Галузь і проблематика: Журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" публікує статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, а також коментарі, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, за наступними напрямками: Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори. Проектування і математичне моделювання сенсорів. Сенсори фізичних величин. Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори. Акустоелектронні сенсори. Хімічні сенсори. Біосенсори. Наносенсори (фізика, матеріали, технологія). Матеріали для сенсорів. Технологія виробництва сенсорів. Сенсори та інформаційні системи. Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.). Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів.

Recent Submissions

 • Комп'ютерний синтез і аналіз ширококутного приймального приладу оптичного локатора 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Янко, Володимир Васильович; Сантоній, Володимир Іванович; Лепих, Ярослав Ильич; Янко, Владимир Васильевич; Сантоний, Владимир Иванович; Lepikh, Yaroslav I.; Yanko, Volodymyr V.; Santonii, Volodymyr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Проведено аналіз проблематики в специфічній області оптико-електронного приладобудування. Описано розроблений оптичний прилад, який забезпечує діаграму спрямованості оптичного локатора (ОЛ), за його використанням, втричі ...
 • Метод імітації рівномірного руху оптико-локаційного пристрою 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Лепих, Ярослав Ильич; Lepikh, Yaroslav I.; Сантоній, Володимир Іванович; Santoniy, Volodymyr I.; Сантоний, Владимир Иванович; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Ivanchenko, Iraida O.; Иванченко, Ираида Александровна; Будіянська, Людмила Михайлівна; Budiyanska, Ludmila M.; Будиянская, Людмила Михайловна (2019)
  Запропоновано і розроблено метод фізичного моделювання переміщення оптико-локаційного пристрою (ОЛП), заснований на імітації руху ОЛП щодо досліджуваного об’єкта шляхом сканування його поля зору по нерухомій поверхні. ...
 • Пристрої на ПАХ з керованими характеристиками 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Лепих, Ярослав Ильич; Lepikh, Yaroslav I. (2019)
  У статті аналізуються підходи і методи розвитку перспективного розділу акустоелектроніки - пристрої на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) з керованими характеристиками. Аналізуються різні принципи побудови керованих ...
 • Структурно-фазові перетворення і електрофізичні властивості композиційних матеріалів на базі системи “SiO2-B2O3-Bi2O3-ZnO-BaO” 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Лавренова, Т. І.; Садова, Н. М.; Борщак, Виталий Анатольевич; Балабан, Андрей Петрович; Затовська, Наталія Петрівна; Lepikh, Yaroslav I.; Lavrenova, T. I.; Sadova, N. M.; Borshchak, Vitalii A.; Balaban, Andrii P.; Лепих, Ярослав Ильич; Лавренова, Т. И.; Садовая, Н. М.; Борщак, Віталій Анатолійович; Затовская, Наталия Петровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Досліджено процеси склоутворення, кристалізації, а також вивчені фізико - хімічні властивості системи “SiO2-B2O3-Bi2O3-ZnO-BaO” при різних співвідношеннях концентрацій вихідних компонентів і легуючих домішок, від їх ...
 • Волого і етаноло чутливість тонких плівок діоксиду олова, отриманих з використанням полімерів 

  Філевська, Людмила Миколаївна; Чебаненко, Анатолій Павлович; Клочков, Максим Олександрович; Гріневич, Віктор Сергійович; Сминтина, Валентин Андрійович; Filevska, Liudmila M.; Chebanenko, Anatoliy P.; Klochkov, Maksym O.; Hrinevych, Viktor S.; Smyntyna, Valentyn A.; Филевская, Людмила Николаевна; Чебаненко, Анатолий Павлович; Клочков, Максим Александрович; Гриневич, Виктор Сергеевич; Смынтына, Валентин Андреевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Досліджені електрофізичні властивості нанорозмірних шарів SnO2, отриманих з використанням ПВА у якості структуруючої добавки, в присутності парів води та етанолу при кімнатній температурі. Встановлено майже десятикратне ...
 • Легкоплавкие висмутосодержащие стекла 

