Recent Submissions

 • Проблемы внедрения информационных систем в НБ ОНУ 

  Заманений, Б. И. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  В НБ ОНУ в настоящее время функционирует локальная вычислительная сеть, объединяющая все отделы библиотеки, читальные залы и некоторые факультеты. Это дает возможность предоставлять доступ к информации большому количеству ...
 • Использование новейших технологий в библиографической работе 

  Шепельская, Ирина Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Научно-библиографический отдел Научной библиотеки ОНУ был образован в 1938 г. с целью организации систематического каталога. Но функции отдела с первых дней его существования были гораздо шире этой одной конкретной задачи. ...
 • О начальной этапе формирования коллекции старопечатных изданий в фондах Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова 

  Полевщикова, Елена Викторовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Формирование коллекции старопечатных изданий Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова началось в ранний, “лицейский” период библиотеки. В фондах библиотеки Ришельевского лицея было немало раритетов, в том числе около 30 ...
 • Інформаційний центр сучасності: нова реальність – нові погляди 

  Подрезова, Марина Олексіївна; Podrezova, Maryna O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті представлено досвід створення інноваційної інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Докладно розглянуто як інноваційні підходи до вирішення традиційних завдань ...
 • Организация каталогов в библиотеке одесского Ришельевского лицея (1817-1865) 

  Алексеенко, Майя Владимировна; Alieksieienko, Maiia V. (Нац. б-ка Украины имени В. И. Вернадского, 2017)
  В статье рассмотрены четыре рукописных каталога библиотеки Одесского Ришельевского лицея, которые раскрывают изменения в фонде и организации каталогов библиотеки. Доказано, что при отсутствии архивных документов по истории ...
 • Історія України кінця XVII-XVIII ст. в письмових джерелах у фондах Наукової бібліотеки ОНУ: бібліографічний покажчик 

  Бережок, Євгенія Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Бібліграфічини перелік історичних джерел із фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова висвітлює добу кінця XVII - останньої третини XVIII ст. Зазначені хронологічні межі значно ...
 • Село Йосипівка Захарівської волості Тираспольського повіту у володінні роду князів Аргутинських-Долгоруких 

  Ложешник, Аліса Сергіївна; Ложешник, Ніла Олександрівна (2018)
  Дослідження історії багатьох сіл сучасної Одеської області кінця XVIII - початку XX ст. тісно пов'язане з дослідженням історії родин місцевих поміщиків-землевласників. Село Йосипівка Захарівської волості Тираспольського ...
 • Університетська бібліотека в період незалежної України (1991–2017) 

  Подрезова, Марина Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Науково-видавнича діяльність. Розвиток бібліотеки як видавця наукової літератури. Пріоритети наукових досліджень книжкових пам’яток. Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової бібліотеки як об’єкт, що становить ...
 • Бібліотека Одеського державного університету в період 1933–1991 рр. 

  Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У 1934 р., за рік після відкриття ОДУ, колишня ОЦНБ перейшла до його складу. Наукова і поновлена студентська бібліотеки мали окремі фонди, різний розклад роботи, але знаходилися під єдиним адміністративним керівництвом. ...
 • Бібліотека в період реформування вищої освіти (1920–1933) 

  Полевщикова, Олена Вікторівна; Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У 1919 р., у період «другого» встановлення радянської влади в Одесі, згідно з постановою Ради комісарів вищих навчальних закладів м. Одеси, всі вищі навчальні заклади міста почали об’єднуватися в один загальний полі ...
 • Бібліотека Новоросійського університету (1865–1920) 

  Самодурова, Віра Володимирівна; Полевщикова, Олена Вікторівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Університету в спадок від Рішельєвського ліцею дісталася бібліотека, яка не могла задовольняти потреби вищого навчального закладу. У момент передачі бібліотеки від ліцею до Новоросійського університету вона налічувала 11298 ...
 • Бібліотека Рішельєвського ліцею (1817–1865) 

  Алєксєєнко, Майя Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова починається від часів існування Рішельєвського ліцею. Заснування навчального закладу ліцейського типу в Одесі згідно указу російського ...
 • Два века издательской деятельности Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (1817–2017) 

  Самодурова, Вера Владимировна; Самодурова, Віра Володимирівна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Показаны цели, задачи и структура книжной выставки, демонстрировавшей во время юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова, основные издания библиотеки за все годы ее существования.
 • Фонд «Ucrainica» в Одеській Центральній науковій бібліотеці 

  Ревенко, Дар'я Вадимівна; Ревенко, Дарья Вадимовна; Revenko, Daria V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті йдеться про роботу Центральної наукової бібліотеки м. Одеси 1924–1930 рр. Розкрито історію заснування Українського відділу, професійно-кадрове забезпечення, головні принципи поповнення фонду українським виданнями. ...
 • Заради пам’яті, заради майбутнього 

  Пружина, Валентина Павлівна; Пружина, Валентина Павловна; Pruzhyna, Valentyna P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Стаття присвячена виходу монографії з нагоди ювілею Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. За двохсотрічну історію кожний період в розвитку бібліотеки накладав свій відбиток на ...
 • «Королевский альманах» из библиотек наследников французского финансиста Самюэля Бернара в книжном собрании М. С. Воронцова 

  Полевщикова, Елена Викторовна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Polevshchykova, Olena V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В сообщении рассмотрены экземпляры популярного французского ежегодника «Королевский альманах» («Almanach royal») из коллекции М. С. Воронцова, некогда принадлежавшие Самюэлю-Жаку Бернару, графу де Кубер и Габриэлю Бернару ...
 • Особенности подготовки каталога книжных знаков университетской библиотеки 

  Великодная, Анна Владимировна; Великодна, Ганна Володимирівна; Velykodna, Hanna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В статье рассмотрены особенности подготовки альбома-каталога книжных знаков частных владельцев на экземплярах книг из фондов Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.
 • Українські кириличні стародруки у фондах Університетської бібліотеки: до історії формування колекції 

  Савельєва, Єлизавета Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
  Найдавніші кириличні видання в колекції університетської бібліотеки – видання Острозької друкарні. Це «Біблія» І. Федорова і «Книга о постничестві» Василія Великого.
 • Західноєвропейська україніка XVI XVII ст. в бібліотеках Воронцових (за архівними матеріалами) 

  Полевщикова, Олена Вікторівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
  Перша спроба виокремлення колекцій росіки та україніки у фондах університетської бібліотеки (на той час – Центральної Наукової бібліотеки м. Одеси) належить О. Л. Вайнштейну. У складеному ним опису відповідних розділів ...
 • Юрий Дмитриевич Шуйский : биобиблиографический указатель 

  Мерзлякова, Светлана Александровна; Самодурова, Вера Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
  Биобиблиографический указатель «Юрий Дмитриевич Шуйский» является очередным выпуском, который продолжает серию «Биобиблиография ученых Одесского национального университета имени И. И. Мечникова». Указатель посвящен ...

View more