Колекції в цьому фонді:

 • Libra [38]

  Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.
 • Odessa Astronomical Publications [168]

  Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее ...
 • Photoelectronics [244]

  Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [188]

  Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
 • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

  Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [168]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology: наук. журн. / ОНУ ...
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія [401]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [417]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ...
 • Вісник Одеського національного університету. Економіка [141]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство [230]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія [427]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія = Odesa National University Herald. Series: Psychology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського ...
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки [504]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки = Odesa National University Herald. Series: Sociology and Politics: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [143]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

  Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія [305]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. ...
 • Дослiдження в математицi i механiцi [327]

  Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, ...
 • Діалог: Медіа-студії [197]

  Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.
 • Записки з загальної лінгвістики [102]

  Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.
 • Записки з ономастики [152]

  Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.
 • Записки з романо-германської філології [446]

  Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .
 • Записки з українського мовознавства [277]

  Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського ...
 • Записки історичного факультету [159]

  Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва ...
 • Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунера [83]

  Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. ...
 • Иудаика в Одессе [22]

  Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и ...
 • Компаративістські дослідження релігії [33]

  Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.
 • Мова [411]

  Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.
 • Мікробіологія і біотехнологія [141]

  Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.
 • Полілог [101]

  Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: ...
 • Правова держава [653]

  Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.
 • Проблеми сучасного літературознавства [332]

  Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., ...
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [539]

  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [92]

  Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.
 • Слов’янський збірник [426]

  Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 ...
 • Стародавнє Причорномор’я [98]

  Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. ...
 • Фізика аеродисперсних систем [175]

  Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: ...
 • Філологічні студії [305]

  Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.
 • Чорноморська минувшина [119]

  Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ...
 • Історико-літературний журнал [255]

  Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .

Останні додані

 • Формула «по требеллпаническому праву» в провансальских завещаниях XIV в. и ее смысл 

  Радзиховская, Елена Александровна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  Южная Франция испытывает с XII в. сильнейшее влияние римской правовой традиции. Возрождается и упрочивается публичный нотариат, функционирование которого отразилось в массовых, уникальных для средневековья памятниках - ...
 • О времени заселения низовьев Днестра в античную эпоху 

  Охотников, Сергей Борисович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  Первое документальное свидетельство о северо - западе Понта, куда входит и регион Нижнего Поднестровья появляется у Арктина, поэта середины VII в. до н.э. (Русяева, 1990). Он писал об острове Левке (Змеиный). Евмел, живший ...
 • Идеи Роберта Беллармина в контексте английской политической мысли первых 10-летий XVII в 

  Немченко, Ирина Викторовна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  Английский XVII век отличает необыкновенное богатство политической мысли. Её мощные корни, уходящие в английскую и европейскую почву предшествующих столетий, дали не только огромное количество ростков, но и определили очень ...
 • Нумизматика - «светило археологических наук» 

  Избаш, Татьяна Александровна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  Интерес к нумизматическим памятникам зарождается в России еще в конце 17 — нач. 18 в. В течение 18 в. печатаются статьи по различным разделам нумизматики, кроме русской и северопричерноморской.
 • Балкани та Англія у другій половині XVI століття 

  Дьомін, Олег Борисович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  Вивчення історії Балканського півострова у середні віки було основною темою наукових досліджень П. О. Каришковського на початку його наукового шляху. Тому продовження традицій балканістики у Одеському університеті є нагальною ...
 • Конец золотоордынского владычества в Северо-Западном Причерноморье 

  Добролюбский, А. О.; Смирнов, И. А. (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  Вторая половина XIV в. характеризуется постепенным и окончательным вытеснением ордынцев из степей Северо-Западного Причерноморья на востоке, за Днепр. Известно, что золотоордынские города в лесостепной зоне в 60-е годы ...
 • Кизик и Афины в V-Iv вв. до н. э. по нумизматическим данным 

  Булатович, Светлана Андреевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  В V-IV вв. до н. э. история Кизика тесно связана с такими крупными государственными образованиями, как Афины, Спарта и Персия. Нумизматические памятники города позволяют реконструировать некоторые детали его взаимоотношений ...
 • Некоторые итоги археологического изучения городища Орловка (Картал) на Дунае 

