Галузь і проблематика: У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі. Сайт видання: http://pd.onu.edu.ua

Останні додані

 • Класифікація суб’єктів охоронних кримінально‑правових відносин 

  Павлова, Тетяна Олександрівна; Павлова, Татьяна Александровна; Pavlova, Tetiana O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті на підставі аналізу положень доктрини кримінального права та норм чинного Кримінального кодексу України проаналізовано види суб’єктів кримінально-правових відносин. Надається авторська класифікація суб’єктів ...
 • Проблеми зберігання речових доказів при розслідуванні злочинів проти об’єктів культурної спадщини (на прикладі слідства щодо картини караваджо «Взяття під варту») 

  Нарожна, Олена Володимирівна; Нарожная, Елена Владимировна; Narozhna, Olena V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено питанням зберігання та передачі речових доказів при розслідуванні злочинів проти об’єктів культурної спадщини на прикладі слідства щодо картини Караваджо «Взяття під варту, або Поцілунок Юди», яку 30 липня ...
 • Право засновника корпоративного підприємства на внесення вкладу 

  Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Внесення вкладу до корпоративного капіталу корпоративного підприємства має бути переосмислене: його слід розуміти як право, а не обов’язок особи щодо корпоративного підприємства. Право засновника корпоративного підприємства ...
 • Поняття «державне управління» і «публічне адміністрування» в категоріальному апараті адміністративного права 

  Миколенко, Олександр Іванович; Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті розкривається процес еволюції категоріального апарату адміністративного права щодо понять «державне управління» та «публічне адміністрування». Дається критичний аналіз представлених в юридичній літературі сучасних ...
 • Державна міграційна політика, державне управління і публічне адміністрування у сфері міграції: співвідношення та суб’єкти реалізації 

  Баламуш, Мар’яна Анатоліївна; Баламуш, Марьяна Анатольевна; Balamush, Mariana A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті аналізується зміст та проводиться порівняльна характеристика понятья державна міграційна політика», «державне управління» і «публічне адміністрування» у сфері міграції. Висвітлюються особливості статусу Державної ...
 • Страхування адвокатської діяльності в Україні: бути чи не бути? 

  Кармазіна, Катерина Юріївна; Фурсова, М. Ю.; Кармазина, Екатерина Юрьевна; Фурсова, М. Ю.; Karmazina, Kateryna Yu.; Fursova, M. Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізу правового інституту страхування адвокатської діяльності в Україні. Посилаючись на зарубіжний досвід та євроінтеграційні прагнення нашої держави, автори підтримують ідею поступового запровадження ...
 • Правове регулювання дотримання нотаріальної таємниці в Україні 

  Ільєва, Наталія Василівна; Крістєва, Е. А.; Ильева, Наталья Васильевна; Кристева, Э. А.; Ilieva, Nataliya V.; Kristeva, E. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено питанням правового регулювання щодо дотримання нотаріальної таємниці в Україні. Аналізуючи питання щодо правового регулювання дотримання нотаріальної таємниці як принципу нотаріальної діяльності, зазначимо, ...
 • Становлення і розвиток сучасного права в умовах глобалізації 

  Плавич, Володимир Петрович; Плавич, Владимир Петрович; Plavich, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У науковій статті проаналізовано ознаки права з точки зору особливостей сучасного розуміння права, способів правової інтеграції, фактори розвитку права в глобалізованому світі. Досліджено сутнісні характеристики глобалізації, ...
 • Забытые имена: Пётр Николаевич Шеймин 

  Бачур, Борис Степанович; Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье рассматриваются основные этапы становления и развития научно-педагогической деятельности известного специалиста в области полицейского права, приват-доцента Новороссийского (Одесского) университета П. Н. Шеймина
 • Місце сімейного права в системі права України 

  Труба, В'ячеслав Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Стаття присвячена проблемам визначення місця сімейного права в системі права України. Спираючись на позиції науковців, автор доводить тезу про належність сімейного права до галузей права.
 • Проблеми вирішення майнових спорів подружжя при розірванні шлюбу 

  Труба, В'ячеслав Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Стаття присвячена правовим проблемам, які виникають при поділі майна подружжя у зв’язку з розібранням шлюбу. На основі вивчення законодавства і наукової літератури сформульовано пропозиції про внесення змін в діюче ...
 • Питання здійснення права на захист сімейних прав та інтересів в судовому порядку 

  Труба, В'ячеслав Іванович; Труба, Вячеслав Иванович; Truba, Viacheslav I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Стаття присвячена вивченню питання здійснення права на захист сімейних прав та інтересів в судовому порядку. На підставі аналізу законодавства та судової практики щодо захисту сімейних прав та інтересів, сформульовані ...
 • Питання удосконалення інституту примирення при розірванні шлюбу в сімейному праві україни 

  Труба, В'ячеслав Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  За чинним законодавством України, зважаючи на життєві обставини, розірвання шлюбу здійснюється за постановою державного органу реєстрації актів цивільного стану і за рішенням суду. Такий порядок встановлено з метою ...
 • Європейський напрямок у зовнішній політиці Великої Британії через аналіз діяльності її лідерів у XXI столітті 

  Соколова, В. А.; Соколова, В. А.; Sokolova, V. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглядається еволюція європейського треку у зовнішній політиці Сполученого Королівства. Для цього автором використовується аналіз прем’єрства «нових» лейбористів (а саме: другого строку Тоні Блера та неповного ...
 • Концепція «Responsibility to Protect» як підстава для втручання у внутрішні справи держави 

  Каташинський, Є. О.; Каташинский, Е. А.; Katashynskyi, Yе. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто концепцію втручання у внутрішні справи держави для захисту прав людини, яка носить назву «Responsibility to Protect» або «обов’язок захищати». У роботі приділяється увага елементам концепції, що ...
 • Законність як категорія міжнародного права 

  Гайденко, Д. В.; Гайденко, Д. В.; Gaidenko, D. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто законність як одну з категорій міжнародного права, проаналізовано її зміст та особливості з урахуванням специфіки міжнародно-правового регулю- вання. Авторка дослідила міжнародну законність у її ...
 • Категорії кримінально-правового захисту у законодавстві англо-американських країн: їх систематизація 

  Орловський, Богдан Михайлович; Орловский, Богдан Михайлович; Orlovskyi, Bohdan M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню категорій кримінально-правового захисту у зако- нодавстві англо-американських країн та формуванню систематизованих результатів у табличній формі для співвідношення зазначених категорій між ...
 • К вопросу о правовом статусе юридического лица как субъекта производного авторского права 

  Феденко, А. Е.; Феденко, А. Є.; Fedenko, A. Е. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статья посвящена исследованию правового статуса субъектов производного авторского права, определению правового положения юридических лиц как субъектов авторского права.
 • Проблеми гармонізації законодавства України та Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів 

  Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна; Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна; Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A.; Кисель, А. С.; Kysel, A. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізу законодавства України та Європейського Союзу у сфері захисту прав споживачів, висвітлено проблемні питання гармонізації у цій сфері. У роботі зазначені основні директиви ЄС про захист прав ...
 • Особливості та умови деліктної відповідальності неповнолітніх осіб 

  Борисова, Ю. Є.; Борисова, Ю. Е.; Borisova, Yu. E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей та умов деліктної відповідальності неповнолітніх осіб, з’ясуванню умов покладення на батьків та осіб, що їх замінюють, субсидіарної відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми. ...

View more