Галузь і проблематика: У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі. Сайт видання: http://pd.onu.edu.ua

Останні додані

 • Деякі проблеми кримінально-правової характеристики гіпнозу 

  Павлова, Тетяна Олександрівна; Каташинський, Євген Олександрович; Павлова, Татьяна Александровна; Каташинский, Евгений Александрович; Pavlova, Tetiana O.; Katashynskyi, Yе. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто гіпноз як спосіб вчинення злочину. Констатується, що сьогодні відсутнє правове регулювання подібних правовідносин, що сприяє уникненню кримінальної відповідальності особами, які незаконно використовують ...
 • Дистриб’юторський договір та його місце в системі цивільно-правових договорів 

  Мартинюк, Л. П.; Мартинюк, Л. П.; Martynyuk, L. Р. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджуються поняття та правова природа дистриб’юторського договору як правової форми опосередкування суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення дистриб’ютором та виробником (імпортером) підприємницької ...
 • Особливості оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки 

  Кисель, Анна Сергіївна; Кисель, Анна Сергеевна; Kysel, Anna S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізу механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визначено характерні ознаки податку на нерухомість. У роботі розглянуто зміни в правовому регулюванні податку, проаналізовано ...
 • «М’яке право» у міжнародній системі: до питання про зміст та функції 

  Нігреєва, Олена Олександрівна; Nigreieva, Olena Oleksandrivna; Нигреева, Алена Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто категорію soft law, яка усі частіше застосовується у процесах регулювання міжнародних відносин. Проаналізовано різні погляди на сутність та зміст «м’якого права», визначено, які види норм можуть відноситися ...
 • Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні: тенденції судової практики 

  Коч, О. В.; Коч, Е. В.; Koch, О. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У роботі досліджено особливості судового розгляду справ про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні, його вплив на міжнародний імідж та економіку держави. Представлені результати аналізу судової практики ...
 • Усиновлення дітей особами, що проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою 

  Пилипенко, Юлія Олексіївна; Pylypenko, Yuliia O.; Пилипенко, Юлия Алексеевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню питання правового регулювання усиновлення дітей особами, що проживають однією сім’єю але не перебувають у шлюбі між собою. На підставі аналізу законодавства та судової практики в сфері усиновлення ...
 • До питання становлення та розвитку державно-приватного партнерства 

  Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна; Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна; Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджено застосування державно-приватного партнерства (ДІЛІ) як найбільш перспективної та комплексної форми взаємодії влади та бізнесу на основі історичних прикладів діяльності в зазначеній сфері. На підставі ...
 • Поняття кіберсквотингу та його види 

  Булат, Наталія Миколаївна; Булат, Наталия Николаевна; Bulat, Nataliia M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджується явище кіберсквотингу та його види. Запропоновано визначення поняття «кіберсквотинг», проведена його класифікація. Розглянуто основні види кіберсквотингу. Запропоновано для боротьби з кіберсквотингом ...
 • Проблеми оскарження результатів кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді 

  Миколенко, Олександр Іванович; Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті розкриваються проблеми, які виникають у учасників кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді при оскарженні рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Дається ...
 • Забытые имена: Владимир Викторович Сокольский 

  Бачур, Борис Степанович; Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье рассматриваются основные этапы становления и развития научно-педагогической деятельности известного ученого в области уголовного, государственного, римского права и истории русского права, ординарного профессора, ...
 • Класифікація суб’єктів охоронних кримінально‑правових відносин 

  Павлова, Тетяна Олександрівна; Павлова, Татьяна Александровна; Pavlova, Tetiana O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті на підставі аналізу положень доктрини кримінального права та норм чинного Кримінального кодексу України проаналізовано види суб’єктів кримінально-правових відносин. Надається авторська класифікація суб’єктів ...
 • Проблеми зберігання речових доказів при розслідуванні злочинів проти об’єктів культурної спадщини (на прикладі слідства щодо картини караваджо «Взяття під варту») 

  Нарожна, Олена Володимирівна; Нарожная, Елена Владимировна; Narozhna, Olena V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено питанням зберігання та передачі речових доказів при розслідуванні злочинів проти об’єктів культурної спадщини на прикладі слідства щодо картини Караваджо «Взяття під варту, або Поцілунок Юди», яку 30 липня ...
 • Право засновника корпоративного підприємства на внесення вкладу 

  Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Внесення вкладу до корпоративного капіталу корпоративного підприємства має бути переосмислене: його слід розуміти як право, а не обов’язок особи щодо корпоративного підприємства. Право засновника корпоративного підприємства ...
 • Поняття «державне управління» і «публічне адміністрування» в категоріальному апараті адміністративного права 

  Миколенко, Олександр Іванович; Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті розкривається процес еволюції категоріального апарату адміністративного права щодо понять «державне управління» та «публічне адміністрування». Дається критичний аналіз представлених в юридичній літературі сучасних ...
 • Державна міграційна політика, державне управління і публічне адміністрування у сфері міграції: співвідношення та суб’єкти реалізації 

  Баламуш, Мар’яна Анатоліївна; Баламуш, Марьяна Анатольевна; Balamush, Mariana A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті аналізується зміст та проводиться порівняльна характеристика понятья державна міграційна політика», «державне управління» і «публічне адміністрування» у сфері міграції. Висвітлюються особливості статусу Державної ...
 • Страхування адвокатської діяльності в Україні: бути чи не бути? 

  Кармазіна, Катерина Юріївна; Фурсова, М. Ю.; Кармазина, Екатерина Юрьевна; Фурсова, М. Ю.; Karmazina, Kateryna Yu.; Fursova, M. Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізу правового інституту страхування адвокатської діяльності в Україні. Посилаючись на зарубіжний досвід та євроінтеграційні прагнення нашої держави, автори підтримують ідею поступового запровадження ...
 • Правове регулювання дотримання нотаріальної таємниці в Україні 

  Ільєва, Наталія Василівна; Крістєва, Е. А.; Ильева, Наталья Васильевна; Кристева, Э. А.; Ilieva, Nataliya V.; Kristeva, E. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено питанням правового регулювання щодо дотримання нотаріальної таємниці в Україні. Аналізуючи питання щодо правового регулювання дотримання нотаріальної таємниці як принципу нотаріальної діяльності, зазначимо, ...
 • Становлення і розвиток сучасного права в умовах глобалізації 

  Плавич, Володимир Петрович; Плавич, Владимир Петрович; Plavich, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У науковій статті проаналізовано ознаки права з точки зору особливостей сучасного розуміння права, способів правової інтеграції, фактори розвитку права в глобалізованому світі. Досліджено сутнісні характеристики глобалізації, ...
 • Забытые имена: Пётр Николаевич Шеймин 

  Бачур, Борис Степанович; Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье рассматриваются основные этапы становления и развития научно-педагогической деятельности известного специалиста в области полицейского права, приват-доцента Новороссийского (Одесского) университета П. Н. Шеймина
 • Місце сімейного права в системі права України 

  Труба, В'ячеслав Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Стаття присвячена проблемам визначення місця сімейного права в системі права України. Спираючись на позиції науковців, автор доводить тезу про належність сімейного права до галузей права.

View more