  Бондарь, Римма Дмитриевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  Среди источников, позволяющих воссоздать историю Нижнего Подунавья в раннем железном веке, значительное место принадлежит археологическому материалу из раскопок городища на Каменной Горе у с. Орловка (Картал). В его изучении ...
 • Раскопки кургана у с. Ново-Красное (междуречье рр. Днестр-Тростянец) 

  Алексеева, Ирина Леонидовна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  В 1980 г. Буго-Днестровской новостроечной экспедицией ИА АН УССР проводились раскопки кургана в зоне проектируемого строительства насосной станции, трубопровода, связывающего его с Рыбницким водохранилищем, и обощаемого ...
 • К вопросу о семантике скифского оружия на «борисфенах» 

  Алексеев, Валерий Павлович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 1996)
  Публикуемый неизвестный вариант «борисфена» (вес 9,62 г), на реверсе которого обух секиры представлен в виде головы и шеи коня (рис. I, 1), дает возможность по-новому осмыслить значение скифского оружия на этих монетах ...
 • Роль эстетических идей Аристотеля в генезисе исторического знания 

  Тоцкий, П. Н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  С момента своего возникновения история как одна из форм общественного сознания всегда была тесно связана в своем развитии с эволюцией эстетических представлений и идей. В научном знании мы достаточно часто встречаемся с ...
 • Круг профессионального чтения средневекового западноевропейского правоведа XV в. (по материалам нотариальной документации города Экс-ан-Прованс) 

  Радзиховская, Е. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Средневековые города юга Франции, как известно, долго не знали корпорированного ремесла и отличались рядом своеобразных черт. Наиболее часто отличают их особое политико-административное устройство, восходящее к позднеримским ...
 • Из истории формирования эпиграфической коллекции ОАМ НАН Украины. 

  Охотников, С. Б.; Аппель В., В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Собрание классических древностей Одесского археологического музея - крупнейшее в Украине. Эти памятники происходят как из античных городов-колоний на побережье Черного моря, так и собственно Греции, Италии. Одну из важнейших ...
 • Медаль Ганса Рейнхарта в собрании Одесского археологического музея 

  Корпусова, И. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Целью настоящей работы является публикация медали, хранящейся в ОАМ (Одесском археологическом музее) НАН Украины, и освещение биографии мастера, изготовившего эту медаль. В нумизматическом собрании ОАМ хранится медаль со ...
 • Монеты рубенидской династии в коллекции Одесского археологического музея 

  Кокоржицкая, Т. Н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Во главе Килийского армянского государства, основанного бежавшим от сельджуков армянами в 1080 году и просуществовавшем до 1375 года, стояла царская династия Рубенидов. В связи с тем, что значительная часть представителей ...
 • Александр Львович Бертье-Делагард и Одесское Общество Истории и Древностей 

  Избаш, Т. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  В 1873 г. военный инженер Александр Львович Бертье-Делагард познакомился с вице-президентом ООИД Николаем Никифоровичем Мурзакевичем. Эта встреча послужила «начальной точкой увлечения вопросами истории и археологии» - по ...
 • О территориальных центрах ямной культуры в Северо-Западном Причерноморье 

  Иванова, С. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Находки однотипных вещей в одном кургане или курганной оуппе, связанными с ямной культурой, зафиксированы неоднократно. Это же касается и отдельных элементов погребального ритуала. При этом концентрация артефактов ...
 • “Финикийский след” в греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья (по материалам сероглиняной лощеной керамики) 

  Добролюбский, A. O.; Красножон, A. B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  В составе самых ранних, так называемых “позднеархаичэских", слоев и закрытых комплексов античных городов Северо-Западного Причерноморья (конец VII - первая четверть V в. до н.э.), среди многочисленных обломков амфорной ...
 • О монетном искусстве античного Кизика (по материалам Одесского археологического музея) 

  Булатович, С. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Крупнейший специалист в области античной нумизматики П О.Карышковский, разрабатывая фундаментальные проблемы истории денежного обращения и монетного дела городов Северного Причерноморья, не оставляя без внимания и ...
 • Раннемолдавские комплексы средневекового Белгорода (по материалам раскопок 1999-2000 гг.) 

  Богуславский, Г. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Белый Город на Днестре принадлежал Молдавскому княжеству чуть больше столетия. Он был присоединен к княжеству во второй половине 1370-хх гг., при господаре Петру Мушате, потерян - пятого августа 1484 года, взятый войсками ...

View more