Наукові видання ОНУ : [11298] Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Logo

Libra [51]

1. Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.

Logo

Odessa Astronomical Publications [218]

2. Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее заглавие: Известия Астрономической обсерватории. - ISSN 1810-4215.

Logo

Photoelectronics [265]

Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.

Logo

Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [266]

Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.

Logo

Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.

Logo

Бібліотечний Меркурій [214]

Рік заснування: 2007. До 2019 р. (вип. 1(21)) журнал мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». - ISSN 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online) DOI 10.18524/2304-1447. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24165-14005ПР від 07.10.2019 р.

Logo

Вісник Одеського національного університету. Біологія [470]

Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована у 2007 р. - ISSN 2077-1746.

Logo

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [494]

Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована у 1996 р. - ISSN 2303-9914.

Logo

Вісник Одеського національного університету. Економіка [171]

Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована у 2006 р. - ISSN 2304-0920.

Logo

Вісник Одеського національного університету. Правознавство [265]

Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована у 2006 р. - ISSN 2304-1587.

Logo

Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [223]

Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована в 2006 р. - ISSN 2307-8332.

Logo

Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. університету . - ISSN 2077-1746

Logo

Вісник Одеського національного університету. Хімія [404]

Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. – До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. - Серія заснована у 2000 р. - ISSN 2304-0947.

Logo

Дослiдження в математицi i механiцi [351]

Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, вип. 2 (26): Вісник Одеського національного університету. Серія: Математика і механіка. – Журнал заснований у 1997 р. - ISSN 2519-206Х.

Logo

Діалог: Медіа-студії [265]

Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.

Logo

Етнічна культура в глобалізованому світі [47]

Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл. ISBN 978-617-7111-08-4

Logo

Записки з загальної лінгвістики [112]

Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.

Logo

Записки з ономастики [173]

Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.

Logo

Записки з романо-германської філології [569]

Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .

Logo

Записки з українського мовознавства [363]

Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського мовознавства. – Вид-во з 2014 р., вип. 21: ПолиПринт.

Logo

Записки історичного факультету [313]

Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва відсутня. – З 2000 р. автор: Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; вид-во: ОНУ ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2312-6825.

Logo

Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунера [97]

Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. Мечникова. – ISSN с 2013 г. - ISSN 2306-5508.

Logo

Иудаика в Одессе [22]

Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и др.]. – Одесса: Фенікс, 2013.

Logo

Компаративістські дослідження релігії [32]

Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.

Logo

Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я [40]

Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – 2007.

Logo

Мова [502]

Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.

Logo

Міжнародні та політичні дослідження [599]

Рік заснування 2003 р. (До 2019 р. - Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки)

Logo

Мікробіологія і біотехнологія [191]

Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.

Logo

Одеські етнографічні читання [28]

Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл ISBN 978-617-689-133-8

Logo

Полілог [103]

Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: Полілог: зб. наукових праць.

Logo

Правова держава [798]

Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.

Logo

Проблеми сучасного літературознавства [364]

Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., вип. 6: ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. – Заснований у 1997 р. - ISSN 2312-6809.

Logo

Психологія та соціальна робота [459]

Рік заснування: 1999 (до 2019 р. – Вісник Одеського національного університету. Психологія)

Logo

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [683]

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: БАХВА, 1998. - Авт.: з 2000 р., т. 3 - ОНУ ім. І. І. Мечникова; з 2015 р., т.14, вип. 2 (30) - ОНУ ім. І. І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т . – Изд-во: з 1999 р., т. 2 - Астропринт; з 2007 р., т.10, вип.11 - Наука і техніка . – Мова док.: 1998 р., [т. 1]; 2007 р., т.10, вип.11,12 - рос. мова . – ISSN 2413-9998 з 2015 р., т.14, вип. 2 (30) . – Відом., що відносяться до загол.: з 2015 р., т.14, вип. 2 (30) - зб. наук. пр. - ISSN 2413-9998 .

Logo

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [118]

Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.

Logo

Слов’янський збірник [441]

Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 р., вип.20 - Чернівці; 2012 р., вип. 17, ч. 1, 2 - Київ; 2015 р., вип.19 - Одеса; Чернівці. – Вид-во: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2015 р., вип.19, 2016 р., вип. 20 - Букрек; 2012 р., вип. 17, ч. 1, 2 - Вид. дім Дмитра Бураго. – Заснований у 1996 р. - ISSN 2413-0613.

Logo

Соціально-політичні студії [192]

Соціально-політичні студії : наук. альм. : праці молодих науковців / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017.

Logo

Стародавнє Причорномор’я [113]

Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. Нємченко. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. - Матеріали читань I-VI див. у книжковому каталозі. – До вип. 11 назва: Древнее Причерноморье.

Logo

Фізика аеродисперсних систем [223]

Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: Физика аэродисперсных систем. – Засновано в 1969 р. - ISSN 0367-1631.

Logo

Філологічні студії [478]

Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.

Logo

Чорноморська минувшина [166]

Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса: Фенікс, 2006. - ISSN з 2016 р. - ISSN 2519-2523.

Logo

Історико-літературний журнал [318]

Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .