Recent Submissions

 • Козацька старшина Бузького козацького війська: особливості етнічного та соціального складу 

  Ложешник, Аліса Сергіївна; Lozheshnyk, Alisa S.; Ложешник, Алиса Сергеевна (2018)
  У даній статті на основі архівних документів Державного архіву Одеської області та Російського державного військово-історичного архіву складено просопографічний портрет старшини Бузького війська. Основним питанням, яке ...
 • Переплёты французских мастеров XVII—первой половины XVIII в. в книжных собраниях Воронцовых 

  Полевщикова, Елена Викторовна (2018)
  В сообщении представлена информация об экземплярах нескольких изданий из собраний А. Р. Воронцова и М. С. Воронцова, переплетённых французскими мастерами в середине XVII—первой половине XVIII столетия. Рассмотрены как ...
 • Публіцистика В. В. Шульгша в газеті «Киевлянин» під час історичного перелому 1917 р. 

  Коробчук, Анна; Шкляєв, Ігор Миколайович (2018)
  В статті автор аналізує діяльність В. В. Шульгіна в сімейному дітищі газети «Киевлянин». Розкриває ідеї публіциста та політика В. В. Шульгіна щодо подальшого політичного та економічного розвитку постімперського державного ...
 • Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: проблема земельної власності та землекористування 

  Ложешник, Аліса Сергіївна; Ложешник, Олександр; Гончарук, Тарас Григорович (2018)
  У даній статті розглядаються «напівофіційне» надання Григорієм Потьомкіним території Очаківської області Чорноморському козацтву. Зокрема на основі архівних документів досліджуються особливості козацького та старшинського ...
 • Дослідження мезозоопланктону прибережних вод острова Зміїний в 2016-2017 рр. (рос.) 

  Снигирев С.М.; Люмкис П.В.; Мединец В.И.; Газетов Е.И.; Абакумов А.Н.; Пицык В.З.; Снигирев П.М.; Snigirov S. M.; Lyumkis P. V.; Medinets V. I.; Gazyetov Ye. I.; Abakumov A. N.; Pitsyk V. Z.; Snigirov P. M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Цель. Изучение состояния мезозоопланктона в прибрежных водах о. Змеиный в 2016-2017 гг. Методы. Стандартные методы отбора, определения, оценки численности и биомассы мезозоопланктона. Результаты. На основе полученных данных ...
 • Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні. 

  Медінець В.І.; Чеберкус Д.В.; Жеребчук С.В.; Медінець С.В.; Черкез Є.А.; Снігірьов С.М.; Ковальова Н.В.; Medinets V. I.; Cheberkus D. V.; Zherebchuk S. V.; Medinets S. V.; Cherkez E. A.; Snigirov S. M.; Kovalova N. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Ціль. Обґрунтування та формулювання концептуальних засад створення ефективної національної системи морських досліджень, яка була би базовою складовою інформаційного забезпечення національних економічних і військових інтересів ...
 • Багаторічні дослідження популяцій фітопланктону на акваторії Дністровського лиману влітку (2003-2018 рр). 

  Дерезюк Н.В.; Dereziuk N. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Мета. Порівняння багаторічних даних за видовим складом, різноманітністю і кількісними показниками фітопланктону, який розвивався щоліта в Дністровському лимані. Особливу увагу приділено розвитку небезпечних (або потенційно ...
 • Дослідження гідрологічних характеристик морських вод біля острову Зміїний в 2016-2017 рр. (рос.) 

  Газєтов Є.І.; Медінець В. І.; Снігірьов С. М.; Снігірьов П. М.; Абакумов О. М.; Піцик В. З.; Gazyetov Ye. I.; Medinets V. I.; Snigirov S. M.; Snigirov P. M.; Abakumov A. N.; Pitsyk V. Z. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Цель. Обобщение результатов наблюдений гидрологических характеристик вод Черного моря в районе острова Змеиный, которые проводились научной группой Регионального центра интегрированного мониторинга и экологических исследований ...
 • Состояние макрозообентоса в прибрежных водах Одесского залива в 2016-2017 гг. 

  Снигирев С.М.; Чернявский А.В.; Наум Е.А.; Халаим А.А.; Мединец В.И.; Газетов Е.И.; Конарева О.П.; Снигирев П.М.; Snigirov S. M.; Сhernyavskiy A. V.; Naum E. A.; Khalaim A. A.; Medinets V. I.; Gazyetov Ye. I.; Konareva O. P.; Snigirov P. M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Были представлены результаты анализа состояния сообщества макрозообентоса в прибрежных водах Одесского залива в 2016-2017 гг. Показано, что общее количество таксонов макрозообентоса составляет 121. Проанализированы сезонные ...
 • Мезозоопланктон прибрежных вод острова Змеиный в 2016-2017 гг. 

  Снигирев С.М.; Люмкис П.В.; Мединец В.И.; Газетов Е.И.; Абакумов А.Н.; Пицык В.З.; Снигирев П.М.; Snigirov S. M.; Lyumkis P. V.; Medinets V. I.; Gazyetov Ye. I.; Abakumov A. N.; Pitsyk V. Z.; Snigirov P. M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Были представлены результаты анализа состояния сообщества мезозоопланктона в прибрежных водах острова Змеиний в 2016-2017 гг. Показано, что общее количество таксонов мезозоопланктона составляет 32. Анализируются биомасса ...
 • Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні. 

