Галузь і проблематика: У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі. Сайт видання: http://pd.onu.edu.ua

Недавние добавления

 • Правовий аналіз норм Кримінального кодексу України щодо гендерної рівності та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству 

  Павлова, Тетяна Олександрівна; Кривошликова, Аліна Сергіївна; Павлова, Татьяна Александровна; Кривошлыкова, Алина Сергеевна; Pavlova, Tetiana O.; Kryvoshlykova, Alina S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті здійснено правовий аналіз існуючих правових гарантій рівності чоловіка та жінки, що передбачені у вітчизняному кримінальному законодавстві, та новел Кримінального кодексу Україні, які пов’язані із прийняттям ...
 • До питання про сучасні тенденції реформування органів досудового розслідування в Україні 

  Каташинський, Євген Олександрович; Миколенко, Олександр Іванович; Каташинский, Евгений Александрович; Миколенко, Александр Иванович; Katashynskyi, Yevhen O.; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто процес реформування та створення органів досудового розслідування в Україні: Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та слідчих органів Державної кримінально-виконавчої ...
 • Виконання батьками обов’язку з утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання 

  Труба, В'ячеслав Іванович; Труба, Вячеслав Иванович; Truba, Viacheslav I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена виконанню батьками обов’язку з утримання дитини, яка досягла повноліття, але продовжує навчатися. Обґрунтовується, що батьки, в тому числі і ті, що позбавлені батьківських прав повинні надавати матеріальну ...
 • Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні 

  Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна; Ячменська, Мар'яна Михайлівна; Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна; Ячменская, Марьяна Михайловна; Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A.; Yachmenska, Mariana M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізові основних проблем захисту комерційної таємниці в Укра- їні. Досліджено історію виникнення інституту комерційної таємниці в законодавстві Укра- їни, встановлено основні ознаки комерційної таємниці ...
 • Щодо відповідності Кодексу України з процедур банкрутства вимогам до кодифікації та стану економіки України 

  Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Татьяна Валерьевна; Stepanova, Tetiana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті проаналізовано питання відповідності Кодексу України з процедур банкрутства, прийнятого Верховною Радою України 18.10.2018 р., вимогам до кодифікації і стану економіки України. Проаналізовано підстави й аргументовано ...
 • До питання про шляхи вирішення проблеми в сфері використання транспортних засобів, ввезених з Європейського Союзу 

  Гаран, О. В.; Каташинський, Євген Олександрович; Каташинский, Евгений Александрович; Haran, O. V.; Katashynskyi, Yevhen O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізу окремих законодавчих нововведень в сфері використання неналежно оформлених транспортних засобів, ввезених із держав-учасниць Європейського Союзу. В межах роботи було розглянуто нинішню ситуацію ...
 • Надання безоплатної правової допомоги засудженим особам в Україні 

  Кармазіна, Катерина Юріївна; Гончарук, Юлiя Олексiївна; Кармазина, Екатерина Юрьевна; Гончарук, Юлия Алексеевна; Karmazina, Kateryna Yu.; Honcharuk, Yuliia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто питання надання безоплатної професійної правничої (правової) допомоги засудженим особам. Проаналізовано джерела права, які закріплюють відповідне право засуджених осіб, а також досліджено механізм ...
 • Інноваційні методи вивчення іноземних мов: аналітичний огляд сайту для студентів-юристів 

  Іванова, Наталія Георгіївна; Пахалкова-Соїч, Тетяна Володимирівна; Иванова, Наталия Георгиевна; Пахалкова-Соич, Татьяна Владимировна; Ivanova, Nataliia G.; Pakhalkova-Soich, Tetiana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті подано аналіз та розкрито лінгводидактичний потенціал французького сайту www.vie-publique.fr, розглянуто особливості його використання для навчання іноземної мови та формування франкомовної професійної комунікативної ...
 • Забытые имена: Петр Евгеньевич Казанский [13(26).V.1866 – 26.I.1947] 

  Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье на основе широкого круга документальных материалов и научной литературы исследована научно-педагогическая, административная и общественная деятельность профессора П. Е. Казанского, известного учёного в области ...
 • Деякі проблеми кримінально-правової характеристики гіпнозу 

  Павлова, Тетяна Олександрівна; Каташинський, Євген Олександрович; Павлова, Татьяна Александровна; Каташинский, Евгений Александрович; Pavlova, Tetiana O.; Katashynskyi, Yе. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто гіпноз як спосіб вчинення злочину. Констатується, що сьогодні відсутнє правове регулювання подібних правовідносин, що сприяє уникненню кримінальної відповідальності особами, які незаконно використовують ...
 • Дистриб’юторський договір та його місце в системі цивільно-правових договорів 

  Мартинюк, Л. П.; Мартинюк, Л. П.; Martynyuk, L. Р. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджуються поняття та правова природа дистриб’юторського договору як правової форми опосередкування суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення дистриб’ютором та виробником (імпортером) підприємницької ...
 • Особливості оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки 

  Кисель, Анна Сергіївна; Кисель, Анна Сергеевна; Kysel, Anna S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізу механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визначено характерні ознаки податку на нерухомість. У роботі розглянуто зміни в правовому регулюванні податку, проаналізовано ...
 • «М’яке право» у міжнародній системі: до питання про зміст та функції 

  Нігреєва, Олена Олександрівна; Nigreieva, Olena Oleksandrivna; Нигреева, Алена Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто категорію soft law, яка усі частіше застосовується у процесах регулювання міжнародних відносин. Проаналізовано різні погляди на сутність та зміст «м’якого права», визначено, які види норм можуть відноситися ...
 • Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні: тенденції судової практики 

  Коч, О. В.; Коч, Е. В.; Koch, О. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У роботі досліджено особливості судового розгляду справ про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні, його вплив на міжнародний імідж та економіку держави. Представлені результати аналізу судової практики ...
 • Усиновлення дітей особами, що проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою 

  Пилипенко, Юлія Олексіївна; Pylypenko, Yuliia O.; Пилипенко, Юлия Алексеевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню питання правового регулювання усиновлення дітей особами, що проживають однією сім’єю але не перебувають у шлюбі між собою. На підставі аналізу законодавства та судової практики в сфері усиновлення ...
 • До питання становлення та розвитку державно-приватного партнерства 

  Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна; Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна; Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджено застосування державно-приватного партнерства (ДІЛІ) як найбільш перспективної та комплексної форми взаємодії влади та бізнесу на основі історичних прикладів діяльності в зазначеній сфері. На підставі ...
 • Поняття кіберсквотингу та його види 

  Булат, Наталія Миколаївна; Булат, Наталия Николаевна; Bulat, Nataliia M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджується явище кіберсквотингу та його види. Запропоновано визначення поняття «кіберсквотинг», проведена його класифікація. Розглянуто основні види кіберсквотингу. Запропоновано для боротьби з кіберсквотингом ...
 • Проблеми оскарження результатів кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді 

  Миколенко, Олександр Іванович; Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті розкриваються проблеми, які виникають у учасників кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді при оскарженні рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Дається ...
 • Забытые имена: Владимир Викторович Сокольский 

  Бачур, Борис Степанович; Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье рассматриваются основные этапы становления и развития научно-педагогической деятельности известного ученого в области уголовного, государственного, римского права и истории русского права, ординарного профессора, ...
 • Класифікація суб’єктів охоронних кримінально‑правових відносин 

  Павлова, Тетяна Олександрівна; Павлова, Татьяна Александровна; Pavlova, Tetiana O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті на підставі аналізу положень доктрини кримінального права та норм чинного Кримінального кодексу України проаналізовано види суб’єктів кримінально-правових відносин. Надається авторська класифікація суб’єктів ...

Просмотреть больше