Галузь і проблематика: У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі. Сайт видання: http://pd.onu.edu.ua

Recent Submissions

 • Міжнародно-правове забезпечення реалізації права дитини на інформацію про власне походження 

  Лефтерова, Олена Іванівна; Лефтерова, Елена Ивановна; Lefterova, Olena I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено аналізу норм міжнародного права, які закріплюють право дитини на інформацію про власне походження, а також можливість реалізації вказаного права та випадки його правомірного обмеження. На основі аналізу ...
 • К вопросу о структуре национальной безопасности Украины 

  Чуваков, Олег Анатольевич; Чуваков, Олег Анатолійович; Chuvakov, Oleh A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статье проанализирована проблема установления объектов и структуры национальной безопасности Украины согласно положениям Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины». Выделены отдельные элементы, ...
 • Моральність як кримінально-правова та кримінологічна категорія 

  Кучанська, Лариса Степанівна; Кучанская, Лариса Степановна; Kuchanska, Larysa S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті аналізується співвідношення понять мораль та моральність у кримінально-правовому та кримінологічному розумінні. Аргументується, що моральність виступає як активна позиція особи по відношенні до норм моралі, коли ...
 • До питання про передумови розроблення електронного кримінального провадження в Україні 

  Жученко, О. Д.; Zhuchenko, O. D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено вивченню передумов розроблення електронного кримінального провадження в Україні та встановленню їх взаємозв’язку. Досліджено як передумови, що пов’язані з інформаційно-технічним прогресом, так і ті, які ...
 • Забезпечення права дітей на утримання: новели законодавства 

  Труба, В'ячеслав Іванович; Труба, Вячеслав Иванович; Truba, Viacheslav I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджено особливості деяких новел сімейного законодавства України в частині посилення захисту права дитини на належне утримання. Зокрема, мова йде про більш суворі правила дотримання батьками обов’язку з ...
 • Істотні умови договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН 

  Лавриненко, М. Р.; Lavrynenko, M. R. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджуються істотні умови договору найму (оренди) земель сільсько-господарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН, а також з’ясовуються особливості цього договору, визначаються поняття ...
 • Каральна функція адміністративно-деліктного права 

  Миколенко, Олена Миколаївна; Миколенко, Алена Николаевна; Mykolenko, Olena M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розкривається зміст та особливості реалізації каральної функції адміністративно-деліктного права, характеризуються недоліки сучасної системи адміністративних стягнень та аналізуються думки вчених, які пропонують ...
 • «Конфлікт інтересів» в національній правосвідомості та законодавстві України 

  Миколенко, Олександр Іванович; Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розкриваються особливості правового забезпечення механізму запобігання і врегулювання конфлікту інтересів в сфері діяльності органів публічної адміністрації. Звертається увага на те, що конфлікт інтересів істотно ...
 • Природний самоконтроль суб’єкта: становлення і розвиток нової концепції душі 

  Плавич, Володимир Петрович; Стрілецька, Олена Валентинівна; Плавич, Владимир Петрович; Стрилецкая, Елена Валентиновна; Plavych, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розглядається душа як основа природного самоконтролю суб’єкта і перспективи його подальшого розвитку, вдосконалення і максимального використання. З точки зору авторів статті, душа людини у вигляді екстрактів має ...
 • Філософсько-правові проблеми феномену «Душі» 

  Плавич, Володимир Петрович; Плавич, Владимир Петрович; Plavych, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статті розглядаються філософсько-правові уявлення про душу в антропологічному просторі і виявляються важливі методологічні домінанти антропології права, просліджуються субстанційні властивості «Душі». Людина розглядається ...
 • Забытые имена: Александр Фёдорович Фёдоров (05.VI.1855 – 17.III.1935) 

  Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статья посвящена памяти профессора А. Ф. Фёдорова, известного ученого в области полицейского, торгового, гражданского и морского права, который двадцать три года проработал в Новороссийском (Одесском) университете и ...
 • Гордость ОНУ имени И.И. Мечникова – его ученые (о юбилярах 2018 года) 

