Останні додані

 • A review of soil NO transformation: Associated processes and possible physiological significance on organisms 

  Medinets, Volodymyr I.; Skiba, Ute; Rennenberg, Heinz; Klaus, Butterbach-Bahl (2015)
  NO emissions from soils and ecosystems are of outstanding importance for atmospheric chemistry. Here we review the current knowledge on processes involved in the formation and consumption of NO in soils, the importance of ...
 • Исследования качества прибрежных вод о. Змеиный с использованием индекса эвтрофикации TRIX 

  Мединец, Владимир Иванович; Ковалева, Наталья Владимировна (2011)
  Для интегральной оценки качества морских и прибрежных вод во многих европейских странах последние годы широко используется трофический индекс TRIX, который является функцией четырех параметров (хлорофилла «а», кислорода, ...
 • Дослідження фітопланктону Одеської затоки в 2016-2017 рр. 

  Дерезюк, Наталя Володимирівна; Медінець, Володимир Іванович; Газєтов, Євген Іванович; Люмкис, П. В.; Dereziuk, Nataliia V.; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Lumkis, P. V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Мета. Вивчення сезонних змін кількісних характеристик фітопланктону та біорізноманіття угру-пувань, зокрема, видового складу потенційно небезпечних (токсичних) видів. Методи. Збір та аналіз зразків фітопланктону в прибережних ...
 • Історія України кінця XVII-XVIII ст. в письмових джерелах у фондах Наукової бібліотеки ОНУ: бібліографічний покажчик 

  Бережок, Євгенія Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Бібліграфічини перелік історичних джерел із фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова висвітлює добу кінця XVII - останньої третини XVIII ст. Зазначені хронологічні межі значно ...
 • Шляхи розвитку морських наукових досліджень в Україні 

  Медінець, Володимир Іванович; Іваниця, Володимир Олексійович; Medinets, Volodymyr I.; Ivanytsia, Volodymyr O. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Проведено аналіз актуальних проблем морських досліджень та відповідних національних та міжнародних правових рамок. Запропоновано деякі обгрунтовані заходи та кроки щодо створення національної системи сталого розвитку ...
 • Состояние макрозообентоса прибрежной зоны острова Змеиный в 2016-2017 гг. 

  Снигирев, Сергей Михайлович; Чернявский, Александр Васильевич; Наум, Елизавета Алексеевна; Халаим, А. А.; Мединец, Владимир Иванович; Газетов, Евгений Иванович; Конарева, Ольга Петровна; Снигирев, Павел Михайлович; Snigirov, Sergii M.; Chernyavskiy, Oleksandr V.; Naum, E. A.; Khalaim, A. A.; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Konareva, Olga P.; Snigirov, Pavlo M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Результаты анализа текущего состояния сообщества макрозообентоса в прибрежной зоне острова Змеиный в 2016-2017 гг. Показано, что общее число таксонов макрозообентоса составляют 132. Проанализированы биомасса популяции ...
 • Состояние мезозоопланктона в Одесском заливе в 2016-2017 гг. 

  Снигирев, Сергей Михайлович; Люмкис, П. В.; Мединец, Владимир Иванович; Газетов, Евгений Иванович; Абакумов, Александр Николаевич; Пицык, Василий Зиновьевич; Снигирев, Павел Михайлович; Snigirov, Sergii M.; Lumkis, P. V.; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Abakumov, Alexandr N.; Pitsyk, Vasyl Z.; Snigirov, Pavlo M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Представлены результаты анализа текущего состояния сообщества мезозоопланктона в Одесском заливе в 2016-2017 гг. Показано, что общее количество таксонов мезозоопланктона составляет 32. Анализируется биомасса мезозоопланктона ...
 • Исследования долговременных изменений границ плавневой зоны и водной растительности в Днестровском лимане 

  Мединец, Владимир Иванович; Газетов, Евгений Иванович; Снигирев, Сергей Михайлович; Мединец, Сергей Владимирович; Ковалева, Наталья Владимировна; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Snigirov, Sergii M.; Medinets, Sergiy V.; Kovalova, Nataliia V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  В статье представлены и проанализированы результаты картирования долгосрочных и годовых изменений площади тростникового слоя и водной растительности в Днестровском лимане. Исследования проводились с использованием исторических ...
 • Ааналіз вимог директив ЄС щодо їх використання у вирішенні проблеми азотного забруднення атмосферного повітря 

  Медінець, Сергій Володимирович; Медінець, Володимир Іванович; Ковальова, Наталя Володимирівна; Солтис, Інна Євгенівна; Medinets, Sergiy V.; Medinets, Volodymyr I.; Kovalova, Nataliia V.; Soltys, Inna Ye. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Це дослідження присвячено аналізу вимог Директив ЄС щодо контролю та контролю оцінка викидів N в атмосферу для вирішення атмосферного забруднення випуски. Результати зосереджені на регулюванні кількості викидів в атмосферу. ...
 • Аналіз вимог директив ЄС щодо вирішенні проблеми азотного навантаження на водні екосистеми 

