Колекції в цьому фонді:

 • Libra [42]

  Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.
 • Odessa Astronomical Publications [184]

  Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее ...
 • Photoelectronics [251]

  Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [212]

  Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
 • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

  Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [174]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology: наук. журн. / ОНУ ...
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія [407]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [420]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ...
 • Вісник Одеського національного університету. Економіка [145]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство [229]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія [435]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія = Odesa National University Herald. Series: Psychology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського ...
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки [543]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки = Odesa National University Herald. Series: Sociology and Politics: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [160]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

  Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія [305]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. ...
 • Дослiдження в математицi i механiцi [332]

  Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, ...
 • Діалог: Медіа-студії [197]

  Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.
 • Записки з загальної лінгвістики [102]

  Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.
 • Записки з ономастики [152]

  Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.
 • Записки з романо-германської філології [446]

  Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .
 • Записки з українського мовознавства [277]

  Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського ...
 • Записки історичного факультету [168]

  Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва ...
 • Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунера [83]

  Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. ...
 • Иудаика в Одессе [22]

  Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и ...
 • Компаративістські дослідження релігії [33]

  Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.
 • Мова [421]

  Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.
 • Мікробіологія і біотехнологія [144]

  Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.
 • Полілог [101]

  Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: ...
 • Правова держава [663]

  Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.
 • Проблеми сучасного літературознавства [347]

  Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., ...
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [561]

  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [94]

  Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.
 • Слов’янський збірник [436]

  Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 ...
 • Стародавнє Причорномор’я [107]

  Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. ...
 • Фізика аеродисперсних систем [185]

  Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: ...
 • Філологічні студії [341]

  Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.
 • Чорноморська минувшина [127]

  Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ...
 • Історико-літературний журнал [255]

  Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .

Останні додані

 • Factors affecting the international investment position of the Czech Republic 

  Yakubovskyi, Serhii O.; Efendiieva, Veronika O.; Hryhorian, Robert A.; Якубовський, Сергій Олексійович; Ефендієва, Вероніка Олегівна; Григорян, Роберт Ашотович; Якубовский, Сергей Алексеевич; Эфендиева, Вероника Олеговна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  In the article in order to study the impact of factors affecting on the international investment position of the Czech Republic regression models were constructed. Models research the impact of various independent variables ...
 • Impact of energy resources prices on the certain countries’ balance of payments structure and dynamics 

  Rodionova, Tetiana A.; Mancheva, Olena H.; Родіонова, Тетяна Андріївна; Манчева, Олена Геннадіївна; Родионова, Татьяна Андреевна; Манчева, Елена Геннадиевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  The cost of energy resources is analyzed. The balances of payments of certain countries are examined. The impact of energy prices on the countries’ balance of payments is analyzed. Patterns and significance of energy ...
 • Theoretical bases of operations of mergers and acquisitions in the modern world economy 

  Rodionova, Tetiana A.; Zavialova, Karyna S.; Родіонова, Тетяна Андріївна; Зав’ялова, Карина Сергіївна; Родионова, Татьяна Андреевна; Завьялова, Карина Сергеевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  The article is devoted to the theoretical aspects of transactions of mergers and acquisitions in the modern world economy. The basic theoretical and applied aspects of mergers and acquisitions of companies are determined and ...
 • Особливості розвитку світової торгівлі в контексті сучасних теорій міжнародної торгівлі 

  Доленко, Леонід Харлампійович; Переяславська, Вікторія Олегівна; Доленко, Леонид Харлампиевич; Переяславская, Виктория Олеговна; Dolenko, Leonid Kh.; Pereiaslavska, Viktoriia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розкриваються особливості організації та розвитку світової торгівлі між різними групами країн і теоретично обґрунтовуються тенденції її розвитку. Динаміка світової торгівлі та її структура, обсяги експорту та ...
 • Духовний осередок скандинавських найманців у Константинополі ХI–ХII ст. 

  Луговий, Олег Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Серед питань, пов’язаних із історією контингенту варангів, найманих вояків північноєвропейського походження у візантійській армії, одним із найскладніших є питання їхньої конфесійної належності. Дії цього контингенту ...
 • Одеський церковний історик С. В. Лобачевський 

  Луговий, Олег Михайлович; Файда, О. В. (2018)
  Одеська візантиністика останньої третини ХІХ — початку ХХ ст. асоціюється насамперед з доробком науковців Новоросійського університету. Інтереси місцевих дослідників історії ромейської цивілізації доволі різнобічні, ...
 • Стефан Лобачевський: священик, викладач, науковець 

  Луговий, Олег Михайлович; Файда, О. В.; Lugovyi, Oleg M.; Faida, O. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті висвітлюється життєвий шлях священика Стефана Лобачевського (1873 — після 1931 рр.). З’ясовуються основні етапи здобуття освіти, церковне служіння й педагогічна діяльність в Одесі. Характеристику офіційних обоє ...
 • «Дани» на Русі та у Візантії на початку ХІ ст. 

