Галузь і проблематика: оригінальні результати досліджень з різних розділів психології Сайт видання: http://vestnik-psy.onu.edu.ua/

Останні додані

 • Принципи ненасильницького спілкування як основа взаємодії у співзалежній родині 

  Чернецька, Юлія Іванівна; Дунаєва, Лариса Миколаївна; Гладченко, Світлана Володимирівна; Чернецкая, Юлия Ивановна; Дунаева, Лариса Николаевна; Гладченко, Светлана Владимировна; Chernetska, Yuliya; Dunaieva, Larysa M.; Gladchenko, Svitlana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття розкриває сутність принципів ненасильницького спілкування, які є основою соціальної взаємодії у співзалежній родині. Наголошується наявність форм психологічного насильства в таких родинах, яке підсилюється іншою ...
 • Cоціально-психологічна адаптація молоді до іншокультурного середовища і навчальна мотивація 

  Суслова, Валерія Олександрівна; Суслова, Валерия Александровна; Suslova, Valeriya O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті надано скорочений огляд підходів до розуміння понять «адаптація», «соціально-психологічна адаптація» і «мотивація до навчання». Актуальними для дослідження є питання про те, що відбувається з самосвідомістю молоді ...
 • Вплив індивідно-психологічних властивостей та окремих потенціалів на систему адаптивностей як цілісний конструкт адаптаційного потенціалу 

  Литвиненко, Ольга Дмитрівна; Литвиненко, Ольга Дмитриевна; Lytvynenko, Olga D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В психологічній науці спостерігається суперечність між беззаперечною значущістю феномену адаптаційного потенціалу та відсутністю диференційного підходу щодо його змісту та структури. У контексті нашого дослідження адаптаційний ...
 • Соціально-економічне значення адресної соціальної допомоги в Україні 

  Кравець, Ганна Василівна; Кравец, Анна Васильевна; Kravets, Hanna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  За період становлення незалежності в Україні не досягнутий гідний рівень життя громадян. серед різних соціально-економічних та політичних питань дедалі більше загострюються проблеми соціальної захищеності найбільш вразливих ...
 • Соціальне та духовне служіння В. Ф. В. Войно-Ясенецького (свт. Луки) 

  Попов, Олександр Георгійович; Коваленко, Олександр Павлович; Дунаєва, Лариса Миколаївна; Гладченко, Світлана Володимирівна; Попов, Александр Георгиевич; Коваленко, Александр Павлович; Дунаева, Лариса Николаевна; Гладченко, Светлана Владимировна; Popov, Oleksander G.; Kovalenko, Oleksander P.; Dunaieva, Larysa M.; Gladchenko, Svitlana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В. Ф. Войно-Ясенецкий (святитель и исповедник Лука) — выдающийся врач разнообразного плана: хирург самого широкого профиля, офтальмолог, уникальный медицинский теоретик; феноменальный богослов, интересный и оригинальный ...
 • Взаємозв’язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків 

  Коброслі, Алісар Халєдівна; Кобросли, Алисар Халедовна; Kobrosli, Alisar H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена методологічним та концептуальним засадам майбутнього дослідження ступеня впливу соціальних мереж на психологічне здоров’я сучасних підлітків у зв’язку з їх особистісними властивостями віртуальної комунікації. ...
 • Маркетинговий ресурс інноваційних змін сучасної соціальної роботи 

  Дубініна, Яна Павлівна; Дубинина, Яна Павловна; Dubinina, Yana P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті соціальна робота розглядається як система, яка зазнає впливу законів функціонування в умовах ринкової конкуренції. Висвітлено сутність, цілі та особливості використання технології соціального маркетингу у вирішенні ...
 • Деякі проблеми теорії і практики трансформації сучасного українського суспільства 

  Аблов, Анатолій Федорович; Аблов, Анатолий Федорович; Ablov, Anatolii F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглядаються проблеми трансформаційних змін в Україні. Стратегія цих змін має базуватись на знаннях особливостей функціонування, взаємодій і детермінацій суспільних відносин в конкретних історичних умовах та ...
 • Проблеми професійного самовизначення молоді в дослідженнях вітчизняних і закордонних психологів 

  Шинкарьова, О. Ю.; Шинкарева, О. Ю.; Shinkarova, O. U. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Стаття торкається проблем професійного самовизначення молоді. Це одна із самих актуальних проблем юнацького віку. Вона багатогранно вивчена і, незважаючи на це, постійно наповнюється новим змістом у дослідженнях вітчизняних ...
 • Психологічний аналіз ролі політичного лідера в історії 

