Галузь і проблематика: сприяння розвиткові найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії, філології та гуманітарних наук. Сайт видання: http://doxa.onu.edu.ua/

Recent Submissions

 • Контури євхарістійної антропології Олександра Філоненка 

  Голубович, Інна Володимирівна; Голубович, Инна Владимировна; Golubovich, Inna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Темою даною публікації є проект євхарістийної антропології українського філософа і богослова Олександра Філоненко. Ми ставимо дослідницьке завдання - окреслити контури нового напряму у філософській та богословській ...
 • Феноменологія і герменевтика як базові елементи методології Ч. Тейлора 

  Долгочуб, Альона Юріївна; Долгочуб, Алена Юрьевна; Dolgochub, Alona Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Автор розглянув основні методологічні орієнтири Ч. Тейлора в роботі «Секулярна доба», а саме феноменологічний і герменевтичний елементи. Показано, що феноменологія Е. Гусерля і герменевтика П. Рікера вплинули на формування ...
 • The postmodern theology of “Neon Genesis Evangelion” as a criticism 

  Raikhert, Kostiantyn V.; Райхерт, Костянтин Вільгельмович; Райхерт, Константин Вильгельмович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  This study analyzes Japanese animation series ‘Neon Genesis Evangelion’ in the context of postmodern theology as a cultural analysis and criticism. My selection of the series as a research object is motivated by Hideaki ...
 • Сакралізація творчого акту в концепції Миколи Бердяєва 

  Білянська, Олена Юріївна; Белянская, Елена Юрьевна; Bilianska, Olena Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті аналізується проблема творчості, сакралізації творчого акту в філософській концепції М. Бердяєва. Проблемі творчості М. Бердяєв надає нового сенсу: творчість розуміється ним не як створення певних художніх ...
 • Философские ориентиры православных на постсоветском пространстве 

  Петриковская, Елена Сергеевна; Петриківська, Олена Сергіївна; Petrykivska, Olena S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Достижение цели статьи – осмысление философских ориентиров православных в 1990–2000-е гг.– потребовало дать развернутую характеристику широкого интеллектуального контекста, в котором формировался диалог православия и ...
 • Братство святителя Фотия и галликанская литургия 

  Левченко, Виктор Леонидович; Левченко, Віктор Леонідович; Levchenko, Viktor L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Данная статья посвящена реконструкции сюжета, важного для истории русского религиозно-философского возрождения. Основное внимание уделяется теоретическому анализу проекта по созданию православного религиозного ордена ...
 • Православна правова традиція 

  Шевцов, Сергій Павлович; Шевцов, Сергей Павлович; Shevtsov, Serhii P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена загальному огляду історії формування православної правової традиції. У статті розглядається історія виникнення правових норм та їхньої кодифікації, позначені основні етапи цього становлення та деякі ...
 • Авангард и актуальное искусство: сопоставление взглядов на духовность 

  Сапега, Валерия Валерьевна; Сапега, Валерія Валеріївна; Sapeha, Valeriia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье подвергается критическому анализу рассмотрение вопросов духовности современным искусством. Духовность является признаком зрелости личности, вышедшей за пределы своих узких интересов и преходящих ценностей. ...
 • Наивное искусство как манифестация сакрального в современной культуре 

  Богачёва, Юлия Александровна; Богачева, Юлiя Олександрiвна; Bohacheva, Yuliia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье рассматривается наивное искусство как феномен современной культуры. Автор проясняет сущность наивного искусства и выявляет сакральные образы в их взаимосвязи с особым мировосприятием художника-самоучки. Изучение ...
 • Соотношение внутреннего и внешнего канона искусства (на материале философско-эстетического наследия Вячеслава Иванова) 

  Соболевская, Елена Константиновна; Соболевська, Олена Костянтинівна; Sobolevska, Olena K. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статья посвящена выявлению сущности внутреннего и внешнего канона искусства в связи с прояснением фундаментальных категорий теургии и соборности. Внешний канон есть совокупность художественно- эстетических приемов и ...
 • Радість перед обличчям смерті: від сакральної соціології до внутрішнього досвіду 

