Now showing items 1-20 of 102

  • Espoirs et déceptions d’Odessa dans le premier quart du XIXe siècle 

   Polevshchykova, Olena V. (2016)
   La croissance exceptionnelle de la ville d’Odessa dans les premières décennies de son existence a fait naître la tradition selon laquelle ce progrès s’interpréterait dans les termes d’un miracle : « Cette ville est un ...
  • Polonika w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Odessie 

   Polewszczikowa, Jelena (2010)
   Biblioteka Naukowa Odeskiego Uniwersytetu Narodowego, zalozona 190 lat temu, jest jedna z najstarszych i najwiekszych na Ukrainie. Zbior starodrukow, wydan rzadkich i rckopisow liczy powyzej 100 tysiecy woluminow, wsrod ...
  • Альбом карикатур Майё (Les Mayeux) из библиотеки графа А. Г. Строганова 

   Бережок, Евгения Владимировна; Бережок, Євгенія Володимирівна; Berezhok, Yevgeniya V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Статья посвящена французской карикатуре начала XIX в., основным героем которой является вымышленный персонаж – весёлый горбун Майё. Альбом карикатур с его изоб- ражениями принадлежал первому вечному гражданину г. Одессы ...
  • Антинаполеоновская легенда в изданиях Ж. Г. Пельтье: по материалам книжных собраний Воронцовых 

   Полевщикова, Елена Викторовна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Polevshchykova, Olena V. (Одеський національний університет, 2013)
   Почти полвека тому назад французский историк Жан Тюлар выпустил книгу «Анти-Наполеон: чёрная легенда императора» (Париж, 1965). Он отмечал, что пик памфлетной волны о «корсиканском карлике» (так назывался один из трактатов ...
  • Брестские старопечатные издания в коллекциях Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова 

   Великодная, Анна Владимировна; Ляшенко, Ольга Леонидовна (2014)
   В статье рассмотрены брестские старопечатные издания, хранящиеся в Воронцовском фонде и книжной коллекции профессора В. И. Григоровича, входящих в состав Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. ...
  • Бібліотека 

   Подрезова, Марина Олексіївна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Podrezova, Maryna O.; Подрезова, Марина Алексеевна; Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Елена Викторовна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Після остаточного встановлення радянської влади в Одесі в лютому 1920 року почалася нова реформа вищої школи, внаслідок якої Новоросійський університет перестав існувати, розпавшись на декілька самостійних навчальних ...
  • Бібліотека в період реформування вищої освіти (1920–1933) 

   Полевщикова, Олена Вікторівна; Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Елена Викторовна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   У 1919 р., у період «другого» встановлення радянської влади в Одесі, згідно з постановою Ради комісарів вищих навчальних закладів м. Одеси, всі вищі навчальні заклади міста почали об’єднуватися в один загальний полі ...
  • Бібліотека Новоросійського університету (1865–1920) 

   Самодурова, Віра Володимирівна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Елена Викторовна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Університету в спадок від Рішельєвського ліцею дісталася бібліотека, яка не могла задовольняти потреби вищого навчального закладу. У момент передачі бібліотеки від ліцею до Новоросійського університету вона налічувала 11298 ...
  • Бібліотека Одеського державного університету в період 1933–1991 рр. 

   Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Самодурова, Вера Владимировна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   У 1934 р., за рік після відкриття ОДУ, колишня ОЦНБ перейшла до його складу. Наукова і поновлена студентська бібліотеки мали окремі фонди, різний розклад роботи, але знаходилися під єдиним адміністративним керівництвом. ...
  • Бібліотека професора Б. О. Лупанова у фондах Наукової бібліотеки Одеського університету 

   Савельєва, Єлизавета Володимирівна (Одеськийй національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  • Бібліотека Рішельєвського ліцею (1817–1865) 

   Алєксєєнко, Майя Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова починається від часів існування Рішельєвського ліцею. Заснування навчального закладу ліцейського типу в Одесі згідно указу російського ...
  • Бібліотека. Формування фондів 

   Подрезова, Марина Олексіївна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Podrezova, Maryna O.; Подрезова, Марина Алексеевна; Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Елена Викторовна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Історія університетської бібліотеки починається з часів існування Рішельєвського ліцею, відкритого в 1817 році.У свою чергу перші кроки у формуванні фондів ліцейської бібліотеки пов’язані з книжковими зібраннями перших ...
  • Вивчення іменних фондів наукової бібліотеки Одеського національного університету 

   Савельєва, Єлизавета Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  • Видання з бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії в книжковому зібранні Рішельєвського ліцею 

   Алєксєєнко, Майя Володимирівна (2011)
   У статті вперше, спираючись на дані Державного архіву Одеської області та вивчення фонду Наукової бібліотеки Одеського національного університету, розкривається історія надходження в 1843 р. частини книжкового зібрання ...
  • Вузівська бібліотека в проекті сприяння академічної доброчесності: досвід роботи 

   Подрезова, Марина Олексіївна; Подрезова, Марина Алексеевна; Podrezova, Maryna O. (2017)
   У статті досліджуються етапи становлення Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). Актуальність роботи обумовлена невирішеністю питань у цій галузі наукових досліджень і полягає в необхідності подальшої ...
  • Вузівська бібліотека в Проекті сприяння академічної доброчесності: досвід роботи 

   Подрезова, Марина Олексіївна; Подрезова, Марина Алексеевна; Podrezova, Maryna O. (2017)
   Для входження України до світового простору, як повноправного члена міжнародної наукової спільноти, передбачається представлення не тільки її надбань, а й доступ до якісної освіти та посилення наукової конкурентоспроможності.
  • Відкритий доступ – рух OPEN ACCES як інноваційна модель наукової комунікації 

   Подрезова, Марина Олексіївна; Podrezova, Maryna O.; Подрезова, Марина Алексеевна (2015)
   У статті висвітлені основні види науково-видавничої та інформаційно- аналітичної діяльності Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. Особливу увагу зосереджено на просуванні наукової періодики університету у ...
  • Гетьман України Іван Мазепа та військово-політична ситуація 1708 р. на сторінках франкомовного видання «Amsterdam» 

   Бачинська, Олена Анатоліївна; Бачинская, Елена Анатольевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   У статті розглянуто військово-політичну ситуацію 1708 р. та причини національно-визвольної акції гетьмана України Івана Мазепи, а саме його перехід на бік шведського короля Карла ХІІ у повідомленнях франкомовного видання ...
  • Громадське звучання науково-просвітницької діяльності М. Я. Ґрота 

   Подрезова, Марина Олексіївна; Podrezova, Maryna O.; Подрезова, Марина Алексеевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Микола Якович Ґрот був яскравим представником нової когорти вчених, з активною життєвою позицією і прагненням постійно перебувати у своєрідному діалозі з суспільством. Все це засвідчує його різнобічна науково-громадська ...
  • Дарственные надписи на книгах – свидетельства профессионального круга владельца (на примере славистической учебной библиотеки В. И. Григоровича) 

   Алексеенко, Майя Владимировна; Алєксєєнко, Майя Володимирівна; Alieksieienko, Maiia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Статья посвящена изучению дарственных надписей (инскриптов), находящихся на книгах славистической учебной библиотеки В. И. Григоровича, которая сохраняется в Научной библиотеке Одесского национального университета имени ...