  Цуканова, Юлія Борисівна; Цуканова, Юлия Борисовна; Tsukanova, Yuliia B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  В дослідженні проаналізована поведінка політичних лідерів за моделлю великого біологічного циклу. Політичні здобутки та промахи виявилися строго узгодженими з точками фазових сингулярностей, злиття кінців та початків ...
 • Індивідуальна «С-метрика» продуктивності творчої особистості 

  Страцинська, Ірина Анатоліївна; Страцинска, Ирина Анатолиевна; Stratsynska, Iryna A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  В дослідженні з’ясовувалася залежність індивідуальної «С-метрики» на життєвому шляху творчої особистості від тривалості власної одиниці часу. Встановлено, що індивідуальні вікові точки творчих стартів та періоди продуктивності ...
 • Димензіональний підхід до вивчення особистості 

  Саннікова, Ольга Павлівна; Санникова, Ольга Павловна; Sannikova, Olha P (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Наводиться структура особистості у загальнопсихологічному та професійному контексті у вигляді сукупності ієрархічних рівнів (формально-динамічного, змістовно-особистісного і соціально-імперативного) та суміжних зон між ...
 • О новом виде закона связи между раздражением и ощущением 

  Приснякова, Людмила Макаровна; Присняков, Владимир Федорович; Пріснякова, Людмила Макарівна; Прісняков, Володимир Федорович; Prysniakova, Liudmyla М.; Prysniakov, Vladymyr F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Цель работы - создание теоретической модели связи ощущений и раздражений. На основе известной теории переработки информации памятью человека выводится дифференциальное уравнение, решение которого дает общий вид основного ...
 • О воспроизведении временной длительности 

  Приснякова, Людмила Макаровна; Присняков, Владимир Федорович; Пріснякова, Людмила Макарівна; Прісняков, Володимир Федорович; Prysniakova, Liudmyla М.; Prysniakov, Vladymyr F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Проанализированы экспериментальные данные для воспроизведения временной длительности. Подтвержден выбор в качестве нормирующего параметра стандартной длительности. Определен оптимальный межстимульный интервал (= 0,115). ...
 • Кольорогеометрія як інформаційна система психодіагностики 

  Недосєка, Ю. М.; Недосека, Ю. М.; Nedoseka, U. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  У статті розглядається кореляція між темпераментом і кольоровими геометричними фігурами. Це дозволяє охарактеризувати не тільки особистість, але й колектив, що нас цікавить. Розрізняють гармонічну сумісність кольорогеометричних ...
 • Суміжні нервово-психічні розлади з точки зору психології часу 

  Коваль, Ганна Шамілівна; Коваль, Анна Шамильевна; Koval, Ganna Sh. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  У цьому дослідженні з погляду психології часу розглянуто часовий фактор прояву суміжних нервово-психічних розладів, виділено період, коли найбільш імовірні їхні прояви, а також локалізовано зону найбільш вразливого ...
 • Суб'єктивна оцінка тривалості індивідами на різних фазах свідомого життя 

  Кіреєва, Зоя Олександрівна; Киреева, Зоя Александровна; Kireieva, Zoia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  В статті показано формування уявлень та понять про час і його властивості в свідомості індивідів. Використання суб’єктивної одиниці лічби для оцінки визначеної тривалості свідчить про опосередковане відношення до часу, ...
 • Сон та життєві реалії 

  Дєдова, Тетяна Володимирівна; Дедова, Татьяна Владимировна; Diedova, Tetiana V (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  В нашому дослідженні розв’язувалося завдання: з’ясувати чи існує часовий зв’язок між переживаннями в періодах сну та неспання і якщо він існує, визначити цю відповідність на шкалі середньостатистичного періоду неспання. ...
 • Особистісна асиметрія часової перспективи та хронотоп 

  Віткова, О. П.; Виткова, О. П.; Vitkova, O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Час та простір існують у свідомості людини, тому особистісна асиметрія часової перспективи впливає на вибір переважаючої видо-часової форми дієслова при описі обранного поетом чи письменником хронотопа.
 • Гендерий прояв альтруїзму — егоїзму 

  Багмет, Інна Михайлівна; Багмет, Инна Михайловна; Bahmet, Inna M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Гендерна психологія - один із найбільш перспективних напрямків сучасної психологічної науки. У статті розкриваються тендерні розбіжності у проявах альтруїзму — егоїзму особистості. Визначені переваження даної позиції ...

View more