Фізика аеродисперсних систем : [234] Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Logo
Галузь і проблематика: Приведені результати досліджень тепло- і масообміну в дисперсних системах при перебігу фазових і хімічних перетворень, механізмів утворення дисперсної фази. Аналізується фізика горіння різних речовин, розглядаються критичні умови запалювання і згасання. Розглядаються газодинамічні явища, що визначають процеси переносу дисперсної фази. Представлені результати досліджень електрофізики дисперсних систем і нелінійних процесів, що протікають в димовій плазмі Сайт видання: http://fas-onu.net/

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 234
Попередній переглядДата випускуНазваАвтор(и)
2023Випаровування крапель горючих рідин в електричному розрядіЧерненко, Олександр Сергійович; Тимофієнко, Костянтин Вікторович; Іванов, М.О.; Chernenko, Oleksandr S.; Timofienko, K. V.; Ivanov, M.O.
2023Імпрегнований волокнистий хемосорбент аміаку на основі лимонної кислоти. Прогнозування захисних характеристикКіро, С. А.; Абрамова, Н. М.; Грідяєв, В. В.; Хома, Руслан Євгенійович; Kiro, S. A.; Abramova, N. N.; Gridyaev, V. V.; Khoma, Ruslan Ye.
2023Вплив застійного шару на довжину вільного пробігу фотонів у концентрованих суспензіях наночастинокБаліка, С. Д.; Balika, S. D.
2023Дослідження впливу зовнішнього тепло- і масообміну на особливості горіння і згасання газозависів вуглецевих частинокОрловська, Світлана Георгіївна; Orlovska, Svitlana G.
2023Фізичні аспекти пожежовибухонебезпеки горючого пилу. Частина 2. Автохвильові режими горінняСидоров, А. Е.; Шевчук, В. Г.; Німич, А. В.; Опарін, А. С.; Shevchuk, V. G.; Nimych, A. V.; Oparin, A. S.; Sidorov, A. E.
2023Критичні умови займання частинок бора в хлоріКалінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Копійка, Олександр Кузьмич; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S.; Kopiika, Oleksandr K.
2023Низькотемпературне хлорування боруГорліченко, М. Г.; Шевчук, В. Г.; Німич, А. В.; Поліщук, Дмитро Дмитрович; Gorlichenko, M. G.; Shevchuk, V. G.; Nimych, A. V.; Polishchuk, D. D.
2023Теоретичне та експериментальне дослідження тепломасообміну і дифузійного випарування і займання крапель бінарних розчинів одноатомних спиртів в холодному повітріКопійка, Олександр Кузьмич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Іванов, М.О.; Kopiika, Oleksandr K.; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S.; Ivanov, M.O.
2023The structure of overlapped epitropic LCPopovskii, A. Yu.; Altoiz, Boris A.; Butenko, A. F.; Поповський, О. Ю.; Алтоіз, Борис Анатолійович; Бутенко, О.Ф.
2023Особливості статичного розсіяння світла водними розчинами сироваткового альбуміну людиниФудулей, Наталя Олександрівна; Хорольський, О. В.; Fuduley, N. O.; Khorolskyi, O. V.
2023Експериментальне дослідження впливу технологічних аспектів двоступе- невої технології приготування нанофлюїдів на їх стабільністьКвасницький, Б. А.; Борисов, В. О.; Хлієв, Н. О.; Желєзний, В. П.; Гоцульський, Володимир Якович; Муратов, Н. Н.; Kvasnytskyi, B.; Borysov, V.; Khliiev, N.; Zhelezny, V.; Gotsulskiy, Volodymyr Ya.; Muratov, N.
187-193.pdf.jpg2022Експериментальні дослідження випаровування крапель парафінівОрловська, Світлана Георгіївна; Orlovskaya, Svetlana G.; Орловская, Светлана Георгиевна
143-152.pdf.jpg2022Визначення ζ-потенціалу нанофлюїдів на базі розчинів електролітів за результатами вимірювань методами електричної спектроскопії та лазе- рної кореляційної спектроскопіїБаліка, С. Д.; Balika, S.D.
120-142.pdf.jpg2022Fume emissions by electric arc during gas metal arc weldingVishnyakov, Vladimir I.; Darakov, Denis S.; Ennan, Alim-Abdul A.; Kiro, Serhii. A.; Вишняков, Володимир Іванович; Дараков, Денис Сергійович; Еннан, Алім-Абдул Амідович; Кіро, С. А.
105-119.pdf.jpg2022Определение скорости выгорания горючих жидкостейЧерненко, Александр Сергеевич; Шингарёв, Г. Л.; Иванов, М. О.; Калинчак, Валерий Владимирович; Копейка, Александр Кузьмич; Черненко, Олександр Сергійович; Шингарьов, Г. Л.; Іванов, М. О.; Калінчак, Валерій Володимирович; Копійка, Олександр Кузьмич; Chernenko, Oleksandr S.; Shyngarev, G. L.; Ivanov, M. A.; Kalinchak, Valerii V.; Kopiika, Oleksandr K.
93-104.pdf.jpg2022Физические аспекты пожаро-взрывобезопасности горючих пылей. Часть 1. ВоспламенениеБуланин, Ф. К.; Нимич, Артем Витальевич; Опарин, А. С.; Сидоров, Алексей Евгеньевич; Шевчук, Владимир Гаврилович; Буланін, Ф. К.; Німіч, Артем Віталійович; Опарін, А. С.; Сидоров, О. Е.; Шевчук, Володимир Гаврилович; Bulanin, Ph. K.; Nimich, Artem V.; Oparin, A. S.; Sydorov, A. E.; Shevchuk, Volodymyr G.
71-78.pdf.jpg2022Кластеризація водних розчинів етанолу. Якісний підхідЧечко, В. Є.; Гоцульський, Володимир Якович; Chechko, V. E.; Gotsulskiy, Volodymyr Ya.; Чечко, В. Е.; Гоцульский, Владимир Яковлевич
63-70.pdf.jpg2022Температурна залежність в'язкості водно-мазутних емульсійШингарев, Г. Л.; Черненко, Олександр Сергійович; Іванов, М. О.; Сидоров, Олексій Євгенович; Shyngarev, G. L.; Chernenko, Oleksandr S.; Ivanov, M. A.; Sydorov, A. E.
53-62.pdf.jpg2022Використання астрономічної камери ZWO ASI120MM для дослідження молекулярного розсіяння світлаФудулей, Наталя Олександрівна; Горбаньов, Юрій Михайлович; Fudulei, N. O.; Gorbanev, Yuriy M.; Фудулей, Н. А.; Горбанёв, Юрий Михайлович
40-52.pdf.jpg2022Формування та інформативний зміст фотоплетизмографічного сигналу в умовах контрольованої зовнішньої компресіїБекшаєв, Олександр Янович; Bekshaiev, Oleksandr Yа.; Бекшаев, Александр Янович
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 234