Collections in this community

 • Libra [38]

  1. Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.
 • Odessa Astronomical Publications [180]

  2. Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее ...
 • Photoelectronics [250]

  Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [212]

  Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
 • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

  Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [182]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology: наук. журн. / ОНУ ...
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія [416]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [429]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ...
 • Вісник Одеського національного університету. Економіка [149]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство [243]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія [435]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія = Odesa National University Herald. Series: Psychology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського ...
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки [542]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки = Odesa National University Herald. Series: Sociology and Politics: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [166]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

  Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія [335]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. ...
 • Дослiдження в математицi i механiцi [337]

  Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, ...
 • Діалог: Медіа-студії [212]

  Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.
 • Етнічна культура в глобалізованому світі [47]

  Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл. ISBN 978-617-7111-08-4
 • Записки з загальної лінгвістики [102]

  Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.
 • Записки з ономастики [159]

  Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.
 • Записки з романо-германської філології [472]

  Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .
 • Записки з українського мовознавства [309]

  Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського ...
 • Записки історичного факультету [274]

  Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва ...
 • Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунера [83]

  Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. ...
 • Иудаика в Одессе [22]

  Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и ...
 • Компаративістські дослідження релігії [33]

  Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.
 • Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я [40]

  Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – 2007.
 • Мова [434]

  Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.
 • Мікробіологія і біотехнологія [152]

  Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.
 • Одеські етнографічні читання [28]

  Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл ISBN 978-617-689-133-8
 • Полілог [102]

  Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: ...
 • Правова держава [683]

  Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.
 • Проблеми сучасного літературознавства [356]

  Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., ...
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [570]

  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [97]

  Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.
 • Слов’янський збірник [433]

  Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 ...
 • Соціально-політичні студії [109]

  Соціально-політичні студії : наук. альм. : праці молодих науковців / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017.
 • Стародавнє Причорномор’я [107]

  Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. ...
 • Фізика аеродисперсних систем [192]

  Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: ...
 • Філологічні студії [341]

  Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.
 • Чорноморська минувшина [127]

  Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ...
 • Історико-літературний журнал [318]

  Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .

Recent Submissions

 • Русская антропонимная формула в современной коммуникации и её изучение в иностранной аудитории 

  Мурадян, Ирина Владимировна; Мурадян, Ірина Володимирівна; Muradian, Iryna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Цель данной статьи — исследовать функционирование русской антропонимной формулы в разных ситуациях общения для использования в иностранной аудитории. Объект данного исследования — русская антропонимная формула. Предметом ...
 • Відображення особливостей поведінки та діяльності молодших школярів у творі Рене Госінні «Маленький Ніколя» 

  Князян, Маріанна Олексіївна; Панченко, Iнна Володимирівна; Князян, Марианна Алексеевна; Панченко, Инна Владимировна; Kniazian, Marianna O.; Pantchenko, Inna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Мета статті — розглянути лінгвістичні засоби відображення особливостей поведінки та діяльності дітей у творі Рене Госінні «Маленький Ніколя». Об’єктом дослідження є лексичні одиниці та стилістичні прийоми, які репрезентують ...
 • Интертекстуальные собственные имена в повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка 

  Мурадян, Ирина Владимировна; Мурадян, Ірина Володимирівна; Muradian, Iryna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Цель данной статьи — исследовать пути и цели использования интертекстуальных имён А. С. Пушкиным в тексте повести «Барышня-крестьянка». Имена печатного текста сравниваются с именами, которые А. С. Пушкин первоначально ...
 • Лингвокультурологические основы функционирования паронимов в русском языке 

  Михайленко-Зото, Елена Александровна; Михайленко-Зото, Олена Олександрівна; Mikhailenko-Zoto, Olena O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Цель данного исследования — установить основы лингвокультурной паронимической парадигма- тики в русском коммуникативном пространстве. Объектом изучения являются разные группы паронимов, функционирующие в разных стилях ...
 • Some remarks on lingual and extra-lingual peculiarities of Odessa urban speech 

  Степанов, Євгеній Миколайович; Степанов, Євгеній Миколайович; Степанов, Евгений Николаевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  This article is a fragment of lingual and cultural interaction research in humanitarian space of Odessa. The purpose of this study is to show some results of different foreign languages influence on the Russian language ...
 • Фразеологизм как элемент суггестивного дизайна 

  Шумарина, Татьяна Федоровна; Ма, Синьюэ; Шумаріна, Тетяна Федорівна; Ма, Сіньюе; Shumarina, Tetiana F.; Mа, Siniue (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  В статье описана русская и китайская гастрономическая фразеология в лингвокульторологическом и прикладном аспектах. Объект исследования: национально-культурная специфика фразеологии русского и китайского языков. Предмет ...
 • Лінгвальні засоби вираження емотивності в жіночому романі 

  Морозова, Ірина Борисівна; Єршова, Ксенія Ігорівна; Морозова, Ирина Борисовна; Ершова, Ксения Игоревна; Morozova, Iryna B.; Yershova, Kseniia I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Мета статті полягає у виокремленні лінгвальних засобів передачі емотивності у романі Джейн Остен «Sense and Sensibility», а також у відтворенні системи вербальних чинників емотизації художнього тексту. Об’єктом аналізу ...
 • Enforcement of obligations erga omnes in international law: to the issue of measures 

  Nihrieieva, Olena O.; Нігреєва, Олена Олександрівна; Нигреева, Алена Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  The article is dedicated to obligations erga omnes enforcement in international law that nowadays draws more and more attention of representatives of international law science in the world while it is not studied enough ...
 • Наркотична залежність: карати або лікувати? 