  Медінець, Сергій Володимирович; Медінець, Володимир Іванович; Ковальова, Наталя Володимирівна; Medinets, Sergiy V.; Medinets, Volodymyr I.; Kovalova, Nataliia V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Дослідження присвячено аналізу вимог Директив ЄС щодо оцінки навантаження на водні екосистеми для вирішення проблеми забруднення N. Аналіз зосереджений на регулюванні викидів Nr в прісноводні та прибережні екосистеми. ...
 • Nutrients excess in the Dniester delta 

  Medinets, Sergiy V.; Kovalova, Nataliia V.; Medinets, Volodymyr I.; Gruzova, Iryna L. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  In this report we presented our fieldwork results for 2010-2013, discussed the significance of riverine and atmospheric inputs as nutrient pollution sources effecting on the Dniester estuary ecosystem and propose recommendations ...
 • Шляхи розвитку морських наукових досліджень в Україні 

  Медінець, Володимир Іванович; Іваниця, Володимир Олексійович; Medinets, Volodymyr I.; Ivanytsia, Volodymyr O. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Проведено аналіз стану існуючих проблем проведення морських досліджень та відповідної законодавчої бази на міжнародному і національному рівнях. Показано, що проблеми досліджень безпосередньо пов’язані з природними і ...
 • Трофічний стан вод Дністровського лиману в літні періоди 2012-2017 рр. 

  Ковальова, Наталя Володимирівна; Медінець, Володимир Іванович; Медінець, Сергій Володимирович; Kovalova, Nataliia V.; Medinets, Volodymyr I.; Medinets, Sergiy V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Робота присвячена оцінці трофічного стану вод Дністровського лиману, використовуючи індекси TRIX та TSI, концентрації хлорофілу 'a' та бактеріопланктону на основі результатів польових досліджень, проведених у 2012-2017 ...
 • Дослідження фітопланктону Одеської затоки в 2016-2017 рр. 

  Дерезюк, Наталя Володимирівна; Dereziuk, Nataliia V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Представлені результати аналізу сучасного стану фітопланктонного співтовариства в Одеській затоці під час досліджень у 2016-2017 рр.. Показано, що загальна кількість видів фітопланктону становить 257 з них які 53 потенційно ...
 • Исследования гидрологических характеристик вод Одесского залива в 2016-2017 гг. 

  Газетов, Евгений Иванович; Мединец, Владимир Иванович; Снигирев, Сергей Михайлович; Конарева, Ольга Петровна; Снигирев, Павел Михайлович; Gazyetov, Yevgen I.; Medinets, Volodymyr I.; Snigirov, Sergii M.; Konareva, Olga P.; Snigirov, Pavlo M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Представлены результаты гидрологических исследований морских вод Одесского залива, проведенных в 2016-2017 гг. Проанализированы и обсуждены наблюдаемые декадальные гидрологические характеристики как прозрачность, температура ...
 • Гідрологічні дослідження Дністровського лиману у 2012-2017 рр. 

  Газєтов, Євген Іванович; Медінець, Володимир Іванович; Снігірьов, Сергій Михайлович; Gazyetov, Yevgen I.; Medinets, Volodymyr I.; Snigirov, Sergii M. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018)
  Вивчення особливостей довгострокових змін основних характеристик гідрологічного режиму Дністровського лиману у 2012-2017 рр. за результатами щорічних експедицій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. ...
 • Село Йосипівка Захарівської волості Тираспольського повіту у володінні роду князів Аргутинських-Долгоруких 

  Ложешник, Аліса Сергіївна; Ложешник, Ніла Олександрівна (2018)
  Дослідження історії багатьох сіл сучасної Одеської області кінця XVIII - початку XX ст. тісно пов'язане з дослідженням історії родин місцевих поміщиків-землевласників. Село Йосипівка Захарівської волості Тираспольського ...
 • Фотоиндуцированные процессы в микрокристаллах AgHal с красителем 

  Тюрин, Александр Валентинович; Жуков, Сергей Александрович (2018)
  В монографии методами общей и спектральной сенситометрии, низкотемпературной люминесцентной спектроскопии с временным разрешением, электронной микроскопии, абсорбционной спектроскопии, рассмотрен состав центров ...
 • Університетська бібліотека в період незалежної України (1991–2017) 

  Подрезова, Марина Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Науково-видавнича діяльність. Розвиток бібліотеки як видавця наукової літератури. Пріоритети наукових досліджень книжкових пам’яток. Фонд стародруків, рідкісних видань і рукописів Наукової бібліотеки як об’єкт, що становить ...
 • Бібліотека Одеського державного університету в період 1933–1991 рр. 

  Пружина, Валентина Павлівна; Самодурова, Віра Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У 1934 р., за рік після відкриття ОДУ, колишня ОЦНБ перейшла до його складу. Наукова і поновлена студентська бібліотеки мали окремі фонди, різний розклад роботи, але знаходилися під єдиним адміністративним керівництвом. ...

View more