  Медінець В.І.; Чеберкус Д.В.; Жеребчук С.В.; Медінець С.В.; Черкез Є.А.; Снігірьов С.М.; Ковальова Н.В.; Medinets V. I.; Cheberkus D. V.; Zherebchuk S. V.; Medinets S. V.; Cherkez E. A.; Snigirov S. M.; Kovalova N. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Проаналізовано сучасний стан науково-дослідної інфраструктури морських досліджень в Україні. Розроблено рекомендації щодо відновлення сучасної інфраструктури морських досліджень які ґрунтуються з метою збору, обробки та ...
 • Оценка площадей пожаров в дельте Днестра в 2007-2019 гг. 

  Мединец В.И.; Газетов Е.И.; Павлик Т.В.; Мединец С.В.; Ковалева Н.В.; Medinets V.I.; Gazyetov Ye.I.; Pavlik T.V.; Medinets S.V.; Kovalova N.V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Были оценены области следов пожаров, произошедших в дельте Днестра в 2007, 2010 - 2019 гг. с использованием космических снимков LANDSAT. Была описана методология обработки изображений. Показано, что самые большие по площади ...
 • Результати дослідження бактеріопланктону Дністровського лиману в 2003-2018 рр. 

  Ковальова Н.В.; Медінець В.І.; Медінець С.В.; Kovalova N. V.; Medinets V. I.; Medinets S. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Представлені дані про чисельність бактеріопланктону Дністровського лиману в 2003-2018 рр.; їх аналіз свідчить про тенденцію до збільшення кількості бактерій за останні вісім років і зростання трофічного статусу водного ...
 • Багаторічні дослідження популяцій фітопланктону на акваторії Дністровського лиману влітку (2003-2018 рр). 

  Дерезюк Н.В.; Dereziuk N. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  В роботі було показано, що загальна кількість спостережуваних видів перевищило 440, з яких 42, як правило, прийнято класифікувати як потенційно шкідливі види. Цвітіння водоростей було зареєстровано з Chlorophyceae, ...
 • Исследование гидрологических характеристик морских вод у острова Змеиный в 2016-2017 гг. 

  Газетов Е.И.; Мединец В.И.; Снигирев С.М.; Снигирев П.М.; Абакумов А.Н.; Пицык В.З.; Gazyetov Ye. I.; Medinets V. I.; Snigirov S. M.; Snigirov P. M.; Abakumov A. N.; Pitsyk V. Z. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019)
  Целью настоящего исследования является обобщение результатов интегрированного мониторинга, частью которого были регулярные наблюдения за гидрологическими характеристиками вод Черного моря у острова Змеиный, полученных ...
 • Foundations of higher mathematics. Part 1. Linear algebra and analytical geometry 

  Tiuryn, Oleksandr V.; Akhmerov, Oleksandr Yu.; Тюрін, Олександр Валентинович; Ахмеров, Олександр Юрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  The modern level of development of a science results in that more and more specialties which had before the applied (technical) character are included in sphere of university education. First of all to such specialties ...
 • Теорія ймовірностей і математична статистика 

  Тюрін, Олександр Валентинович; Ахмеров, Олександр Юрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У світі, що нас оточує, і суспільстві, в якому ми живемо, відбуваються різні події, наприклад, йде дощ, виникла аварія та ін. Для того, щоб відбулась подія, їй має передувати комплекс умов. На практиці ми часто маємо справу ...
 • Научно-исследовательский институт физики 

  Мандель, Владимир Ефимович; Тюрин, Александр Валентинович; Ахмеров, Александр Юрьевич; Жуков, Сергей Александрович; Алешин, Алексей Николаевич; Мандель, Володимир Юхимович; Тюрін, Олександр Валентинович; Ахмеров, Олександр Юрійович; Жуков, Сергій Олександрович; Альошин, Олексій Миколайович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Посвящается 150-летию Одесского национального университета имени И. И. Мечникова и освещает историю и деятельность одного из его старейших научных подразделений. Издание может представлять интерес для сотрудников университета, ...
 • Foundations of higher mathematics. Part 1. Linear algebra and analytic geometry 

  Tiuryn, Oleksandr V.; Akhmerov, Oleksandr Yu.; Тюрін, Олександр Валентинович; Ахмеров, Олександр Юрійович (2018)
  The modern level of development of a science results in that more and more specialties which had before the applied (technical) character are included in sphere of university education. First of all to such specialties we ...
 • Foundations of higher mathematics. Part 1. Linear algebra and analytic geometry 

  Tiuryn, Oleksandr V.; Akhmerov, Oleksandr Yu.; Тюрін, Олександр Валентинович; Ахмеров, Олександр Юрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  The modern level of development of a science results in that more and more specialties which had before the applied (technical) character are included in sphere of university education. First of all to such specialties we ...

View more