  Бєльчіков, І. О.; Кривошликова, Аліна Сергіївна; Бельчиков, И. А.; Кривошлыкова, Алина Сергеевна; Bielchikov, I. O.; Kryvoshlykova, Alina S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджений вплив наркотичних речовин на здоров’я особи, яка страждає від наркотичної залежності. Актуальність обраної теми зумовлена наведеними у статті статистичними даними, відповідно до яких 29,5 млн. осіб ...
 • Ефективність публічного управління в сфері охорони здоров’я 

  Миколенко, Олена Миколаївна; Миколенко, Алена Николаевна; Mykolenko, Olena M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Дослідження ефективності публічного управління в сфері охорони здоров’я є сьогодні перспективним напрямом досліджень, що обумовлено різними чинниками: по-перше, проблематика публічного управління в сфері охорони здоров’я ...
 • Neuro-linguistic programming conceptual basis and perspective technologies 

  Kovalevska, Tetiana Yu.; Kovalevska, Alla V.; Ковалевська, Tетяна Юріївна; Ковалевська, Алла Володимирівна; Ковалевская, Татьяна Юрьевна; Ковалевская, Алла Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  The article deals with researching the theoretic and practical opportunities of Neuro-Linguistic Programming within its projection onto the need to both correct the modern communicative space’s aggressive, manipulative ...
 • Нейролінгвістичні дослідження у методиці викладання української мови як іноземної 

  Труба, Ганна Миколаївна; Труба, Анна Николаевна; Truba, Hanna M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено висвітленню нових здобутків нейролінгвістичних досліджень для методики викладання української мови як іноземної, тому що провідну роль під час навчання будь-якої мови, і української зокрема, становить ...
 • Повтор як один із ключових факторів вербального впливу (на матеріалі адвокатських промов) 

  Слишинська, Ганна Миколаївна; Слышинская, Анна Николаевна; Slyshynska, Hanna M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті досліджено комунікативний потенціал повтору як засобу мовленнєвого впливу в захисних адвокатських промовах, здійснено класифікацію видів повтору, акцентовано на його сугестійній потужності.
 • Специфічні стратегії й тактики впливу соціальної реклами 

  Славінська, Марина Сергіївна; Славинская, Марина Сергеевна; Slavinska, Maryna S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено визначенню специфічних комунікативних стратегій і тактик, що реалізуються в слоганах українськомовної соціальної реклами для здійснення ефективного впливу на реципієнта. Аналіз стратегій дає змогу ...
 • Лінгвістичні й екстралінгвістичні складники недільної проповіді 

  Серебрич, А. В.; Serebrych, A. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено виокремленню і дослідженню лінгвістичних та екстралінгвістичних складників українськомовної недільної православної проповіді. Виявлено характерні мовні одиниці цього жанру, визначено, що лінгвістична ...
 • Типологія мовних особистостей у психолінгвістиці та патопсихолінгвістиці 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті зроблено огляд класифікацій мовних особистостей, заснованих на психологічних та психіатричних аспектах. Критеріями їх виформування слугують особливості характеру й темпераменту особистості, поведінкова шкала та ...
 • Невербальні коди обрядового дискурсу на матеріалі календарного циклу різдвяних свят українців 

  Яковлєва, Ольга Василівна; Яковлева, Ольга Васильевна; Yakovlieva, Olha V.; (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті подається загальна характеристика обрядового дискурсу, частиною якого є ритуал; аналізується поняття «народний календар» і свята за таким календарем Зважаючи на синкретизм міфологічного світосприйняття предків, ...
 • Гіпноіндуктори впливової формули позитивації у комерційному рекламному дискурсі 

  Кутуза, Наталя Валеріївна; Кутуза, Наталья Валерьевна; Kutuza, Natalia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено сугестійним домінантам рекламного дискурсу, де систематизовано Мілтон-модельні індукції, що запропоновано дефінувати як гіпноіндуктори. Представлено формули векторів емоційної скерованості впливу (позитивація, ...
 • Вербальна агресія у спілкуванні в соціальних мережах: актуалізація етнічних гетеростереотипів 

  Кондратенко, Наталія Василівна; Кондратенко, Наталья Васильевна; Kondratenko, Nataliia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню вербальної агресії у спілкуванні в соціальних мережах. Для аналізу обрано стереотипне ставлення до представників інших етносів – етнічний гетеростереотип, вербалізований на лексичному і ...
 • Позитивна оцінка як засіб маніпуляції співрозмовником (на матеріалі англомовного літературного художнього дискурсу 

  Бігунова, Наталя Олександрівна; Бигунова, Наталья Александровна; Bihunova, Natalia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено когнітивно-прагматичному аналізу комунікативних ситуацій, у яких персонажі англомовного літературного художнього дискурсу вживають висловлювання схвалення, похвали, компліменту і лестощів як інструменти ...

View more