Галузь і проблематика: У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі. Сайт видання: http://pd.onu.edu.ua

Останні додані

 • Європейський напрямок у зовнішній політиці Великої Британії через аналіз діяльності її лідерів у XXI столітті 

  Соколова, В. А.; Соколова, В. А.; Sokolova, V. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглядається еволюція європейського треку у зовнішній політиці Сполученого Королівства. Для цього автором використовується аналіз прем’єрства «нових» лейбористів (а саме: другого строку Тоні Блера та неповного ...
 • Концепція «Responsibility to Protect» як підстава для втручання у внутрішні справи держави 

  Каташинський, Є. О.; Каташинский, Е. А.; Katashynskyi, Yе. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто концепцію втручання у внутрішні справи держави для захисту прав людини, яка носить назву «Responsibility to Protect» або «обов’язок захищати». У роботі приділяється увага елементам концепції, що ...
 • Законність як категорія міжнародного права 

  Гайденко, Д. В.; Гайденко, Д. В.; Gaidenko, D. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто законність як одну з категорій міжнародного права, проаналізовано її зміст та особливості з урахуванням специфіки міжнародно-правового регулю- вання. Авторка дослідила міжнародну законність у її ...
 • Категорії кримінально-правового захисту у законодавстві англо-американських країн: їх систематизація 

  Орловський, Богдан Михайлович; Орловский, Богдан Михайлович; Orlovskyi, Bohdan M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню категорій кримінально-правового захисту у зако- нодавстві англо-американських країн та формуванню систематизованих результатів у табличній формі для співвідношення зазначених категорій між ...
 • К вопросу о правовом статусе юридического лица как субъекта производного авторского права 

  Феденко, А. Е.; Феденко, А. Є.; Fedenko, A. Е. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статья посвящена исследованию правового статуса субъектов производного авторского права, определению правового положения юридических лиц как субъектов авторского права.
 • Проблеми гармонізації законодавства України та Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів 

  Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна; Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна; Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A.; Кисель, А. С.; Kysel, A. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізу законодавства України та Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів, висвітлено проблемні питання гармонізації у цій сфері. У роботі зазначені основні директиви ЄС про захист прав ...
 • Особливості та умови деліктної відповідальності неповнолітніх осіб 

  Борисова, Ю. Є.; Борисова, Ю. Е.; Borisova, Yu. E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей та умов деліктної відповідальності неповнолітніх осіб, з’ясуванню умов покладення на батьків та осіб, що їх замінюють, субсидіарної відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми. ...
 • Щодо правової природи права на дивіденд 

  Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджуються питання правової природи права учасника корпоративного підприємства на дивіденд. Автор вирішує цю проблему через визнання існування двох відмінних прав, що опосередковують майновий інтерес учасника ...
 • Дискусійні питання щодо визначення предмету адміністративно-деліктного права та його функціональне призначення в системі права України 

  Миколенко, Олена Миколаївна; Миколенко, Алена Николаевна; Mykolenko, Mykolenko, Olena M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті акцентується увага на дискусійних питаннях теорії адміністративного права щодо визначення предмету адміністративно-деліктного права, розкривається взаємозв’язок предмету правового регулювання і функцій ...
 • Процесуальна форма в адміністративному судочинстві та проблеми законотворчості в Україні 

  Миколенко, Олександр Іванович; Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті визначені етапи історичного розвитку наукової думки щодо процесуальної форми в адміністративному судочинстві, акцентується увага на тому, що поняття «процесуальна форма» ще не має в юридичній науці чіткого ...
 • Нормативно-правові гарантії муніципальних прав людини в Україні 

  Левенець, Анжела Вікторівна; Левенец, Анжела Викторовна; Levenets, A. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті аналізуються питання сутності та змісту нормативно-правових гарантій муніципальних прав людини в Україні як важливої складової їх муніципального статусу. Автор досліджує тенденції розвитку відповідних гарантій в ...
 • Духовна основа природного самоконтролю суб’єкта 

  Плавич, Володимир Петрович; Плавич Владимир Петрович; Plavich V. P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглядається духовна основа природного самоконтролю суб’єкта і перспективи подальшого розвитку і вдосконалення його максимального використання. Автором виявлені трансцендентні, ірраціонально-помежові основи ...
 • Імплементація міжнародних стандартів захисту прав людини у компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту прав дитини: проблеми та перспективи розвитку 

  Прієшкіна, Ольга Василiвна; Приешкина, Ольга Васильевна; Prieshkina, Olha V.; Кривошликова, А. С.; Кривошлыкова, А. С.; Kryvoshlykova, A. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті здійснено аналіз факторів, що здійснюють вплив на процес втілення основних міжнародних стандартів захисту прав людини у компетенцію органів місцевого самоврядування, який має суттєвий вплив на локальну систему ...
 • Забытые имена: Виктор Ильич Курдиновский 

  Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys Stepanovych (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статья посвящена исследованию научно-педагогической деятельности профессора В. И. Курдиновского, известного учёного-цивилиста Новороссийского (Одесского) университета.
 • Моральна шкода та умови ії компенсації в англо-американському праві 

  Борисова, Ю. Є.; Борисова, Ю. Е.; Borisova, U. E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню категорії моральної шкоди в англо-американському праві та умов отримання відповідної компенсації. Звертається увага як на загальні ознаки делікту, так і на додаткові умови, що необхідні для ...
 • Проблеми новації як способу припинення зобов`язань 

  Мартинюк, Л. П.; Мартынюк, Л. П.; Martunyuk, L. P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено аналізу проблемних аспектів новації як способу припинення зобов’язань з огляду її правової природи та практичного застосування.
 • Визначення компетенції та повноважень інституту нотаріату в Україні 

  Гарбуз, К. С.; Гарбуз, Е. С.; Harbuz, K. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено визначенню компетенції та повноважень інституту нотаріату в Україні. Розглянуто питання щодо прав та обов’язків нотаріальної діяльності в Україні, визначено поняття «компетенція» та детально розглянуті ...
 • Способы реализации и механизмы имплементации норм международного права 

  Мурчин, М. А.; Мурчін, М. А.; Murchin, M. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Данная статья касается актуальных вопросов реализации и механизмов имплементации норм международного права во внутригосударственное право в наше время. Проблематику способов реализации и механизмов реализации на пути ...
 • Актуальні питання адміністративної відповідальності у сфері містобудівної діяльності в Україні 

  Стукаленко, В. В.; Stukalenko, V. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В статті висвітлені деякі проблеми адміністративної відповідальності у сфері містобудівної діяльності в Україні, як важливого інструмента забезпечення виконання вимог, установлених законодавством, будівельними нормами, ...
 • Концептуальні підходи до розуміння категорій «містобудівна діяльність» та «будівництво» 

  Стукаленко, Ольга Володимирiвна; Стукаленко, Ольга Владимировна; Stukalenko, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті висвітлені деякі проблеми розуміння правових категорій «містобудівна діяльність», «будівництво» та підходи до визначення сутності цих правових категорій. Наголошується, що терміни «містобудування» і «будівництво» ...

View more