Колекції в цьому фонді:

 • Libra [38]

  Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.
 • Odessa Astronomical Publications [168]

  Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее ...
 • Photoelectronics [244]

  Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [188]

  Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
 • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

  Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [168]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology: наук. журн. / ОНУ ...
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія [400]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [417]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ...
 • Вісник Одеського національного університету. Економіка [142]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство [230]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія [427]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія = Odesa National University Herald. Series: Psychology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського ...
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки [504]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки = Odesa National University Herald. Series: Sociology and Politics: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [143]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

  Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія [264]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. ...
 • Дослiдження в математицi i механiцi [328]

  Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, ...
 • Діалог: Медіа-студії [197]

  Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.
 • Записки з загальної лінгвістики [102]

  Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.
 • Записки з ономастики [152]

  Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.
 • Записки з романо-германської філології [446]

  Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .
 • Записки з українського мовознавства [230]

  Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського ...
 • Записки історичного факультету [140]

  Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва ...
 • Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунера [83]

  Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. ...
 • Иудаика в Одессе [22]

  Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и ...
 • Компаративістські дослідження релігії [33]

  Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.
 • Мова [411]

  Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.
 • Мікробіологія і біотехнологія [135]

  Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.
 • Полілог [101]

  Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: ...
 • Правова держава [644]

  Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.
 • Проблеми сучасного літературознавства [331]

  Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., ...
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [539]

  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [91]

  Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.
 • Слов’янський збірник [426]

  Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 ...
 • Стародавнє Причорномор’я [66]

  Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. ...
 • Фізика аеродисперсних систем [175]

  Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: ...
 • Філологічні студії [289]

  Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.
 • Чорноморська минувшина [119]

  Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ...
 • Історико-літературний журнал [254]

  Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .

Останні додані

 • Академик Е.Е. Кёлер и начало античной нумизматики в России 

  Избаш, Татьяна Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
  Российская наука, в том числе историческая, прошла долгий путь становления и развития. Разрабатывая проект создания Академии наук, Петр I заботился о том, чтобы ее деятельность была на уровне науки своего времени. С этой ...
 • Бронзовый наконечник копья из частной коллекции 

  Иванова, Светлана Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
  В частной коллекции жителя г. Белгород-Днестровского Одесской области хранится наконечник копья, изготовленный из бронзы. Сохранность наконечника очень хорошая. Он имеет широкое листовидное перо с нервюрой и большими ...
 • О символике камней и семантике изображений на двух геммах из сарматских погребений Северного Причерноморья 

  Дзиговский, Александр Николаевич; Островерхов, Анатолий Степанович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
  В связи с синкретическим характером сарматской культуры, важное значение для понимания специфики идеологических воззрений номадов, представляют памятники античного искусства, находимые в варварских комплексах. Среди них ...
 • Северное Причерноморье в европейской политике: роль украинского фактора (1583 - 1596 гг.) 

  Демин, Олег Борисович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
  В современной украинской историографии общепризнанным стало положение о весомой роли казачества в черноморской и европейской политике второй половины XVI в. Вмешательство запорожских казаков в турецко-польские, крымско-польские, ...
 • Проблемы периодизации денежного обращения Тиры 

  Булатович, Светлана Андреевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
  Одним из важнейших направлений изучения нумизматики Тиры является периодизация ее денежного обращения. За время более чем тысячелетней истории Тиры ее денежное хозяйство как в зеркале отразило изменения экономической и ...
 • К вопросу о причинах Османского завоевания Четатя Албэ 

  Богуславский, Г. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
  Южные приморские города - Кила (Килия) и особенно Аспроскастро (Четатя Албэ, Белгород) - играли исключительную роль в экономике и политической истории средневекового Молдавского княжества в эпоху его наивысшего расцвета ...
 • Древнегреческая история в Новороссийском университете: кафедра классической филологии 

  Березин, Сергей Евгеньевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
  Определяющим моментом отечественной науки о классической древности в последней трети XIX столетия становится поступательное оформление русского антиковедения в «полнокровную научную отрасль, служившую, по общему убеждению, ...
 • Поэтика двойничества в романе Антона понизовского «принц инкогнито» 

  Мусий, Валентина Борисовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В центре внимания автора статьи — недавно опубликованный роман «Принц инкогнито» современогоросссийского автора Антона Понизовского. Изучение системы повторов на уровне деталей, наименований, а также образов персонажей ...
 • Жанрово-комунікаційні особливості подорожнього нарису маркіяна камиша «оформляндія, або прогулянка в зону» 

  Коваленко, Алла (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню української публіцистики, зверненої до чорнобильської проблематики, зокрема поетики подорожнього нарису Маркіяна Камиша «Оформляндія, або Прогулянка в Зону». У ній зосереджено увагу на ...
 • Спор в американской историографии о целесообразности ядерного разоружения Украины 

  Покась, Михаил Сергеевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  В 1996 году Украина завершила демонтаж ядерного оружия, оставшегося ей в наследство от СССР, тем самым закончив процесс своего ядерного разоружения, затянувшийся на пять лет. В течение этого периода зарубежные аналитики ...
 • Внешнеполитический аспект ядерного разоружения Украины 

