• Гендерий прояв альтруїзму — егоїзму 

   Багмет, Інна Михайлівна; Багмет, Инна Михайловна; Bahmet, Inna M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Гендерна психологія - один із найбільш перспективних напрямків сучасної психологічної науки. У статті розкриваються тендерні розбіжності у проявах альтруїзму — егоїзму особистості. Визначені переваження даної позиції ...
  • Кольорогеометрія як інформаційна система психодіагностики 

   Недосєка, Ю. М.; Недосека, Ю. М.; Nedoseka, U. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   У статті розглядається кореляція між темпераментом і кольоровими геометричними фігурами. Це дозволяє охарактеризувати не тільки особистість, але й колектив, що нас цікавить. Розрізняють гармонічну сумісність кольорогеометричних ...
  • Суміжні нервово-психічні розлади з точки зору психології часу 

   Коваль, Ганна Шамілівна; Коваль, Анна Шамильевна; Koval, Ganna Sh. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   У цьому дослідженні з погляду психології часу розглянуто часовий фактор прояву суміжних нервово-психічних розладів, виділено період, коли найбільш імовірні їхні прояви, а також локалізовано зону найбільш вразливого ...
  • Особистісна асиметрія часової перспективи та хронотоп 

   Віткова, О. П.; Виткова, О. П.; Vitkova, O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Час та простір існують у свідомості людини, тому особистісна асиметрія часової перспективи впливає на вибір переважаючої видо-часової форми дієслова при описі обранного поетом чи письменником хронотопа.
  • Суб'єктивна оцінка тривалості індивідами на різних фазах свідомого життя 

   Кіреєва, Зоя Олександрівна; Киреева, Зоя Александровна; Kireieva, Zoia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   В статті показано формування уявлень та понять про час і його властивості в свідомості індивідів. Використання суб’єктивної одиниці лічби для оцінки визначеної тривалості свідчить про опосередковане відношення до часу, ...
  • Сон та життєві реалії 

   Дєдова, Тетяна Володимирівна; Дедова, Татьяна Владимировна; Diedova, Tetiana V (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   В нашому дослідженні розв’язувалося завдання: з’ясувати чи існує часовий зв’язок між переживаннями в періодах сну та неспання і якщо він існує, визначити цю відповідність на шкалі середньостатистичного періоду неспання. ...
  • О воспроизведении временной длительности 

   Приснякова, Людмила Макаровна; Присняков, Владимир Федорович; Пріснякова, Людмила Макарівна; Прісняков, Володимир Федорович; Prysniakova, Liudmyla М.; Prysniakov, Vladymyr F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Проанализированы экспериментальные данные для воспроизведения временной длительности. Подтвержден выбор в качестве нормирующего параметра стандартной длительности. Определен оптимальный межстимульный интервал (= 0,115). ...
  • Індивідуальна «С-метрика» продуктивності творчої особистості 

   Страцинська, Ірина Анатоліївна; Страцинска, Ирина Анатолиевна; Stratsynska, Iryna A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   В дослідженні з’ясовувалася залежність індивідуальної «С-метрики» на життєвому шляху творчої особистості від тривалості власної одиниці часу. Встановлено, що індивідуальні вікові точки творчих стартів та періоди продуктивності ...
  • О новом виде закона связи между раздражением и ощущением 

   Приснякова, Людмила Макаровна; Присняков, Владимир Федорович; Пріснякова, Людмила Макарівна; Прісняков, Володимир Федорович; Prysniakova, Liudmyla М.; Prysniakov, Vladymyr F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Цель работы - создание теоретической модели связи ощущений и раздражений. На основе известной теории переработки информации памятью человека выводится дифференциальное уравнение, решение которого дает общий вид основного ...
  • Димензіональний підхід до вивчення особистості 

   Саннікова, Ольга Павлівна; Санникова, Ольга Павловна; Sannikova, Olha P (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Наводиться структура особистості у загальнопсихологічному та професійному контексті у вигляді сукупності ієрархічних рівнів (формально-динамічного, змістовно-особистісного і соціально-імперативного) та суміжних зон між ...
  • Проблеми професійного самовизначення молоді в дослідженнях вітчизняних і закордонних психологів 

   Шинкарьова, О. Ю.; Шинкарева, О. Ю.; Shinkarova, O. U. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   Стаття торкається проблем професійного самовизначення молоді. Це одна із самих актуальних проблем юнацького віку. Вона багатогранно вивчена і, незважаючи на це, постійно наповнюється новим змістом у дослідженнях вітчизняних ...
  • Психологічний аналіз ролі політичного лідера в історії 

   Цуканова, Юлія Борисівна; Цуканова, Юлия Борисовна; Tsukanova, Yuliia B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
   В дослідженні проаналізована поведінка політичних лідерів за моделлю великого біологічного циклу. Політичні здобутки та промахи виявилися строго узгодженими з точками фазових сингулярностей, злиття кінців та початків ...
  • Використання множинного регресійного аналізу для виявлення міжмотиваційної взаємодії 

   Лобасюк, Борис Александрович; Семенова, Ю. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   емоційно значимі ситуації у чоловіків різних вікових груп за допомогою множинного регресійного аналізу та теорії графов. Встановлено, що у чоловіків двох різних вікових груп спостерігалося різноманітне кольорореагування ...
  • Розвиток патріотичної рефлексії у молодшому шкільному віці 

   Михальченко, Наталія В'ячеславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   В статті розкриваються питання патріотичного відродження української нації та розвиток духовності. Патріотична рефлексія розглядається як новоутворення молодшого шкільного віку.
  • Відображення часу в свідомості: від переживання до поняття 

   Кіреєва, Зоя Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   В статті подано послідовний опис розвитку уявлень і понять про час у свідомості індивідів; стверджується, що власний досвід, який виникає на основі індивідуального переживання плину часу, є головним фактором для усвідомлення ...
  • Девіантний підліток у фазі вікової кризи 

   Коваль, Анна Шамильевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   У цьому дослідженні з погляду психології часу розглянуто часовий фактор проявів девіантної поведінки у підлітків, виділено період проявів, локалізовано зону найбільш схильного до девіацій контингенту, що знаходиться в ...
  • Хронотоп — синтез життєвого та творчого шляхів автора 

   Віткова, О. П. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   Життєвий та творчий шляхи письменника відображуються в літературній творчості: в формі хронотопа, в формах дієслів часу, в манері викладання. Враховуючи біографічні дані про автора, можна максимально точно припустити, до ...
  • Можливості реабілітаційної психології в згладжуванні психопатологічних наслідків надзвичайних ситуацій 

   Коробіцина, Маргарита Борисівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   У статті висвітлюються найбільш актуальні аспекти нової галузі теоретичних та практичних психологічних досліджень — реабілітаційної психології. Аналізуються основні вітчизняні та зарубіжні теоретичні підходи до проблеми ...
  • Працездатність оператора в умовах впливу екстремальних факторів 

   Пріснякова, Л. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   емоційної напруги на успішність діяльності оператора. Представлено результати аналізу кривих навчання визначених слів у групах з різним рівнем емоційної напруги. Показано, що величини постійної часу Т можуть бути мірою ...
  • Cхильність до комп’ютерної діяльності та вроджені задатки індивіда 

   Шеренговий, Ігнатій Олексійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   В статті висвітлюється проблема професійного підбору та орієнтації у галузі комп’ютерних професій. Базовими чинниками обрання фаху означено природжені задатки та здібності й спрямованість особи. Також наводиться перелік ...