Collections in this community

 • Libra [38]

  1. Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.
 • Odessa Astronomical Publications [182]

  2. Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее ...
 • Photoelectronics [251]

  Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [212]

  Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
 • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

  Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [174]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology: наук. журн. / ОНУ ...
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія [407]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [420]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ...
 • Вісник Одеського національного університету. Економіка [145]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство [231]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія [435]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія = Odesa National University Herald. Series: Psychology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського ...
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки [542]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки = Odesa National University Herald. Series: Sociology and Politics: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [160]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

  Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія [315]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. ...
 • Дослiдження в математицi i механiцi [331]

  Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, ...
 • Діалог: Медіа-студії [197]

  Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.
 • Етнічна культура в глобалізованому світі [47]

  Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл. ISBN 978-617-7111-08-4
 • Записки з загальної лінгвістики [102]

  Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.
 • Записки з ономастики [152]

  Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.
 • Записки з романо-германської філології [458]

  Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .
 • Записки з українського мовознавства [277]

  Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського ...
 • Записки історичного факультету [191]

  Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва ...
 • Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунера [83]

  Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. ...
 • Иудаика в Одессе [22]

  Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и ...
 • Компаративістські дослідження релігії [33]

  Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.
 • Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я [42]

  Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – 2007.
 • Мова [427]

  Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.
 • Мікробіологія і біотехнологія [144]

  Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.
 • Одеські етнографічні читання [28]

  Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл ISBN 978-617-689-133-8
 • Полілог [101]

  Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: ...
 • Правова держава [675]

  Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.
 • Проблеми сучасного літературознавства [346]

  Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., ...
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [561]

  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [94]

  Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.
 • Слов’янський збірник [435]

  Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 ...
 • Стародавнє Причорномор’я [107]

  Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. ...
 • Фізика аеродисперсних систем [185]

  Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: ...
 • Філологічні студії [341]

  Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.
 • Чорноморська минувшина [127]

  Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ...
 • Історико-літературний журнал [303]

  Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .

Recent Submissions

 • Міжнародно-правове забезпечення реалізації права дитини на інформацію про власне походження 

  Лефтерова, Олена Іванівна; Лефтерова, Елена Ивановна; Lefterova, Olena I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено аналізу норм міжнародного права, які закріплюють право дитини на інформацію про власне походження, а також можливість реалізації вказаного права та випадки його правомірного обмеження. На основі аналізу ...
 • К вопросу о структуре национальной безопасности Украины 

  Чуваков, Олег Анатольевич; Чуваков, Олег Анатолійович; Chuvakov, Oleh A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статье проанализирована проблема установления объектов и структуры национальной безопасности Украины согласно положениям Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины». Выделены отдельные элементы, ...
 • Моральність як кримінально-правова та кримінологічна категорія 

  Кучанська, Лариса Степанівна; Кучанская, Лариса Степановна; Kuchanska, Larysa S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті аналізується співвідношення понять мораль та моральність у кримінально-правовому та кримінологічному розумінні. Аргументується, що моральність виступає як активна позиція особи по відношенні до норм моралі, коли ...
 • До питання про передумови розроблення електронного кримінального провадження в Україні 

  Жученко, О. Д.; Zhuchenko, O. D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено вивченню передумов розроблення електронного кримінального провадження в Україні та встановленню їх взаємозв’язку. Досліджено як передумови, що пов’язані з інформаційно-технічним прогресом, так і ті, які ...
 • Забезпечення права дітей на утримання: новели законодавства 

  Труба, В'ячеслав Іванович; Труба, Вячеслав Иванович; Truba, Viacheslav I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджено особливості деяких новел сімейного законодавства України в частині посилення захисту права дитини на належне утримання. Зокрема, мова йде про більш суворі правила дотримання батьками обов’язку з ...
 • Істотні умови договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН 

  Лавриненко, М. Р.; Lavrynenko, M. R. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджуються істотні умови договору найму (оренди) земель сільсько-господарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН, а також з’ясовуються особливості цього договору, визначаються поняття ...
 • Каральна функція адміністративно-деліктного права 

  Миколенко, Олена Миколаївна; Миколенко, Алена Николаевна; Mykolenko, Olena M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розкривається зміст та особливості реалізації каральної функції адміністративно-деліктного права, характеризуються недоліки сучасної системи адміністративних стягнень та аналізуються думки вчених, які пропонують ...
 • «Конфлікт інтересів» в національній правосвідомості та законодавстві України 

  Миколенко, Олександр Іванович; Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розкриваються особливості правового забезпечення механізму запобігання і врегулювання конфлікту інтересів в сфері діяльності органів публічної адміністрації. Звертається увага на те, що конфлікт інтересів істотно ...
 • Природний самоконтроль суб’єкта: становлення і розвиток нової концепції душі 

  Плавич, Володимир Петрович; Стрілецька, Олена Валентинівна; Плавич, Владимир Петрович; Стрилецкая, Елена Валентиновна; Plavych, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розглядається душа як основа природного самоконтролю суб’єкта і перспективи його подальшого розвитку, вдосконалення і максимального використання. З точки зору авторів статті, душа людини у вигляді екстрактів має ...
 • Філософсько-правові проблеми феномену «Душі» 

