Now showing items 1-20 of 680

  • Проблема стратегічного партнерства у контексті регіональних напрямків зовнішньої політики України 

   Дубовик, Володимир Алімович; Коваль, Ігор Миколайович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
   The article is dealing with the urgent issues of the Ukrainian foreign policy. The authors outline the key zones, main directions for the development of Ukraine’s international affairs, namely post Soviet space (with ...
  • Закон прапора судна як один з колізійних принципів міжнародного приватного морського права 

   Стрельцова, Євдокія Джонівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
   The article deals with one of the principles of maritime conflicts of laws the law of the flag. The main objective of the article is showing up the historical and modern role of this principle in solving conflict ...
  • Дискретність історичного виміру в державних системах 

   Цуканов, Б. Й. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
   State systems , on the one hand are structures that strive to a condition of dynamic balance. On the other hand, a state is an aggregate of individuals carrying consciousness. Therefore , from the point of view of ...
  • Відтворення шляхів формування державності та первісна історія: до постановки проблеми 

   Сминтина, Олена Валентинівна; Смынтына, Елена Валентиновна; Smyntyna, Olena V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  • Заборона реалізації зерна з одного регіону в інший 

   Крупко, Дмитро Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Дуже поширеним є таке порушення прав суб'єктів підприємницької діяльності, як встановленння заборони на переміщення зерна в період зернозбиральної кампанії.
  • Політика США у Східній Європі: концепції і реальність 

   Брусиловська, Ольга Іллівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Головною колізією в американському політичному менталітеті залишається колізія між моралізаторством і прагматизмом, що вкрай негативно впливає на зовнішньополітичні результати. Її прикладом може служити політика США в ...
  • Проблема реформування механізму миротворчих операцій та роль України в цьому процесі 

   Коваль, Ігор Миколайович; Власенко, Андрій Вікторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Проблема реформування механізму ОПМ є однією з центральних проблем сучасної реформи ООН, та й інших міжнародних організацій. Вона покликана до життя глобальними змінами "геополітичного клімату", що відбулися після закінчення ...
  • Некоторые преступные проявления теневой экономики 

   Заркуа, Лали Джоновна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Реалии социально-экономических преобразований, переход к новым формам хозяйствования наряду с позитивными изменениями, происшедшими в национальной экономике Украины, обусловили активизацию роста ее "теневого" сектора. По ...
  • Типологія трудових конфліктів: питання теорії та практики 

   Комаренко, Анатолій Миколайович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Ні в кого не викликає сумніву той факт, що право громадян на працю є одним з головних в системі конституційних прав. Воно є таким же природним, властивим людині, як і право на життя. Від того, наскільки реальне це право, ...
  • Захист інтелектуальної власності: між сцилою законності і харибдою економічної ефективності 

   Наумкіна, Світлана Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Серед усіх видів власності власність інтелектуальна має найменш ушанований вік. Вперше факт її існування був визнаний у 1791 році в Установчому зборі революційної Франції. На міжнародному рівні захист інтелектуальної ...
  • Умови звільнення від відповідальності за невиконання договірних зобов’язань в комерційній практиці 

   Канзафарова, Ілона Станіславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Підстави і межі, в рамках яких сторона, що порушила договір, звільняється від відповідальності, мають важливе значення для учасників комерційного обігу. При цьому слід відрізняти умови звільнення від відповідальності, ...
  • О проблемах в сфере применения мер административного принуждения 

   Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I.; Миколенко, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Применение мер государственного принуждения всегда привлекало внимание общества, так как оно острее всего затрагивало интересы людей и их объединений. Повышенное внимание к этой проблеме обуславливается также и возможностью ...
  • Наслідки злочину - критерій поділу складів злочинів 

   Миколенко, Олена Миколаївна; Миколенко, Алена Николаевна; Mykolenko, Olena M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   На сьогоднішній день, коли наша країна будує правову державу, велике значення набуває посилення охорони прав та інтересів громадян і організацій від злочинних посягань. У зв’язку з цим певну актуальність набуває дослідження ...
  • Судові реформи на Україні в 1919 році 

   Чуваков, Олег Анатолійович; Chuvakov, Oleh A.; Чуваков, Олег Анатольевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   У важкий час сьогодення Україна переживає один з найскладніших періодів своєї історії. Існуючі складнощі торкаються не тільки становища в економіці, політиці, але й соціальної сфери суспільного життя. Звичайно, подібні ...
  • Формы преступления, предусмотренного ст. 80-3 УК Украины "Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины" 

   Холостенко, А. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Предупреждение, пресечение и расследование нарушений законодательства о бюджетной системе Украины является одним из приоритетных направлений борьбы с экономической преступностью. На сегодняшний день уголовные дела по ст. ...
  • Особливості припинення діяльності командитного товариства 

   Яковлєв, Юрій Вікторович; Яковлев, Юрий Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Проаналізовано і осмислено юридичну сутність товариств на вірі (командитних товариств). Світовий багатолітній досвід існування господарських товариств, накопичення теоретичних моделей та практики їх діяльності свідчать, ...
  • Компетенція Ради старшин (зовнішня політика і міжнародні відносини) 

   Патлачук, В. Н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Проаналізовано роль Ради старшин у провадженні зовнішньої політики, у становленні міжнародних відносин України з іншими державами (середина — друга половина XVII ст.).
  • Проблема винної відповідальності держав за міжнародні правоплрушення 

   Архипов, О. М.; Архипов, А. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Розглянуто деякі концепції вирішення проблеми винної відповідальності держав за міжнародні правопорушення, представлені в доктрині і практиці міжнародного права.
  • Посягання на життя державного діяча: проблеми визначення та кваліфікації 

   Сотула, О. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Досліджено проблему посягання на життя державного діяча, історичного розвитку законодавства щодо цієї категорії злочинів, ознаки та елементи складу цього злочину. Зроблено спробу розмежувати власне посягання на життя ...
  • Новий Кримінальний кодекс України: перший погляд 

   Кармазін, Ю. А.; Стрельцов, Євген Львович; Кармазин, Ю. А.; Стрельцов, Евгений Львович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   У статті будуть розглянуті положення нового Кримінального кодексу України.