведінка в умовах широкої доступності так званих «легальних наркотиків» 

   Самара, Ольга Євгенівна; Самара, Ольга Евгеньевна; Samara, Olga Ye. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Сьогодні наркоманія в Україні набула епідемічного характеру і поширилися по всій країні. Найбільш швидко зростаючим сегментом психоактивних речовин є сегмент так званих «легальних наркотиків». У цій статті проведений огляд ...
  • Акме-орієнтовані технології етнокультурної міфотворчості 

   Яремчук, Оксана Василівна; Яремчук, Оксана Васильевна; Yaremchuk, Oksana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Стаття присвячена презентації психологічних технологій акме-орієнтованого розвитку особистості на основі етнокультурної міфотворчості. Акцентується взаємозв’язок етнокультурного образу світу та індивідуального образу світу ...
  • Акмеологічні ресурси особистості похилого віку (теоретичний огляд) 

   Карпінська, Оксана Миколаївна; Карпинская, Оксана Николаевна; Karpnska, Оksana M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   У статті розглядається проблема розкриття потенціалу та можливостей людей похилого віку, їх акмеологічні ресурси. Відбувається теоретичний огляд основних питань акмеології стосовно розвитку особистості та перешкод, що ...
  • Аксиологический потенциал аддиктивной личности 

   Худолий, О. В.; Худолій, О. В.; Khudoliy, O. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   Исследование посвящено изучению особенностей аксиологического потенциала аддиктивной личности, представлены взгляды отечественных и зарубежных исследователей на природу и генезис ценностно-смысловой сферы личности, осуществлен ...
  • Активные методы обучения основам организации социально-психологического тренинга 

   Белова, Маргарита Эдуардовна; Бєлова, Маргарита Едуардівна; Belova, Margarita E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   В статье представлены результаты апробации программы занятий, предназначенной для обучения студентов отделения психологии теоретическим и практическим основам организации и проведения социально-психологического тренинга. ...
  • Анализ спонтанной непродуктивной трансформации смысловой сферы личности в суицидальном кризисе 

   Гусакова, Марина Петровна; Гусакова, Марина Петрівна; Gusakova, Marina P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
   В статье рассматривается суицидальный кризис как кризис невозможности жить, в котором суицидальная попытка становится попыткой изменить, сохранить, обновить смысл критической ситуации. Утверждается, что в терапевтической ...
  • Аналіз збереження часової тривалості звукового інтервалу у пам’яті індивіда методом констант 

   Поповський, Богдан Петрович; Поповский, Богдан Петрович; Popovskiy, Вogdan P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   У статті представлено аналіз емпіричного дослідження збереження часової тривалості звукового інтервалу у пам’яті індивіда. Показано, що довготривала динаміка пояснюється інтенціональними, а не ретенціональними причинами: ...
  • Аналіз поглядів на сутність процесу мислення як вищої психічної функції людини 

   Навоєва, Н. І.; Навоева, Н. И.; Navoeva, N. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
   В даній статті автор показує, як впродовж ХІХ—ХХ ст., по мірі розвитку психології як науки, процес мислення як психологічна категорія зазнавав постійних змін. На протязі ХХ ст. в теорію мислення поступово вводяться поняття ...
  • Арт-терапевтична психодіагностика стресостійкості підлітків в умовах соціальних змін 

   Артюхіна, Наталія Вікторівна; Артюхина, Наталья Викторовна; Artiukhyna, Nataliya V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Стаття присвячена малюнковій психодіагностиці, що застосовується в арттерап її з метою визначення можливості підлітків протистояти несприятливим факторам зовнішнього середовища. Визначена потреба приділення особливої уваги ...
  • Афективна складова рефлексії та її зв’язок із самоставленням студентів 

   Снігур, Олена Миколаївна; Снигур, Елена Николаевна; Snigur, Olena M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
   Стаття присвячена проблемі розуміння студентами власних емоцій та їх зв’язку зі самоставленням; досліджуються відмінності цієї залежності в чоловічій та жіночій групах. Також аналізуються труднощі розуміння власних емоцій.
  • Био-психо-социо-духовный подход к проблеме наркомании и алкоголизма и его значение для программы реабилитации «12 шагов» 

   Аталиева, Алла Александровна; Аталієва, Алла Олександрівна; Atalieva, Alla O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   Статья посвящена анализу проблемы химической зависимости с позиций био-психо-социо-духовной концепции. Анализируются основные вопросы и представления об этой патологии в рамках каждого из обозначенных направлений. Излагаются ...
  • Взаимосвязь авторитарного стиля воспитания и психологических проблем подростков 

   Кузьмина, В. В.; Кузьміна, В. В.; Kuzmina, V. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   В статье представлен аналитический обзор теоретических и экспериментальных исследований проблемы влияния авторитарного стиля воспитания на формирование психологических проблем подростка. Личностные проблемы подростка ...
  • Взаємозв’язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків 

   Коброслі, Алісар Халєдівна; Кобросли, Алисар Халедовна; Kobrosli, Alisar H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Стаття присвячена методологічним та концептуальним засадам майбутнього дослідження ступеня впливу соціальних мереж на психологічне здоров’я сучасних підлітків у зв’язку з їх особистісними властивостями віртуальної комунікації. ...
  • Взаємозв’язок часової перспективи з рівнем особистісної зрілості 

   Мєзєнцева, Тетяна В'ячеславівна; Мезенцева, Татьяна Вячеславовна; Myezyentseva, Tetyana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   У статті розглядається проблема часової перспективи особистості у контекст і особистісної зрілості особистості. Виявлені особливості часової перспективи у особистостей з різним рівнем особистісної зрілості