  Плавич, Володимир Петрович; Плавич, Владимир Петрович; Plavych, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статті розглядаються філософсько-правові уявлення про душу в антропологічному просторі і виявляються важливі методологічні домінанти антропології права, просліджуються субстанційні властивості «Душі». Людина розглядається ...
 • Забытые имена: Александр Фёдорович Фёдоров (05.VI.1855 – 17.III.1935) 

  Бачур, Борис Степанович; Bachur, Borys S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статья посвящена памяти профессора А. Ф. Фёдорова, известного ученого в области полицейского, торгового, гражданского и морского права, который двадцать три года проработал в Новороссийском (Одесском) университете и ...
 • Гордость ОНУ имени И.И. Мечникова – его ученые (о юбилярах 2018 года) 

  Орлов, Виталий Владимирович; Орлов, Віталій Володимирович; Orlov, Vitalii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  История любого учебного заведения невозможна без учета жизни и деятельности движущей силы – преподавателей, научных сотрудников, лаборантов, методистов. А когда в жизни таких людей отмечаются знаменательные даты, о них ...
 • Питання удосконалення інституту примирення при розірванні шлюбу в сімейному праві України 

  Труба, В'ячеслав Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  За чинним законодавством України, зважаючи на життєві обставини, розірвання шлюбу здійснюється за постановою державного органу реєстрації актів цивільного стану і за рішенням суду. Такий порядок встановлено з метою ...
 • Русские переводы сонета 105 В. Шекспира: семантический анализ и новая интерпретация 

  Сапрыгина, Нина Вадимовна; Сапригіна, Ніна Вадимівна; Saprygina, Nina V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Мировая ценность художественного наследия Шекспира и рост количества русских переводов сонетов требуют углублённого изучения их смыслов и символов и семантического анализа с выходом на новую интерпрета- цию. Понимание ...
 • «Наочно» значить «зрозуміло»: залучення методу наочності у викладанні граматики в початковій школі 

  Морозова, Ірина Борисівна; Новікова, Наталія Василівна; Морозова, Ирина Борисовна; Новикова, Наталия Васильевна; Morozova, Iryna B.; Novikova, Natalya V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Метою статті є дослідження проблем, пов’язаних із використанням наочності як ефективного методу для навчання граматики іноземної та рідної мов у початковій школі. Візуальні складові в галузі викладання грамати- ки — це ...
 • The integrative approach in linguistics as a new stage of the consciousness research. The general theory of systems 

  Truba, Hanna M.; Труба, Ганна Миколаївна; Труба, Анна Николаевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  The purpose of the article is to trace the main aspects of integrity theory as a new stage of studying linguistics processes. The object of the article is to describe the integrative approach in linguistics as a new ...
 • Зона обозначения персонажа в мегатексте художественного произведения 

  Королева, Наталья Ливиевна; Корольова, Наталія Лівіївна; Korolyova, Nataliya L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Цель статьи — выявление вербального воплощения зоны персонажа в тексте художественного произ- ведения, специфики взаимодействия всех факторов его проявления с закреплёнными номинациями в масштабах целого мегатекста. ...
 • Конструкции бессоюзной связи как средство выражения динамики песенного текста русского рока (на примере дискографии группы «Ария») 

  Статечная, Софья Александровна; Степанов, Евгений Николаевич; Статечна, Софія Олександрівна; Степанов, Євгеній Миколайович; Stateсhnaya, Sofia A.; Stepanov, Ievgenii N. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Цель статьи — проанализировать структурно-семантическую и лингвопрагматическую специфику конструкций бессоюзной связи как средства создания динамичности в текстах песен из дискографии группы «Ария» (авторы песен: Маргарита ...
 • Русский диалектный фразеологизм чёрный вал в этнокультурном освещении 

  Арефьева, Наталья Георгиевна; Арефьєва, Наталія Георгіївна; Arefieva, Natalia G. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Целью статьи является определение внутренней формы, этнокультурной значимости и путей возник- новения русского диалектного фразеологизма чёрный вал, зафиксированного в корпусе фразеологизмов картотеки русских говоров ...
 • Кислотно-основные свойства N-н-пропил, N-н-бутил и N-н-гептил производных аминометансульфокислоты 

  Хома, Руслан Евгеньевич; Чеботарёв, Александр Николаевич; Осадчий, Л. Т.; Водзинский, Сергей Валентинович; Топоров, Сергей Васильевич; Хома, Руслан Євгенович; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Водзинський, Сергій Валентинович; Топоров, Сергій Васильович; Khoma, Ruslan E.; Chebotarov, Oleksandr M.; Osadchiy, L. T.; Vodzynskyi, Serhii V.; Toporov, Serhii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  На основании данных рН-метрии установлены температурные зависимости констант ионизации N-н-пропил, N-н-бутил и N-н-гептил производных аминометансульфокислоты в водных растворах (в изоэлектрической точке при ионной силе ...

View more