Recent Submissions

 • Загальна астрономія: підручник для вищих навчальних закладів 

  Андрієвський, Сергій Михайлович; Кузьменков, Сергій Георгійович; Захожай, Володимир Анатолійович; Климишин, Іван Антонович (ПромАрт, 2019)
  У підручнику висвітлено основні досягнення Людства у пізнанні Всесвіту. Представлено інформацію про різні розділи та методи сучасної астрономії, результати експериментальних і теоретичних досліджень близького й далекого ...
 • Проблемы внедрения информационных систем в НБ ОНУ 

  Заманений, Б. И. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  В НБ ОНУ в настоящее время функционирует локальная вычислительная сеть, объединяющая все отделы библиотеки, читальные залы и некоторые факультеты. Это дает возможность предоставлять доступ к информации большому количеству ...
 • Использование новейших технологий в библиографической работе 

  Шепельская, Ирина Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Научно-библиографический отдел Научной библиотеки ОНУ был образован в 1938 г. с целью организации систематического каталога. Но функции отдела с первых дней его существования были гораздо шире этой одной конкретной задачи. ...
 • О начальной этапе формирования коллекции старопечатных изданий в фондах Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова 

  Полевщикова, Елена Викторовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Формирование коллекции старопечатных изданий Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова началось в ранний, “лицейский” период библиотеки. В фондах библиотеки Ришельевского лицея было немало раритетов, в том числе около 30 ...
 • Продукція феназинових сполук деякими штамами Pseudomonas aeruginosa 

  Ширяєва, Людмила Володимирівна; Залевська, Олена Костянтинівна; Тягнірядно, Л. Ю. (2015)
  Однією з найважливіших задач сучасної біотехнології є створення високопродуктивних штамів мікроорганізмів, здатних до надсинтезу біологічно активних речовин (Воловая, 1999)...
 • Nanocomposite elements for HIC and sensors with a fusible glass matrix 

  Lepikh, Yaroslav I.; Lavrenova, T. I. (2018)
  Functional basis of materials (pastes) for thick-film elements of hybrid integrated circuits and sensors are, as a rule, metal-oxide compounds of ruthenium, silver, palladium and gold and also oxides, carbides, boruides, ...
 • Інформаційний центр сучасності: нова реальність – нові погляди 

  Подрезова, Марина Олексіївна; Podrezova, Maryna O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті представлено досвід створення інноваційної інфраструктури Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Докладно розглянуто як інноваційні підходи до вирішення традиційних завдань ...
 • Система аерофіторекреації міста Одеси 

  Крицька, Тамара Вікторівна; Kritskaja, Tamara V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Одеса – місто-курорт, який не має на своїй території підприємств металургійної, хімічної та видобувної промисловості. При цьому згідно з оцінками медико-санітарних служб, Одеса займає в країні одне з перших п'яти місць по ...
 • Моніторинг стабільності популяції інтродукованого виду 

  Крицька, Тамара Вікторівна; Левчук, Людмила Володимирівна; Kritskaja, Tamara V.; Levchuk, Liudmyla V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Ботанічні сади – це наукові установи, головним завданням яких є інтродукція та збереження біологічної різноманітності рослинного світу. Використання робіт з цієї галузі науки має надзвичайно велике значення для соціуму, ...
 • Характеристика подземных вод верхнесарматского водоносного горизонта в связи с бюветным водоснабжением г.Одессы 

  Чуйко Е. Э.; Хименюк А. В. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Целью исследования являлось изучение качества подземных вод верхнесарматского водоносного горизонта на территории города. Объект исследования – бюветная система питьевого водоснабжения, предмет – качественные характеристики ...
 • Гідрохімічні особливості складу підземних вод понтичного водоносного горизонту на території міста Одеси 

  О. Е. Чуйко; Г. А. Опріц (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  Метою дослідження був аналіз гідрохімічних та гідродинамічних особливостей формування підземних вод понтичного водоносного горизонту. Об’єктом дослідження - водоносний горизонт в понтичних вапняках на території промислово-міській ...
 • Просторова дискретність геологічного середовища і деформації підземних дренажних споруд м. Одеса 

  Черкез Є. А.; Козлова Т. В.; Пронін В. К.; Пронін К. К. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Показано що просторова високочастотна тектонічна дискретність геологічного середовища території м. Одеса обумовлює особливості просторового розподілу напруженого стану і деформаційних процесів в масивах порід. За результатами ...
 • Особливості формування режиму підземних вод в четвертинних відкладах в північній частині Миколаївської області. 

  Педан Г. С.; Андрєєва К. П. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Метою роботи було виявлення просторово-часові особливості режиму підземних вод у відкладах четвертинної системи. Таким чином, об’єктом досліджень були підземні води в четвертинних відкладах, предмет досліджень – особливості ...
 • Проблеми регіонального підтоплення на прикладі Одеської області 

  Г. С. Педан; О. А. Дячук (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  Метою роботи була оцінка розвитку процесу підтоплення на території Одеської області. Об’єктом досліджень - підземні води, а предмет досліджень – особливості просторового та часового режиму рівня ґрунтових вод в природних ...
 • Изменение фильтрационных свойств горных пород острова Змеиный под влиянием различных факторов 

  Мелконян Д. В.; Черкез Е.А.; Смирнова Е.О. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  Целью исследования является изучение изменчивости водопроводимости напорного водоносного горизонта в отложениях девонской системы о. Змеиный под влиянием различных факторов: уровня моря, расстояния Земля-Луна, осевого ...
 • Особливості хімічного складу та якість підземних вод благодатненського родовища (Одеська область) 

  Мелконян Д. В.; Бучацька І. В. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Метою дослідження був аналіз гідродинамічних і гідрохімічних особливостей формування технічних підземних вод у відкладах верхнього сармату на водозаборі сільськогосподарського підприємства (СП) «ВЕККА» Благодатненського ...
 • Закономірності розподілу макрокомпонентів в підземних водах Верхньосарматського комплексу Великодолинського родовища 

  Мелконян Д. В.; Бучацька І. В. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Метою дослідження було вивчення закономірностей просторового розподілу іонного складу підземних вод у відкладах верхнього сармату на ділянці Великодолинського родовища в Овідіопольському районі Одеської області. Аналіз ...
 • Базові постулати моделі високочастотного інтерференційно-хвильового тектогенезу. 

  Козлова Т. В.; Черкез Є. А. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Емпірично виявлені закономірності просторово-часової мінливості властивостей геологічного середовищах так чи інакше пов'язаної зі зміною її напружено-деформованого стану (НДС) дозволили сформулювати основні принципи, а ...
 • Особливості рельєфу підводного берегового схилу Одеського узбережжя Чорного моря 

  Т. В. Козлова; Є. А. Черкєз; М. Г. Ботнар; Є.І. Газєтов; С.М.Снігірьов (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  Метою роботи було вивчення особливостей рельєфу підводного схилу на ділянці зсувного узбережжя Чорного моря в районі розташування Гідробіостанціі Одеського національного університету (ОНУ) імені І. І. Мечникова. В результате ...
 • Гідрогеологічний моніторинг в катакомбах Одеси. 

  Світличний С.В.; Ботнар М.Г.; Світлична Х.О.; Комишенко А.В.; Алі І.Х. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Мета роботи полягала у вивченні ключових характеристик (гідродинамічних, гідрохімічних, температурних) режиму понтичного водоносного горизонту і прогноз їх змін в зв'язку c антропогенним впливом. Разом з тим, з більше 100 ...

View more