Галузь і проблематика: У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі. Сайт видання: http://pd.onu.edu.ua

Недавние добавления

 • Правова природа обмежувальних заходів за чинним Кримінальним кодексом України 

  Павлова, Тетяна Олександрівна; Павлова, Татьяна Александровна; Pavlova, Tetiana O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті проаналізовано правову природу та місце обмежувальних заходів у системі заходів кримінально-правового впливу, які були закріплені у чинному Кримінальному кодексі України Законом України «Про внесення змін до ...
 • До питання про класифікацію авторських договорів 

  Яблокова, О. І.; Яблокова, О. И.; Yablokova, O. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розглядаються питання, пов’язані із класифікацією авторських договорів. Насамперед, звертається увага на те, що авторські договори включаються в систему цивільно-правових договорів. Отже, авторським договорам ...
 • Дитячий будинок сімейного типу: питання правового регулювання 

  Токарчук, Людмила Михайлівна; Tokarchuk, Liudmyla M.; Токарчук, Людмила Михайловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню правового регулювання однієї із форм влашту- вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – дитячому будинку сімейного типу. Автор аналізує історію законодавчого регулювання ...
 • До питання про основні детермінанти трансформації інституту адміністративної відповідальності у сфері містобудування 

  Стукаленко, В. В.; Stukalenko, V. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статті визначено основні детермінанти, які впливають на формування інститу- ту адміністративної відповідальності у сфері містобудування в сучасних умовах. На підставі аналізу юридичної літератури, національного ...
 • Забытые имена: Владимир Николаевич Ренненкампф [7(19).II.1862 – 27.V.1925] 

  Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S.; Бачур, Борис Степанович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статье на основе опубликованных источников и архивных материалов анализи- руются основные этапы становления и развития научно-преподавательской деятельнос- ти профессора В. Н. Ренненкампфа.
 • Міжнародно-правове забезпечення реалізації права дитини на інформацію про власне походження 

  Лефтерова, Олена Іванівна; Лефтерова, Елена Ивановна; Lefterova, Olena I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено аналізу норм міжнародного права, які закріплюють право дитини на інформацію про власне походження, а також можливість реалізації вказаного права та випадки його правомірного обмеження. На основі аналізу ...
 • К вопросу о структуре национальной безопасности Украины 

  Чуваков, Олег Анатольевич; Чуваков, Олег Анатолійович; Chuvakov, Oleh A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статье проанализирована проблема установления объектов и структуры национальной безопасности Украины согласно положениям Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины». Выделены отдельные элементы, ...
 • Моральність як кримінально-правова та кримінологічна категорія 

  Кучанська, Лариса Степанівна; Кучанская, Лариса Степановна; Kuchanska, Larysa S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті аналізується співвідношення понять мораль та моральність у кримінально-правовому та кримінологічному розумінні. Аргументується, що моральність виступає як активна позиція особи по відношенні до норм моралі, коли ...
 • До питання про передумови розроблення електронного кримінального провадження в Україні 

  Жученко, О. Д.; Zhuchenko, O. D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено вивченню передумов розроблення електронного кримінального провадження в Україні та встановленню їх взаємозв’язку. Досліджено як передумови, що пов’язані з інформаційно-технічним прогресом, так і ті, які ...
 • Забезпечення права дітей на утримання: новели законодавства 

  Труба, В'ячеслав Іванович; Труба, Вячеслав Иванович; Truba, Viacheslav I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджено особливості деяких новел сімейного законодавства України в частині посилення захисту права дитини на належне утримання. Зокрема, мова йде про більш суворі правила дотримання батьками обов’язку з ...
 • Істотні умови договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН 

  Лавриненко, М. Р.; Lavrynenko, M. R. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджуються істотні умови договору найму (оренди) земель сільсько-господарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН, а також з’ясовуються особливості цього договору, визначаються поняття ...
 • Каральна функція адміністративно-деліктного права 

  Миколенко, Олена Миколаївна; Миколенко, Алена Николаевна; Mykolenko, Olena M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розкривається зміст та особливості реалізації каральної функції адміністративно-деліктного права, характеризуються недоліки сучасної системи адміністративних стягнень та аналізуються думки вчених, які пропонують ...
 • «Конфлікт інтересів» в національній правосвідомості та законодавстві України 

  Миколенко, Олександр Іванович; Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розкриваються особливості правового забезпечення механізму запобігання і врегулювання конфлікту інтересів в сфері діяльності органів публічної адміністрації. Звертається увага на те, що конфлікт інтересів істотно ...
 • Природний самоконтроль суб’єкта: становлення і розвиток нової концепції душі 

  Плавич, Володимир Петрович; Стрілецька, Олена Валентинівна; Плавич, Владимир Петрович; Стрилецкая, Елена Валентиновна; Plavych, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розглядається душа як основа природного самоконтролю суб’єкта і перспективи його подальшого розвитку, вдосконалення і максимального використання. З точки зору авторів статті, душа людини у вигляді екстрактів має ...
 • Філософсько-правові проблеми феномену «Душі» 

  Плавич, Володимир Петрович; Плавич, Владимир Петрович; Plavych, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статті розглядаються філософсько-правові уявлення про душу в антропологічному просторі і виявляються важливі методологічні домінанти антропології права, просліджуються субстанційні властивості «Душі». Людина розглядається ...
 • Забытые имена: Александр Фёдорович Фёдоров (05.VI.1855 – 17.III.1935) 

  Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статья посвящена памяти профессора А. Ф. Фёдорова, известного ученого в области полицейского, торгового, гражданского и морского права, который двадцать три года проработал в Новороссийском (Одесском) университете и ...
 • Гордость ОНУ имени И.И. Мечникова – его ученые (о юбилярах 2018 года) 

  Орлов, Виталий Владимирович; Орлов, Віталій Володимирович; Orlov, Vitalii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  История любого учебного заведения невозможна без учета жизни и деятельности движущей силы – преподавателей, научных сотрудников, лаборантов, методистов. А когда в жизни таких людей отмечаются знаменательные даты, о них ...
 • Питання удосконалення інституту примирення при розірванні шлюбу в сімейному праві України 

  Труба, В'ячеслав Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  За чинним законодавством України, зважаючи на життєві обставини, розірвання шлюбу здійснюється за постановою державного органу реєстрації актів цивільного стану і за рішенням суду. Такий порядок встановлено з метою ...
 • Правовий аналіз норм Кримінального кодексу України щодо гендерної рівності та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству 

  Павлова, Тетяна Олександрівна; Кривошликова, Аліна Сергіївна; Павлова, Татьяна Александровна; Кривошлыкова, Алина Сергеевна; Pavlova, Tetiana O.; Kryvoshlykova, Alina S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті здійснено правовий аналіз існуючих правових гарантій рівності чоловіка та жінки, що передбачені у вітчизняному кримінальному законодавстві, та новел Кримінального кодексу Україні, які пов’язані із прийняттям ...
 • До питання про сучасні тенденції реформування органів досудового розслідування в Україні 

  Каташинський, Євген Олександрович; Миколенко, Олександр Іванович; Каташинский, Евгений Александрович; Миколенко, Александр Иванович; Katashynskyi, Yevhen O.; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто процес реформування та створення органів досудового розслідування в Україні: Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та слідчих органів Державної кримінально-виконавчої ...

Просмотреть больше