  Курмашев, Шамиль Джамашевич; Бугаева, Т. Н.; Лавренова, Т. И.; Марколенко, П. Ю.; Садова, Н. Н.; Софронков, А. Н.; Вакив, Н. М.; Курмашев, Шаміль Джамашевич; Бугаева, Т. М.; Лавренова, Т. І.; Садова, Н. М.; Софронков, О. Н.; Ваків, М. М.; Kurmashev, Shamil D.; Buhaeva, T. M.; Lavrenova, T. I.; Markolenko, P. Yu.; Sadova, N. M.; Sofronkov, O. N.; Vakiv M. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
  Исследованы процессы стеклообразования, кристаллизации, изучены физико-химические свойств системы SiO2-B2O3-Bi2O3-ZnO-BaO при различных концентрациях исходных компонентов. Предложены оптимальные составы легкоплавких стекол ...
 • Формування характеристик пристроїв на пах методом селективної поляризації 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Lepikh, Yaroslav I.; Лепих, Ярослав Ильич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Описані принцип, конструктивні і технологічні рішення формування основних характеристик пристроїв на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) з п’єзоелектричним звукопроводом з використанням нового методу. Суть метода полягає ...
 • Исследование влияния аэрозольных образований на работу оптико-локационных устройств 

  Сантоний, Владимир Иванович; Иванченко, Ираида Александровна; Будиянская, Людмила Михайловна; Сантоній, Володимир Іванович; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Будіянська, Людмила Михайлівна; Santonii Volodymyr I.; Ivanchenko, Iraida O.; Budiianska, Liudmyla M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Проведен сравнительный анализ взаимодействия оптического излучения с сосредоточенной преградой и аэрозольными образованиями естественного и искусственного происхождения. Приведены экспериментальные результаты воздействия ...
 • Акустостимульована “квазікавітація” вакансійних дефектів у напівпровідниках при їх високоенергетичному опроміненні 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Оліх, Я. М.; Lepikh, Yaroslav I.; Olikh, Ya. M.; Лепих, Ярослав Ильич; Олих, Я. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню фізичних процесів у напівпровідникових структурах під дією високоенергетичного опромінення при імплантації іонів Ar+, N+ і O+ і при одночасному опроміненні акустичними хвилями. Виявлено ряд ...
 • Доктор фізико-математичних наук, професор Ярослав Ілліч Лепіх (до 70-річчя з дня народження) 

  Unknown author (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Відомому вченому, доктору фізико-математичних наук, професору, директору Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, лауреату ...
 • Method of stencilling in technology of devices on surfaces acoustic waves 

  Lepikh, Yaroslav I.; Snigur, Pavlo O.; Balaban, Andriy P.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Снігур, Павло Олексійович; Балабан, Андрій Петрович; Лепих, Ярослав Ильич; Снегур, Павел Александрович; Балабан, Андрей Петрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Abstract. The method of acoustoabsorber putting on acoustic ducts of devices on the surface acoustic waves, basing on stencilling which used at manufacturing of thick-film hybrid integrated circuits is described. The block ...
 • Особливості газочутливості барвників на базі комплексів 4-валентного стануму 

  Дойчо, Ігор Костянтинович; Гевелюк, Сергій Анатолійович; Лепіх, Ярослав Ілліч; Ришякевич-Пасек, Е.; Doycho, I. K.; Gevelyuk, S. A.; Lepikh, Yaroslav I.; Rysiakiewicz-Pasek, E.; Дойчо, Игорь Константинович; Гевелюк, Сергей Анатольевич; Лепих, Ярослав Ильич; Рышякевич-Пасек, Э. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Анотація. Досліджено вплив наявності у довкіллі аміаку або парів хлористого водню на фотолюмінесцентні властивості ансамблю наночастинок барвників на базі комплексів 4-валентного стануму. Виявлено, що чутливими до аміаку ...
 • Залежності внесених втрат сигналу від частоти в пристроях на ПАХ з п’єзокерамічним звукопроводом 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Lepikh, Yaroslav I.; Лепих, Ярослав Ильич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У роботі наведені результати досліджень залежності внесених втрат сигналу від частоти і ширини смуги пропускання у пристроях на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) з п‘єзокерамічними звукопроводами . Описано методику ...
 • About performance linearity of the environment gas humidity capacitive sensors based on silicon mos structures with a nanodimensional silicon oxide 