  Прушковська, Анастасія; Прушковская, Анастасия; Prushkovska, Anastasiia (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Сучасне суспільство Ж. Батай характеризує як постсакральне, адже воно втратило шляхи сполучення з власним сакральним ядром. Практика радості перед обличчям смерті виникає як спроба відродити цей втрачений зв’язок і ...
 • Особливості розуміння релігійної віри у творчості Лева Шестова 

  Сумченко, Ірина В'ячеславівна; Сумченко, Ирина Вячеславовна; Sumchenko, Iryna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті здійснено аналіз поглядів представника філософії Срібного віку Л. Шестова на сутність віри, її ознаки та можливість її здійснення в духовному житті людини. Підкреслено складність і парадоксальність його вчення. ...
 • Пам’ять та забуття у просторі міста 

  Тихомірова, Фарiда Ахнявівна; Тихомирова, Фарида Ахняновна; Tykhomirova, Farida A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті актуалізуються проблеми міської ідентичності у міждисциплінарних дослідженнях міста, одним з напрямків якого стає увага до певного локального простору та ідентичності. Метою даної статті є спроба розкрити певні ...
 • Память смертная как основа аскетического подвига 

  Куценко, Виктория; Куценко, Вікторія; Kutsenko, Viktoriia (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статья посвящена анализу феномена памяти смертной в православной аскетике. Память о смерти хранит уникальный духовный опыт, является основой аскетического подвига и основным условием вхождения в аскетический подвиг. Она ...
 • «Забування» та «забуття» як феномени культури 

  Сумченко, Ірина В'ячеславівна; Сумченко, Ирина Вячеславовна; Sumchenko, Iryna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  культури. Підкреслюється, що ці феномени виступають значущою проблемою культурфілософського пізнання. Розглянуто співвідношення цих феноменів, проаналізовано варіації їх тлумачення в стародавній, традиціоналістській та ...
 • « ... Он был таким проникновенным, тонким историком». Письма Н. Л. Гурфинкель о П. М. Бицилли 

  Галчева, Таня; Голубович, Инна Владимировна; Галчева, Таня; Голубович, Інна Володимирівна; Halcheva, Tania; Golubovych, Inna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В настоящей пуликации впервые представляются архивные документы – письма Нины Лазаревны Гурфинкель (1898-1984) – театроведа, литературоведа, переводчика и издателя работ Петра Михайловича Бицилли. Оказавшись в Париже, ...
 • Постмодернистская теология супергеройского кинокомикса «Бэтмен против супермена: на заре лиги справедливости» Зака Снайдера 

  Райхерт, Константин Вильгельмович; Райхерт, Костянтин Вільгельмович; Raikhert, Kostiantyn V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Постмодернистская теология кинофильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре Лиги справедливости», как некоторое систематическое изложение религиозно-мифологического содержания кинофильма, эксплуатирует библейские ...
 • В поисках себя: о характерных признаках оперного наследия В. А. Моцарта 

  Левченко, Виктор Леонидович; Левченко, Віктор Леонідович; Levchenko, Viktor L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Показано соответствие между развиваемой в оперном творчестве Моцарта темы идентичности и самопознания с внутренними интенциями жизненного пути самого композитора. Подчеркивается, что, с одной стороны, Моцарт переплавил ...
 • Total Recall Пауля Верхувена: память, идентичность и эрозия реальности 

  Райхерт, Константин Вильгельмович; Райхерт, Костянтин Вільгельмович; Raikhert, Kostiantyn V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Нидерландский кинорежиссёр Пауль Верхувен создаёт кинофильм Total Recall как «текст-письмо», или «множественный текст» (в терминологии Ролана Барта), то есть как текст, который открыт для интерпретаций. Таким образом, ...
 • Сакральное и мусическое: от мистерии к опере 

  Ковалева, Нина; Левченко, Виктор Леонидович; Ковальова, Ніна; Левченко, Віктор Леонідович; Kovalova, Nina; Levchenko, Viktor L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Рассматриваются нелинейные, диффузные отношения сакрального и музыкального компонент в истории европейской художественной культуры. Акцентируется внимание на взаимосвязь теоретического философского дискурса и художественных ...

View more