Collections in this community

 • Libra [38]

  1. Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.
 • Odessa Astronomical Publications [180]

  2. Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее ...
 • Photoelectronics [250]

  Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [212]

  Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
 • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

  Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [182]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology: наук. журн. / ОНУ ...
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія [407]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [420]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ...
 • Вісник Одеського національного університету. Економіка [145]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство [243]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія [435]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія = Odesa National University Herald. Series: Psychology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського ...
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки [542]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки = Odesa National University Herald. Series: Sociology and Politics: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [166]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

  Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія [330]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. ...
 • Дослiдження в математицi i механiцi [331]

  Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, ...
 • Діалог: Медіа-студії [212]

  Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.
 • Етнічна культура в глобалізованому світі [47]

  Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл. ISBN 978-617-7111-08-4
 • Записки з загальної лінгвістики [102]

  Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.
 • Записки з ономастики [159]

  Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.
 • Записки з романо-германської філології [472]

  Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .
 • Записки з українського мовознавства [291]

  Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського ...
 • Записки історичного факультету [191]

  Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва ...
 • Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунера [83]

  Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. ...
 • Иудаика в Одессе [22]

  Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и ...
 • Компаративістські дослідження релігії [33]

  Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.
 • Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я [42]

  Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – 2007.
 • Мова [427]

  Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.
 • Мікробіологія і біотехнологія [149]

  Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.
 • Одеські етнографічні читання [28]

  Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл ISBN 978-617-689-133-8
 • Полілог [102]

  Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: ...
 • Правова держава [680]

  Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.
 • Проблеми сучасного літературознавства [356]

  Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., ...
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [561]

  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [96]

  Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.
 • Слов’янський збірник [435]

  Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 ...
 • Соціально-політичні студії [42]

  Соціально-політичні студії : наук. альм. : праці молодих науковців / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017.
 • Стародавнє Причорномор’я [107]

  Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. ...
 • Фізика аеродисперсних систем [192]

  Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: ...
 • Філологічні студії [341]

  Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.
 • Чорноморська минувшина [127]

  Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ...
 • Історико-літературний журнал [318]

  Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .

Recent Submissions

 • Літопис подій 

  Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  До 100-річчя Григорія Андрійовича В’язовського Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, філологічний факультет, кафедра теорії літератури та компаративістики 4–5 квітня ...
 • Про життєвий і науково-творчий портрет Григорія В’язовського 

  Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Василь Григорович Полтавчук — кандидат філологічних наук, в минулому — доцент кафедри української літератури, заступник декана філологічного факультету, автор слів Гімну філологічного факультету (автор мелодії — ...
 • Інонаціональні інтер’єри доби середньовіччя в художньому просторі українських романістів 

  Мізінкіна, Олена Олексіївна; Мизинкина, Елена Алексеевна; Mizinkina, Olena O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Проблему інтер’єру в літературі розглянуто на матеріалах української історичної романістики. Оскільки в таких текстах відтворено чимало фактів історії, то звернуто увагу і на наявність «чужих», інонаціональних описів ...
 • Художественные поиски в русской и английской прозе рубежа ХIХ–ХХ вв. (А. И. Куприн, Т. Гарди) 

  Абабина, Наталия Васильевна; Абабіна, Наталія Василівна; Ababina, Nataliia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статье исследуются трансформации малых жанров на рубеже ХІХ–ХХ вв. на материале русской (А. И. Куприн) и английской (Т. Гарди) литератур. Рассказ и новелла ярко демонстрируют поиски новых художественных приемов и ...
 • Топос митця у сучасній українській есеїстиці (за матеріалами збірки В. Неборака «Лексикон А . Г .») 

  Шевченко, Тетяна Миколаївна; Шевченко, Татьяна Николаевна; Shevchenko, Tetyana M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті йдеться про дослідження портретної есеїстики В. Неборака (збірка «Лексикон А. Г.») із застосуванням топологічної рефлексії — підходу, запропонованого філософом В. Савчуком. Зроблено спеціальний акцент на образі ...
 • Авангардні експерименти в українській нарисистиці 1930-х рр. (на прикладі подорожнього нарису Д. Бузька та Гео Шкурупія «старим Дніпром в останній раз ») 

  Коваленко, Алла Федосіївна; Коваленко, Алла Федосеевна; Kovalenko, Alla F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті проаналізовано подорожній нарис Д. Бузька та Гео Шкурупія «Старим Дніпром в останній раз», який став результатом експериментів футуристів на межі журналістики й публіцистики, «фактової літератури» й художньої ...
 • L’héritage littéraire de Victor Hugo dans le contecste du romantisme français 

  Romanets, Valentyna M.; Романець, Валентина Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  L’article est consacre a l’etude des l’æuvre de Victor Hugo grand poete, dramaturge, romancier, essayiste et activiste social. Victor Hugo occupe une place marquante dans l’histoire des lettres françaises au XIXe siècle, ...
 • Жанровые трансформации в литературе периодов «рубежа» и «переходности» (немецкая литература конца ХХ––начала ХХI вв.) 

