Колекції в цьому фонді:

 • Libra [38]

  Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.
 • Odessa Astronomical Publications [169]

  Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее ...
 • Photoelectronics [224]

  Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [165]

  Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
 • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

  Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [160]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology: наук. журн. / ОНУ ...
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія [392]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [366]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ...
 • Вісник Одеського національного університету. Економіка [123]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство [187]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія [398]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія = Odesa National University Herald. Series: Psychology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського ...
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки [428]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки = Odesa National University Herald. Series: Sociology and Politics: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [113]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

  Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія [216]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. ...
 • Дослiдження в математицi i механiцi [312]

  Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, ...
 • Діалог: Медіа-студії [197]

  Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.
 • Записки з загальної лінгвістики [19]

  Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.
 • Записки з ономастики [151]

  Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.
 • Записки з романо-германської філології [430]

  Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .
 • Записки з українського мовознавства [220]

  Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського ...
 • Записки історичного факультету [138]

  Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва ...
 • Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунерара [69]

  Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. ...
 • Иудаика в Одессе [23]

  Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и ...
 • Компаративістські дослідження релігії [27]

  Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.
 • Мова [273]

  Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.
 • Мікробіологія і біотехнологія [126]

  Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.
 • Полілог [101]

  Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: ...
 • Правова держава [644]

  Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.
 • Проблеми сучасного літературознавства [325]

  Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., ...
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [539]

  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [91]

  Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.
 • Слов’янський збірник [427]

  Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 ...
 • Стародавнє Причорномор’я [59]

  Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. ...
 • Фізика аеродисперсних систем [175]

  Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: ...
 • Філологічні студії [252]

  Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.
 • Чорноморська минувшина [82]

  Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ...
 • Історико-літературний журнал [74]

  Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .

Останні додані

 • До задачі пошуку інваріантів у географічній оболонці 

  Єлисєєва, Евгенія Володимирівна; Елисеева, Евгения Владимировна; Elyseeva, Evhenyia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Прикладними науками, які досліджують географічну оболонку накопичені різноманітні емпіричні данні. Використання цих даних для побудови узагальненої моделі географічного середовища необхідно використання методів інших ...
 • Основные положения теории эолового морфогенеза на морском берегу 

  Выхованец, Галина Владимировна; Вихованець, Галина Володимирівна; Vykhovanets, Galina V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  В процессе разработки теории эолового морфогенеза были обоснованы: а) идеализированный объект теории; б) исходная эмпирическая основа теории; в) научно-теоретическая основа и ее направления, с учетом тенденций развития ...
 • Тенденції та закономірності процесів сучасної зміни чорноземів масивів зрошення південного заходу україни 

  Біланчин, Ярослав Михайлович; Биланчин, Ярослав Михайлович; Bilanchin, Yaroslav M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Аналізуються тенденції та закономірності сучасної зміни чорноземів масивів зрошення південного заходу України в умовах суттєвого зменшення в останні 7-10 років площ; та інтенсивності зрошення. Висвітлені результати дослідження ...
 • Вплив вологості піску на пляжах Чорного моря на розвиток еолового процесу 

  Вихованець, Галина Володимирівна; Выхованец, Галина Владимировна; Vykhovanets, G. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Кількість пляжового піску, яка може транспортуватися вітром, суттєво обмежується товщ иною поверхневого шару сухого піску. Вона складає звичайно 2-35 см узимку і 1-14 см улітку. Під впливом вітрів з швидкістю > 10 м/сек ...
 • Ландшафти задністров’я (Особливості генезису та розвитку) 

  Пилипенко, Галина Павлівна; Пилипенко, Галина Петровна; Pylypenko, G. P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  У статті розглянуто основні фактори формування ландшафтів Задністров’я. Виявлено етапи становлення і вік сучасних ландшафтів. Виділено ярусну структуру ландшафтів.
 • Конструктивна географія та районування 

  Безверхнюк, Т. М.; Безверхнюк, Т. Н.; Bezverkhnuk, T. N. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Розглянуто необхідність освоєння процесу автоматизованого районування на основі ГІС-технології як одного з методів одержання надійних, об’єктивних і обгрунтованих результатів.
 • Комплексний метод граничних елементів стосовно напружено-деформовного стану зсувних схилів 

  Мелконян, Джема Варанцівна; Мелконян, Джемма Варанцовна; Melkonyan, D. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Для розв’язання задач напружено-деформовного стану зсувних схилів запропоновано комплексний метод граничних елементів (КМГЕ). Показано, що апроксимація функцій на межі, яка використовується у КМГЕ, дає високу ефективність ...
 • Інженерно-геологічне районування території м. Одеси 

  Шпаковський, Ю. Є.; Шпаковский, Ю. Е.; Shpakovsky, Y. E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  За інженерно-геологічними умовами територію м. Одеси можна поділити на три райони: центр міста, селище Котовського, Пересип. Особливості цих умов необхідно враховувати при проекгуванні і будівництві та експлуатації ...
 • Типізація невпорядкованих виборок даних, репрезентованих показниками фізико-механічних властивостей грунтів, методами математичної статистики 