  Луговий, Олег Михайлович; Луговой, Олег Михайлович; Lugovyi, Oleg M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  У статті проаналізовано низку свідоцтв, що доводять позитивну кон’юнктуру для переміщення датських вояків до Візантії Східним шляхом на початку ХI ст. Першим свідоцтвом є згадка «данів» у візантійській армії в Італії в ...
 • Роль FinTech у модернізації банківської діяльності в умовах глобалізації 

  Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Куниця, В. С.; Ломачинская, Ирина Анатольевна; Куница, В. С.; Lomachynska, Iryna A.; Kunytsia, V. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті досліджено роль FinTech у розвитку банківських систем Сінгапуру та Гонконгу, які є провідни- ми світовими фінансовими центрами. На основі аналізу використання новітніх технологій у модернізації сучасних фінансових ...
 • Виявлення вірусу коротковузля винограду за допомогою імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції 

  Жунько, Інна Давидівна; Жунько, Инна Давыдовна; Zhunko, Inna D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Для виявлення вірусу коротковузля винограду (GFLV) застосовували методи імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). В ході дослідження оптимізована методика ПЛР. Проведено дослідження 440 зразків ...
 • Кіпрське повстання 1931 р. в імперській політиці Великої Британії 

  Ковальський, Станіслав Валентинович; Kovalskyi, Stanislav V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статті розглядається кіпрське повстання 1931 р. Надано комплексний аналіз причин повстання, враховуючі такі кризові явища як дезінтеграційний процес Британської імперії, економічна депресія початку 1930-х рр., політичні, ...
 • Китайська політична традиція та перспективи Китаю в оцінках Г.А. Кіссінджера 

  Бурунов, Олександр О.; Burunov, Oleksandr O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена китайській політичній традиції у світлі боротьби КНР та США за глобальне лідерство у світовому порядку ХХ1століття. Проаналізовані основні роботи відомого американського дипломата та науковця Г. А. ...
 • Одеська губернська нарада з боротьби з бандитизмом: передумови створення та основні напрямки діяльності 

  Шишко, Олександр Григорович; Shyshko, Oleksandr H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглядаються передумови створення в Одесі у березні 1921 р. наради з боротьби з бандитизмом, яка була на координувати діяльність військових та цивільних органів влади у губернії з метою придушення селянського ...
 • Конотоніми як засоби оцінки інтелектуальних ознак чоловіка 

  Яроцька, Галина Сергіївна; Яроцкая, Галина Сергеевна; Yarotskaya, Galina S.; Фоміна, Людмила Федорівна; Фомина, Людмила Федоровна; Fomina, Liudmyla F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто конотативні власні імена на позначення інтелектуаль- них здібностей чоловіка в російському та українському антропоніміконах. Знач- ну увагу приділено семантичним, лінгвокультурним та когнітивним ...
 • Антропонимы как идеологемы 

  Яроцкая, Галина Сергеевна; Yarotskaya, Galina S.; Яроцька, Галина Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье изложены проблемы декоммунизации в Украине, которые связаны, с одной стороны, с изменением географической ономастики страны, и освобо- ждения от влияния коммунистической идеологии, с другой. Антропонимы-и- деологемы ...
 • Запровадження концепції штурмових засобів нападу з-під води Джевецького-Макарова в Одесі 

  Калініченко, Олександр Олександрович; Kalinichenko, Oleksandr O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Окреслено напрямок дослідження як діяльність одеського осередку підводників української наукової школи мореплавства в останній чверті ХІХ ст. Проаналізовано сучасні праці попередників з цього питання та виявлено прогалини, ...
 • Образи єврейського населення в публікаціях у регіональній пресі та суспільні відносини у модерній Україні: до постановки проблеми 

  Новікова, Людмила Володимирівна; Novikova, Liudmyla V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті запропонована постановка наукової проблема існування впливу на практику соціальної взаємодії змісту публікацій стосовно єврейського населення у регіональній пресі в Україні у добу суспільної модернізації другої ...
 • Відзначення ювілеїв історичних товариств Південної України як чинник історіографічного процесу кінця ХІХ – на початку ХХ ст. 

  Музичко, Олександр Євгенович; Muzychko, Оleksandr Ye. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Метою цієї статті є дослідження явища відзначення ювілеїв історичних товариств, що діяли на території Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Було відзначено 8 ювілеїв, з них 4 – досить масштабно: 50-річчя ...
 • Категорія становості в українській картині світу. Лінгвоконцептологічний підхід 

  Труба, Ганна Миколаївна; Truba, Hanna М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Проблематика дослідження картини світу не є новою для вітчизняного мовоз- навства, але не втрачає актуальності і сьогодні. Для поглиблення, удоскона- лення і розширення знань про неї використовують різні підходи. Одним ...
 • Мовленнєві жанри законодавчого юридичного дискурсу 

  Просяна, Альона Вікторівна; Prosyana, Alena V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено визначенню поняття мовленнєвого жанру законодавчо- го юридичного дискурсу та створенню типології юридичних жанрів. Запро- поновано типологію мовленнєвих жанрів юридичного дискурсу, згідно з якою основними ...

View more