  Помогайбо, Юлия Александровна; Помогайбо, Юлія Олександрівна; Pomohaibo, Yuliya O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статье рассматривается современная немецкая литература рубежа ХХ–ХХI веков, представляющая эпоху переходного типа. Цель: выявить и про- комментировать процесс жанровой переориентации в немецкой литературе последних ...
 • Аспекти дослідження генологічної природи ліричної прози 

  Казанова, Ольга Валеріївна; Казанова, Ольга Валерьевна; Kazanova, Olga V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджується специфіка родо-жанрових модифікацій прози в контексті жанрової динаміки, зумовленої ліризацією епічних текстів. Окреслено основні методологічні підходи до вивчення неоднорідних за своєю родо-жанро ...
 • Ars-poetica в києворуській гімнографії 

  Джиджора, Євген Володимирович; Джиджора, Евгений Владимирович; Dzhydzhora, Yevhen V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті проаналізовано такий компонент літературно-естетичного цілого в середньовічній києворуській гімнографії, як ars-poetica. Йдеться про особливу естетичну установку автора, обумовлену пошуками відповідного слова, ...
 • On-line оптические измерения массовой концентрации аэрозолей в экологии 

  Контуш, Сергей Михайлович; Шингарёв, Г. Л.; Черныш, Б. Б.; Машненко, К. В.; Контуш, Сергій Михайлович; Шингарьов, Г. Л.; Черниш, Б. Б.; Машненко, К. В.; Kontush, Serhii M.; Shynharov, H. L.; Chernysh, B. B.; Mashnenko, K. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В работе описан оригинальный способ регистрации частиц в аэрозольном счётчике и переносной прибор, реализующий данный способ. Этот счётчик, являющийся первым отечественным анализатором дисперсного состава воздуха, позволяет ...
 • Влияние ионизации и конденсации на распределение температуры сферического объема плазмы 

  Колесников, К. В.; Иоргов, А. И; Драган, Григорий Сильвестрович;; Колесніков, К. В; Іоргов, А. І.; Драган, Григорій Сильвестрович;; Kolesnikov, K. V.; Iorgov, A. I.; Drahan, Hryhorii S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Предложена физико-математическая модель остывания сферического объема дымовой плазмы с учетом внутренних источников и стоков. Выявлено тепловыделение плазмы при ее остывании за счет нарушения детального равновесия процессов ...
 • Определение дисперсного состава аэрозоля в лазерном анализаторе частиц с учетом гауссова распределения интенсивности в пучке света 

  Бекшаев, Александр Янович; Контуш, Сергей Михайлович; Калугин, Владимир Виталиевич; Бекшаєв, Олександр Янович; Контуш, Сергій Михайлович; Калугін, Володимир Віталійович; Bekshaiev, Oleksandr Yа; Kontush, Serhii M.; Kalugin, Volodymyr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Благодаря тому, что эффективность рассеяния света микрочастицей зависит от ее размера, оптический анализатор аэрозолей позволяет определять их дисперсный состав. Однозначная зависимость сигнала рассеяния от размеров ...
 • Распределение потенциала в дуге при сварке плавящимся электродом в защитном газе 

  Вишняков, Владимир Иванович; Дараков, Денис Сергеевич; Эннан, Алим-Абдул Амидович; Вишняков, Володимир Іванович; Дараков, Денис Сергійович; Еннан, Алім-Абдул Амідович; Vishnyakov, Vladimir I.; Darakov, Denis S.; Ennan, Alim-Abdul A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Предложена одномерная модель электрической дуги, образованной между плавящимся электродом (анод) и сварочной ванной (катод) при сварке в защитном газе. Построены распределения температуры, концентрации компонентов, длины ...
 • Особенности горения полидисперсной угольной пыли при факельном торкретировании футеровки кислородного конвертера 

  Черненко, Александр Сергеевич; Калинчак, Валерий Владимирович; Козловцев, С. В.; Ассиил, Мохаммед Кадхим; Куземко, Р. Д.; Черненко, Олександр Сергійович; Калінчак, Валерій Володимирович; Ассіїл, Мохаммед Кадхим; Chernenko, Oleksandr S.; Kalinchak, Valerii V.; Kozlovtchev, S. V.; Assiil, Moxamed Kadhim; Kuzemko, R. D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Проводится анализ тепломассообмена, движения и горения частиц торкрет-массы (смесь доломита 70 % и кокса 30 %, несущая среда – азот) с размерами трех фракций (40, 70 и 100 мкм с численной долей 40%, 40% и 20%) после ее ...
 • Підстави виникнення деліктних зобов’язань у цивільному праві України та США 

  Борисова, Ю. Є.; Борисова, Ю. Е.; Borysova, Yu. Ye. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Стаття містить аналіз основних положень цивільного права України та США про підстави виникнення деліктних зобов’язань. Оскільки у цивільному праві обох країн поняття деліктного зобов’язання пов’язане з поняттям деліктної ...
 • Особливості укладення договору найму (оренди) нерухомого майна за законодавством України, Російської Федерації та Франції 

  Лавриненко, М. Р.; Lavrynenko, M. R. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей укладення договору найму (оренди) нерухомого майна в Україні, Російській Федерації та Франції. Також звертається увага на новели французького законодавства, що стосуються укладення ...
 • Правове регулювання культивування ГМО в країнах Європейського Союзу 

  Толкаченко, Олена Володимирівна; Толкаченко, Олена Володимирівна; Tolkachenko, Olena V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджуються питання, пов’язані зі становленням законодавства Європейського Союзу та формуванням національного законодавства Німеччини на базі загальноєвропейських норм щодо використання, вивільнення, відстеження, ...
 • Сурдоперекладач у процесі реалізації конституційного права на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє 

  Сліпенюк, В. В.; Слипенюк, В. В.; Slipeniuk, V. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджується правова основа участі сурдоперекладача при здійсненні судочинства в Україні та його правовий статус. Проаналізовано особливості залучення сурдоперекладача в судовий процес та звернено увагу на ...
 • Актуальні питання адаптації інституту апеляційного провадження в межах адміністративного судового процесу до вимог сьогодення 

  Кравченко, Крістіна Валеріївна; Кравченко, Кристина Валерьевна; Kravchenko, Kristina V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню актуальних питань, пов’язаних із адаптацією інституту апеляційного провадження у межах адміністративного судового процесу через призму інформатизації суспільства, з точки зору пошуку ефективних ...

View more