  Главацький, А. Б.; Главацкий, А. Б.; Glavatsky, A. B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Обгрунтовуєтся можливість типізації невпорядкованих даних фізико-механічних властивостей з допомогою математичних методів. У результаті факторного і дискрімінантного анализу виділено критерії розподілу вибірок на групи. ...
 • Типізація зсувних схилів Одеського узбережжя для прогнозу їх стійкості 

  Гончаренко, О. В.; Goncharenko, О. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Стаття присвячена вивченню зсувів північно-західного узбережжя Чорного моря. Для прогнозу їх стійкості зроблено оцінку ролі природних і техногенних факторів зсувовиникнення. Окремо представлені інженерно-геологічні ...
 • Приклад використання методу узагальнених змінних для оцінки стійкості ерозійно-зсувних схилів 

  Коніков, Є. Г.; Строєвонц, Л. В.; Чикаленко, А. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Запропоновано новий метод інженерно-геологічної типізації, який грунтується на використанні двофакторних матриць спряженості ознак і апрабований на прикладі ерозійно-зсувних схилів Одеської та Миколаївської областей. ...
 • Умови формування верхньопаейстоценової товщі на південь від підняття Голіцина 

  Фащевський, С. М.; Фащевский, С. Н.; Fastchevsky, S. N. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  У статті обгрунтовуєтся посткарангатський вік (раніше ранньоновоевксинський) потужної генерації піщано-глинистих відкладів континентального та прибережно-морського генезису на південь від підняття Голіцина. Аналіз ритмів ...
 • Мікроелементи в о ргано-мінеральних агрегатах нирок людини 

  Кадурін, Сергій Володимирович; Кадурин, Сергей Владимирович; Kadurin, S. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  У статті йдеться про накопичення і міграцію мікроелементів у організмі людини. Для аналізу реакції організму на описуваний процес розглянуто органомінеральні агрегати, вилучені з нирок людей - жителів м. Одеси. Зроблено ...
 • Мінералогічна характеристика ділянки “Тендра” Північно-Західного шельфу Чорного моря 

  Федорончук, Наталя Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Вивчення мінералогічного складу важкої фракції донних відкладів ділянки шельфу, що прилягає до Тендрівської коси, дозволило встановити можливість комплексних розробок мінералів, що містять титан, та циркону з ...
 • Кристалохімічні особливості входження домішок золота до структури піротину золоторудних мінеральних парагенезисів 

  Драгомирецький, Олександр Валентинович; Драгомирецкий, Олександр Валентинович; Dragomyretskyy, O. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Для аналізу кристалохімічних особливостей входження домішок золота до структури піротинів золоторудних мінеральних парагенезисів було оцінено відносний рівень вільної енергії іонів Аи3+ і Аи+ і їх потенційної наявності ...
 • Внутрішня енергетика Землі та більш масивних тіл 

  Зелінський, І. П.; Кузьменко, Г. І.; Зелинский, И. П.; Кузьменко, Г. И.; Zelinsky, I. P.; Kuzjmenko, G. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Обговорюється проблема внутрішніх теплових потоків планет, зірок і квазарів. На основі геологічних і астрофізичних спостережень показано, що два підходи до цієї проблеми, сформовані у останні десятиріччя, при узагальненні можуть ...
 • К вопросу о неотектонической и палеогеографической эволюции северозападного шельфа черного моря в плейстоцене 

  Шмуратко, Валерий Иванович; Шмуратко, Валерій Іванович; Shmouratko, Valeriy I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  На основе методологии концепции гравитационно-резонансного экзотекто- генеза и авторского метода гляциоэвстатического эталона выполнено численное моделирование режима вертикальных тектонических движений в пределах СЗ шельфа ...
 • Значення піщаних хвиленакатних пасом в сучасному стані Кілійської дельти Дунаю 

  Хромов, С. С.; Ліхоша, Л. В.; Лихоша, Л. В.; Khromov, S. S.; Likhosha, L. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  Протягом всієї палеогеографічної історії виникнення дельти Дунаю формувалися піщані пасма у вигляді поодиноких та генераційних комплексів. Вони утворювалися як окрайкові вали уздовж річищ дельти та як хвиле- накатні ...
 • Флора и растительность Килийской дельты Дуная 

  Попова, Елена Николаевна; Попова, Олена Миколаївна; Popova, Olena M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  На основе последних литературных данных обобщены особенности флоры и растительности украинской части дельты Дуная. Распределение видов и растительных сообществ на территории Дунайского биосферного заповедника свидетельствует ...
 • Стенцовско-жебриянские плавни в дунайском секторе побережья черного моря 

  Стойловский, Владимир Петрович; Стойловський, Володимир Петрович; Stoilovskyi, Volodymyr P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  В пределах украинской части дельты Дуная одним из наиболее ценных экологических систем являются плавни Стенцовско-Жебриянского участка. Его площадь равна 7850 га. Он входит в состав Дунайского биосферного заповедника. В ...

View more