  Fastykovsky, Pavel P.; Glauberman, Mihail A.; Фастиковський, Павло Петрович; Глауберман, Михайло Абович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  The purpose of this work is to establish the reason for the performance linearity of the environment gas humidity capacitive sensors, based on silicon MOS structures with a nanodimensional silicon oxide being in depletion ...
 • Directmeasuring phase method of small distances measurement by the optoelectronic sensor in dynamic conditions 

  Lepikh, Yaroslav I.; Santoniy, Volodymyr I.; Janko, Volodymyr V.; Budiyanska, Ludmila M.; Ivanchenko, Iraida O.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Сантоній, Володимир Іванович; Янко, Володимир Васильович; Будіянська, Людмила Михайлівна; Іванченко, Іраїда Олександрівна; Лепих, Ярослав Ильич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  The work is devoted to development and researches of a method the small distances precision contactless measurement for creation of the optoelectronic sensor working in dynamic conditions.
 • Випромінювач електромагнітних хвиль з керованими характеристиками 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Карпенко, А. О.; Лепих, Ярослав Ильич; Карпенко, А. А.; Lepikh, Yaroslav I.; Karpenko, A. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  У роботі розв’язана задача поліпшення параметрів Н-секторіального рупорного випромінювача – ширини головної пелюстки діаграми направленості (ДН), зменшення рівня бокових пелюсток, керування формою ДН за допомогою покриття ...
 • Дослідження компонентного складу шарів сенсорної структури CdS-Cux S 

  Борщак, Віталій Анатолійович; Сминтина, Валентин Андрійович; Бритавський, Євген Вікторович; Borshchak, Vitalii A.; Smyntyna, Valentin A.; Brytavskyi, Evgen V.; Борщак, Виталий Анатольевич; Смынтына, Валентин Андреевич; Бритавский, Евгений Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Проведено комплекс досліджень, направлених на з’ясування відхилень від стехіометрії сполуки CuxS при її формуванні та з подальшим плином часу для встановлення особливостей зміни хімічного складу компонентів гетеропереходу. ...
 • Chaotic dynamics of non-linear processes in atomic and molecular systems in electromagnetic field and semiconductor and fiber laser devices: new approaches, uniformity and charm of chaos 

  Prepelitsa, Georgiy P.; Glushkov, A. V.; Lepikh, Yaroslav I.; Buyadzhi, V. V.; Ternovsky, V. B.; Zaichko, P. A.; Препелиця, Георгій Петрович; Глушков, О. В.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Буяджі, В. В.; Терновський, В. Б.; Заїчко, P. A.; Препелица, Георгий Петрович; Глушков, А. В.; Лепих, Ярослав Ильич; Буяджи, В. В.; Терновский, В. Б.; Заичко, П. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Робота присвячена викладенню універсального комплексного хаос-геометричного і квантово-динамічного підходу, що включає низку нових квантових моделей і нових або удосконалених методів аналізу (кореляційний інтеграл, фрактальний ...
 • Основы высоколокальной СВЧ сенсорики 

  Гордиенко, Ю. Е.; Бондаренко, И. Н.; Лепих, Ярослав Ильич; Проказа, А. М.; Гордієнко, Ю. О.; Бондаренко, І. М.; Лепіх, Ярослав Ілліч; Проказа, О. М.; Gordienko, Yu. E.; Bondarenko, I. N.; Lepikh, Yaroslav I.; Prokaza, A. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Созданы теоретические основы разработки нового поколения ближнеполевых микроволновых датчиков для контроля сред и функциональных материалов с широким спектром локальности, которые являются базой высоколокальной СВЧ сенсорики. ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. Стан і перспективи 

  Лепіх, Ярослав Ілліч; Литовченко, Володимир Григорович; Сминтина, Валентин Андрійович; Lepikh, Yaroslav I.; Litovchenko, Volodymyr G.; Smyntyna, Valentyn A.; Лепих, Ярослав Ильич; Литовченко, Владимир Григорьевич; Смынтына, Валентин Андреевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Зроблено короткий огляд і аналіз матеріалів основних пленарних і секційних доповідей, зроблених провідними вченими на 6-ій Міжнародній науково-технічній конференції “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”, в яких ...

View more