Recent Submissions

 • Юрий Дмитриевич Шуйский : биобиблиографический указатель 

  Мерзлякова, Светлана Александровна; Самодурова, Вера Владимировна; Самодурова, Віра Володимирівна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
  Биобиблиографический указатель «Юрий Дмитриевич Шуйский» является очередным выпуском, который продолжает серию «Биобиблиография ученых Одесского национального университета имени И. И. Мечникова». Указатель посвящен ...
 • Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова : бібліографічний покажчик 

  Савельєва, Єлизавета Володимирівна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Шепельська, Ірина Володимирівна; Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Елена Викторовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Бібліографічний покажчик присвячено українській книзі в iменних фондах Наукової біблютеки ОДУ. Іменні фонди представляють особисті біблютеки відомих вчених, громадських діячів, які зберігаються в НБ як цінні зібрання. ...
 • Рідкісні французькі видання ХVI - XVIII ст. в зібраннях Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова 

  Полевщикова, Олена Вікторівна; Polevshchykova, Olena V.; Полевщикова, Елена Викторовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
  У пропонованому переліку найбільш рідкісних i цінних французьких видань представлена література з основного фонду та іменних колекцій Наукової біблютеки ОНУ. Це видання XVI - XVIII ст. з різних галузей знань: природничих ...
 • Нонна Михайлівна Шляхова : біобібліографічний покажчик 

  Шепельська, Ірина Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Нонна Михайлівна Шляхова (дівоче прізвище Бочарова) — відомий український вчений-літературознавець, спеціаліст у галузі теорії літератури. Народилася 28 вересня 1933 р. в Харкові в родині робітників. У 1959 р. закінчила з ...
 • Нонна Михайлівна Шляхова : бiобiблiографічний покажчик : до 150-річчя Одеського національного університету 

  Бахчиванжи, Ганна Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Біобібліографічний покажчик присвячений відомому українському вченому-літературознавцю, спеціалісту в галузі теорії літератури — доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри теорії літератури та компаративістики ...
 • Причерноморские немцы в жизни и деятельности г. Одессы и региона 1803-2003 : библиографический указатель 

  Самодурова, Вера Владимировна; Айсфельд, Альфред; Шевчук, Николай Андреевич; Самодурова, Віра Володимирівна; Айсфельд, Альфред; Шевчук, Микола Андрійович; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  В указателе сделана попытка наиболее полно отобразить публикации по истории причерноморских немцев за 200 лет их пребывания в г. Одессе и регионе. Для историков, краеведов, этнологов, работников библиотек, архивистов, ...
 • Причерноморские немцы. Их вклад в развитие г.Одессы и региона, 1803 - 1917 

  Самодурова, Вера Владимировна; Самодурова, Віра Володимирівна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Библиографический указатель включает опубликованные материалы о переселении немцев на юг Украины в начале XIX в., освоении ими земель, их жизни и деятельности на территории нынешней Одесской области в период с 1803 по ...
 • Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова 

  Савельєва, Єлизавета Володимирівна; Savelieva, Yelyzaveta V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  У Науковій бібліотеці Одеського університету роботу над вивченням рідкісних італійських книжок розпочали не випадково. Саме Італія була колискою пркрасної епохи Відродження, а одним з величезних її здобутків було розповсюдження ...
 • Книжные собрания семьи Воронцовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) университета 

  Полевщикова, Елена Викторовна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Polevshchykova, Olena V. (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2008)
  Аннотированный каталог выставки «Книжные собрания семьи Воронцовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) Университета» состоит из библиографических описаний книг, периодических изданий и рукописных материалов Воронцовского ...
 • Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть 

  Полевщикова, Олена Вікторівна; Алєксєєнко, Майя Володимирівна; Бережок, Євгенія Володимирівна; Polevshchykova, Olena V.; Alieksieienko, Maiia V.; Berezhok, Yevgeniya V.; Бережок, Евгения Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Видання репрезентує вибрані західноєвропейські гравюри ХѴ-ХІХ ст., що зберігаються у фонді університетської бібліотеки. Каталог-альбом складається з трьох розділів: у першому розділі представлені гравюри - ілюстрації до ...
 • Випускники Одеського (Новоросійського) університету. Енциклопедичний словник 

  Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Єлпатьївська, Валентина Сергіївна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Самодурова, Вера Владимировна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  Одеський (Новоросійський) національний університет ім. І. І. Мечникова завжди готував і плекав кадри, здатні гідно зустріти сучасність і спрогнозувати прийдешність заради розвитку національної вищої школи, визначення ...
 • Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, (1865-2015) 

  Коваль, Ігор Миколайович; Подрезова, Марина Олексіївна; Самодурова, Віра Володимирівна; Бахчиванжи, Ганна Павлівна; Podrezova, Maryna O.; Подрезова, Марина Алексеевна; Самодурова, Вера Владимировна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Довідник «Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865—2015)» присвячено 150-й річниці ОНУ імені І. І. Мечникова і містить близько 100 всесвітньо відомих імен професорів і випускників ...
 • Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX-начало XX ст.); Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете: библиографический указатель 

  Гребцова, Ирэна Светозаровна; Самодурова, Вера Владимировна; Подрезова, Марина Алексеевна; Подрезова, Марина Олексіївна; Podrezova, Maryna O.; Самодурова, Віра Володимирівна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2009)
  В монографии на основе комплексного анализа опубликованных источников и обширного массива архивных материалов воссоздана целостная модель взаимодействия университетских и городских благотворительных обществ и заведений в ...
 • Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки 

  Великодна, Ганна Володимирівна; Ляшенко, Ольга Леонідівна; Velykodna, Hanna V.; Великодная, Анна Владимировна (Одеський національний університет, 2012)
  Каталог містить описи польських стародруків у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, виданих у XVI–XVIII ст. Видання містить покажчики та ілюстровано відбитками титульних ...
 • Видавнича спадщина українського ренесансу: (1917-1930) 

  Ляшенко, Ольга Леонідівна; Усатенко, Ірина Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
  Каталог містить описи українських видань 1917–1930 рр. у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, представлених на виставці, присвяченій 20-й річниці Незалежності України. ...
 • Авторський договір 

  Научная библиотека (2012-04-02)
 • Инструкция по регистрации в репозитарии ОНУ. 

  Наукова бібліотека (Наукова бібліотека, 2011-04-26)
 • Професори Одеського (Новоросійського) університету. Р-Я 

  Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  Четвертий том біографічного словника "Професори Одеського (Новоросійського) університету" містить біографічні статті про професорів ОНУ (літери Р-Я). Для істориків, бібліотечних працівників та широкого кола читачів.
 • Професори Одеського (Новоросійського) університету. А-І 

  Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  Другий том біографічного словника "Професори Одеського (новоросійського) університету" містить біографічні статті про професорів ОНУ (літери А-І). Для істориків, бібліотечних працівників та широкого кола читачів.
 • Професори Одеського (Новоросійського) університету. К-П 

  Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна; Pruzhyna, Valentyna P.; Пружина, Валентина Павловна; Samodurova, Vira V.; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  Третій том біографічного словника "Професори Одеського (Новоросійського) університету" містить біографічні статті про професорів ОНУ (літери К-П).Для істориків, краєзнавців, бібліотечних працівників та широкого кола читачів.

View more