Now showing items 1-20 of 32

  • Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова : бібліографічний покажчик 

   Савельєва, Єлизавета Володимирівна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Шепельська, Ірина Володимирівна; Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Елена Викторовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Бібліографічний покажчик присвячено українській книзі в iменних фондах Наукової біблютеки ОДУ. Іменні фонди представляють особисті біблютеки відомих вчених, громадських діячів, які зберігаються в НБ як цінні зібрання. ...
  • Причерноморские немцы. Их вклад в развитие г.Одессы и региона, 1803 - 1917 

   Самодурова, Вера Владимировна; Самодурова, Віра Володимирівна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Библиографический указатель включает опубликованные материалы о переселении немцев на юг Украины в начале XIX в., освоении ими земель, их жизни и деятельности на территории нынешней Одесской области в период с 1803 по ...
  • Рідкісні французькі видання ХVI - XVIII ст. в зібраннях Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова 

   Полевщикова, Олена Вікторівна; Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Елена Викторовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   У пропонованому переліку найбільш рідкісних i цінних французьких видань представлена література з основного фонду та іменних колекцій Наукової біблютеки ОНУ. Це видання XVI - XVIII ст. з різних галузей знань: природничих ...
  • Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова 

   Савельєва, Єлизавета Володимирівна; Savelieva, Yelyzaveta V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   У Науковій бібліотеці Одеського університету роботу над вивченням рідкісних італійських книжок розпочали не випадково. Саме Італія була колискою пркрасної епохи Відродження, а одним з величезних її здобутків було розповсюдження ...
  • Нонна Михайлівна Шляхова : біобібліографічний покажчик 

   Шепельська, Ірина Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   Нонна Михайлівна Шляхова (дівоче прізвище Бочарова) — відомий український вчений-літературознавець, спеціаліст у галузі теорії літератури. Народилася 28 вересня 1933 р. в Харкові в родині робітників. У 1959 р. закінчила з ...
  • Причерноморские немцы в жизни и деятельности г. Одессы и региона 1803-2003 : библиографический указатель 

   Самодурова, Вера Владимировна; Айсфельд, Альфред; Шевчук, Николай Андреевич; Самодурова, Віра Володимирівна; Айсфельд, Альфред; Шевчук, Микола Андрійович; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   В указателе сделана попытка наиболее полно отобразить публикации по истории причерноморских немцев за 200 лет их пребывания в г. Одессе и регионе. Для историков, краеведов, этнологов, работников библиотек, архивистов, ...
  • Каталог изданий XVI века : из фондов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова 

   Полевщикова, Елена Викторовна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Polevshchykova, Olena V. (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2005)
   Каталог содержит описания изданий XVI в. в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. Каталог снабжен указателями и иллюстрирован воспроизведениями титульных листов и гравюр отдельных ...
  • Професори Одеського (Новоросійського) університету. Ректори 

   Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Книга являє собою перший том біографічного словника "професори одеського (Новоросійського) університету". Присвячена вона ректорам ОНУ за всю його історію - від моменту заснування в травні 1865 року до 2005 року. Складається ...
  • Випускники Одеського (Новоросійського) університету. Енциклопедичний словник 

   Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Єлпатьївська, Валентина Сергіївна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Самодурова, Вера Владимировна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Одеський (Новоросійський) національний університет ім. І. І. Мечникова завжди готував і плекав кадри, здатні гідно зустріти сучасність і спрогнозувати прийдешність заради розвитку національної вищої школи, визначення ...
  • Професори Одеського (Новоросійського) університету. К-П 

   Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Третій том біографічного словника "Професори Одеського (Новоросійського) університету" містить біографічні статті про професорів ОНУ (літери К-П).Для істориків, краєзнавців, бібліотечних працівників та широкого кола читачів.
  • Професори Одеського (Новоросійського) університету. Р-Я 

   Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Четвертий том біографічного словника "Професори Одеського (Новоросійського) університету" містить біографічні статті про професорів ОНУ (літери Р-Я). Для істориків, бібліотечних працівників та широкого кола читачів.
  • Професори Одеського (Новоросійського) університету. А-І 

   Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Другий том біографічного словника "Професори Одеського (новоросійського) університету" містить біографічні статті про професорів ОНУ (літери А-І). Для істориків, бібліотечних працівників та широкого кола читачів.
  • Олександр Григорович Топчієв 

   Мерзлякова, Світлана Олександрівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Merzliakova, Svetlana O.; Мерзлякова, Светлана Александровна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
   Показчик продовжує серію "Біобібліографія вчених університету". Присвячений вченому-географу, доктору наук, професору ОНУ О. Г. Топчієву. Показчик зробив спробу зібрати, систематизувати та узагальнити відомості про ...
  • Дмитро Павлович Урсу 

   Бахчиванжи, Ганна Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
   Показчик продовжує серію "Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) університету", присвячений вченому-історику, доктору наук, професору ОНУ Д. П. Урсу з нагоди 70-річного ювілею з дня народження. Зроблена спроба ...
  • Валентин Андрійович Сминтина 

   Подрезова, Марина Олексіївна; Подрезова, Марина Алексеевна; Podrezova, Maryna O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Показчик продовжує серію "Біобібліографії вчених Одеського (Новоросійського університету" та присвячується ректору Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, професору, доктору фізико-математичних наук В. ...
  • Юрий Дмитриевич Шуйский : биобиблиографический указатель 

   Мерзлякова, Светлана Александровна; Самодурова, Вера Владимировна; Самодурова, Віра Володимирівна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Биобиблиографический указатель «Юрий Дмитриевич Шуйский» является очередным выпуском, который продолжает серию «Биобиблиография ученых Одесского национального университета имени И. И. Мечникова». Указатель посвящен ...
  • Книжные собрания семьи Воронцовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) университета 

   Полевщикова, Елена Викторовна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Polevshchykova, Olena V. (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2008)
   Аннотированный каталог выставки «Книжные собрания семьи Воронцовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) Университета» состоит из библиографических описаний книг, периодических изданий и рукописных материалов Воронцовского ...
  • Економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1998-2007 рр. 

   Канзафарова, Ілона Станіславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2009)
   Показчик, продовжує серію "Бібліографії вчених університету". Містить праці вчених всіх кафедр економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Друкується з нагоди 10-річчя факультету.
  • Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX-начало XX ст.); Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете: библиографический указатель 

   Гребцова, Ирэна Светозаровна; Самодурова, Вера Владимировна; Подрезова, Марина Алексеевна; Подрезова, Марина Олексіївна; Podrezova, Maryna O.; Самодурова, Віра Володимирівна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2009)
   В монографии на основе комплексного анализа опубликованных источников и обширного массива архивных материалов воссоздана целостная модель взаимодействия университетских и городских благотворительных обществ и заведений в ...
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси 2000-2010 рр. 

   Мерзлякова, Світлана Олександрівна; Суровцева, Олена Володимирівна; Merzliakova, Svetlana O.; Мерзлякова, Светлана Александровна; Surovtseva, Olena V.; Суровцева, Елена Владимировна (Астропринт, 2010)
   Одеський національний університет імені І. І. Мечникова має багату історію, якою може пишатися у повній мірі. У 2000 р. університету було надано статус національного. Продовжуючи традиції, започатковані у Новоросійського ...