  Орлов, Виталий Владимирович; Орлов, Віталій Володимирович; Orlov, Vitalii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  История любого учебного заведения невозможна без учета жизни и деятельности движущей силы – преподавателей, научных сотрудников, лаборантов, методистов. А когда в жизни таких людей отмечаются знаменательные даты, о них ...
 • Питання удосконалення інституту примирення при розірванні шлюбу в сімейному праві України 

  Труба, В'ячеслав Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  За чинним законодавством України, зважаючи на життєві обставини, розірвання шлюбу здійснюється за постановою державного органу реєстрації актів цивільного стану і за рішенням суду. Такий порядок встановлено з метою ...
 • Правовий аналіз норм Кримінального кодексу України щодо гендерної рівності та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству 

  Павлова, Тетяна Олександрівна; Кривошликова, Аліна Сергіївна; Павлова, Татьяна Александровна; Кривошлыкова, Алина Сергеевна; Pavlova, Tetiana O.; Kryvoshlykova, Alina S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті здійснено правовий аналіз існуючих правових гарантій рівності чоловіка та жінки, що передбачені у вітчизняному кримінальному законодавстві, та новел Кримінального кодексу Україні, які пов’язані із прийняттям ...
 • До питання про сучасні тенденції реформування органів досудового розслідування в Україні 

  Каташинський, Євген Олександрович; Миколенко, Олександр Іванович; Каташинский, Евгений Александрович; Миколенко, Александр Иванович; Katashynskyi, Yevhen O.; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто процес реформування та створення органів досудового розслідування в Україні: Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та слідчих органів Державної кримінально-виконавчої ...
 • Виконання батьками обов’язку з утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання 

  Труба, В'ячеслав Іванович; Труба, Вячеслав Иванович; Truba, Viacheslav I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена виконанню батьками обов’язку з утримання дитини, яка досягла повноліття, але продовжує навчатися. Обґрунтовується, що батьки, в тому числі і ті, що позбавлені батьківських прав повинні надавати матеріальну ...
 • Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні 

  Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна; Ячменська, Мар'яна Михайлівна; Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна; Ячменская, Марьяна Михайловна; Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A.; Yachmenska, Mariana M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізові основних проблем захисту комерційної таємниці в Укра- їні. Досліджено історію виникнення інституту комерційної таємниці в законодавстві Укра- їни, встановлено основні ознаки комерційної таємниці ...
 • Надання безоплатної правової допомоги засудженим особам в Україні 

  Кармазіна, Катерина Юріївна; Гончарук, Юлія Олексіївна; Кармазина, Екатерина Юрьевна; Гончарук, Юлия Алексеевна; Karmazina, Kateryna Yu.; Honcharuk, Yuliia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто питання надання безоплатної професійної правничої (правової) допомоги засудженим особам. Проаналізовано джерела права, які закріплюють відповідне право засуджених осіб, а також досліджено механізм ...
 • Інноваційні методи вивчення іноземних мов: аналітичний огляд сайту для студентів-юристів 

  Іванова, Наталія Георгіївна; Пахалкова-Соїч, Тетяна Володимирівна; Иванова, Наталия Георгиевна; Пахалкова-Соич, Татьяна Владимировна; Ivanova, Nataliia G.; Pakhalkova-Soich, Tetiana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті подано аналіз та розкрито лінгводидактичний потенціал французького сайту www.vie-publique.fr, розглянуто особливості його використання для навчання іноземної мови та формування франкомовної професійної комунікативної ...
 • Забытые имена: Петр Евгеньевич Казанский [13(26).V.1866 – 26.I.1947] 

  Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье на основе широкого круга документальных материалов и научной литературы исследована научно-педагогическая, административная и общественная деятельность профессора П. Е. Казанского, известного учёного в области ...

View more