  Покась, Михаил Сергеевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1997)
  1 декабря 1991 года, по результатам общереспубликанского референдума, Украинская Советская Социалистическая Республика, входившая в состав СССР, стала независимым государством. Практически сразу же после обретения независимости ...
 • Культ «книжної мудрості» в «ізборнику» Святослава 1073 року 

  Мостова, Людмила Борисівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті з’ясовується зв’язок між літературою Київської Русі та літературою Візантії. Увага акцентується на дослідженні тропів образності, та поетики в цілому. «Ізборник» Святослава 1073 р. — давня антологія творів різних ...
 • Mentative and narrative features of O. Zabuzhko’s essays 

  Шевченко, Тетяна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  In the article mentative and narration features of O. Zabuzhko’s essays based on the example of the book «From the map of books and people» are analysed. Essay classification in works of modern Ukrainian writers in terms ...
 • Карнабальность как фактор семиотизации страстей б ширяевском мифе об амадее 

  Фокина, Светлана Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В данной статье предложена гипотеза об аналогии семиозиса карнавала и «семиотики страстей», которые, с опорой на точку зрения А. Ж. Греймаса и Ж. Фонтания, можно рассматривать как своего рода спектакль. В качестве ...
 • Різнолігандні комплекси германію(IV) з мигдальною, галовою кислотами та гетероциклічними амінами 

  Марцинко, Олена Едуардiвна; Чебаненко, Олена Анатоліївна; Сейфулліна, Інна Йосипівна; Дьяконенко, В. В.; Шишкіна, С. В.; Кім, Юлія Робертівна; Громова, М. І.; Марцинко, Елена Эдуардовна; Чебаненко, Елена Анатольевна; Сейфуллина, Инна Иосифовна; Шишкина, С. В.; Ким, Юлия Робертовна; Громовая, М. И.; Martsynko, Olena E.; Chebanenko, Olena A.; Seifullina, Inna Y.; Diakonenko, V. V.; Shyshkina, S. V.; Kim, Yuliia R.; Hromova, M. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Розроблено оптимальні методики синтезу у водному розчині координаційних сполук германію(IV) з мигдальною (Н2Mand), галовою (Н4Gal) кислотами та 1,10-фенантроліном (phen), 2,2′-біпіридином (bipy). Показано, що утворюються ...
 • Электронодонорные свойства азотсодержащих органических оснований в водно-этанольных и водно-ацетоновых растворах 

  Чеботарёв, Александр Николаевич; Рахлицкая, Елена Михайловна; Чумак, Надежда Витальевна; Снигур, Денис Васильевич; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Рахлицька, Олена Михайлівна; Чумак, Надія Віталіївна; Снігур, Денис Васильович; Chebotarov, Oleksandr M.; Rakhlytska, Olena M.; Chumak, Nadiia M.; Snihur, Denys V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В данной работе методом потенциометрического титрования определены константы диссоциации анилина, пиридина и октиламина в водно-этанольных и водно-ацетоновых средах при различных концентрациях органического растворителя ...
 • Синтез та афінітет до днк 1-діалкіламіно-3- індоло[ 2,3-b]хіноксалін-6-ілпропан- 2-олів 

  Карпенко, О. С.; Бойко, О. О.; Шибінська, М. О.; Кутузова, Н. А.; Ляхов, С. А.; Карпенко, А. С.; Бойко, А. А.; Шибинская, М. О.; Karpenko, O. S.; Boiko, O. O.; Shybinska, M. O.; Kutuzova, N. A.; Lyakhov, S. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Похідні індоло[2,3‑b]хіноксаліну (2) проявляють себе як противірусні та інтерфероногенні агенти, здатні до інтеркаляції у ДНК. Покращені умови синтезу та отримані нові похідні (3a-e) – гідроксивмісні аналоги 2 (m=n=1, X ...
 • Электропроводность водных растворов N-алкилированых производных аминометансульфокислоты 

  Хома, Руслан Евгеньевич; Чеботарев, Александр Николаевич; Калараш, К. Н.; Осадчий, Л. Т.; Хома, Руслан Євгенович; Чеботарьов, Олександр Миколайович; Калараш, К. М.; Осадчий, Л. Т.; Khoma, R. E.; Chebotarov, Oleksandr M.; Kalarash, K. M.; Osadchiy, L. T. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Осуществлено кондуктометрическое исследование электрохимических свойств водных растворов (1∙10-4÷9∙10-3 М) пяти N-алкилированных производных AMSA при 293÷313 К. Рассчитаны значения предельной электропроводности путем ...
 • Український історичний роман ХХ століття: проблема трансформації історичної правди 

  Мізінкіна, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті проаналізовано окремі етапи та аспекти творчої праці митця щодо художнього осмислення історії. Доводиться думка про тісну взаємодію наукового усвідомлення і художнього відображення письменником сторінок минулого, ...
 • Влияние гидратации на основно-кислотные свойства оксидов элементов 

  Зінченко, В. Ф.; Менчук, Василий Васильевич; Зінченко, В. Ф.; Менчук, Василь Васильович; Zinchenko, V. F.; Menchuk, Vasyl V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Установлен общий характер влияния гидратации основных и кислотных оксидов на соотношение их основно-кислотных свойств по Луксу-Флуду. В качестве параметра, отображающего выраженность кислотных свойств, предложена величина ...

View more