Колекції в цьому фонді:

 • Libra [38]

  Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.
 • Odessa Astronomical Publications [169]

  Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее ...
 • Photoelectronics [125]

  Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [165]

  Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
 • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

  Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [160]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology: наук. журн. / ОНУ ...
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія [251]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [346]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ...
 • Вісник Одеського національного університету. Економіка [123]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство [175]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія [398]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія = Odesa National University Herald. Series: Psychology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського ...
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки [427]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки = Odesa National University Herald. Series: Sociology and Politics: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [113]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

  Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія [216]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. ...
 • Дослiдження в математицi i механiцi [298]

  Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, ...
 • Діалог: Медіа-студії [197]

  Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.
 • Записки з загальної лінгвістики [19]

  Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.
 • Записки з ономастики [151]

  Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.
 • Записки з романо-германської філології [430]

  Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .
 • Записки з українського мовознавства [220]

  Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського ...
 • Записки історичного факультету [138]

  Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва ...
 • Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунерара [69]

  Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. ...
 • Иудаика в Одессе [23]

  Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и ...
 • Компаративістські дослідження релігії [27]

  Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.
 • Мова [230]

  Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.
 • Мікробіологія і біотехнологія [126]

  Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.
 • Полілог [101]

  Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: ...
 • Правова держава [631]

  Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.
 • Проблеми сучасного літературознавства [325]

  Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., ...
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [452]

  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [91]

  Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.
 • Слов’янський збірник [427]

  Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 ...
 • Стародавнє Причорномор’я [59]

  Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. ...
 • Фізика аеродисперсних систем [175]

  Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: ...
 • Філологічні студії [252]

  Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.
 • Чорноморська минувшина [82]

  Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ...
 • Історико-літературний журнал [74]

  Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .

Останні додані

 • Использование бюджетно-налогового механизма при управлении развитием региона 

  Ясеновая, Ирина Борисовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Показана возможность приобретения регионами средств для выполнения своих социально-экономических задач в соотвествии с реальной потребностью.
 • Конкурентная устойчивость предприятий региона 

  Чумакова, Светлана Викторовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  С помощью многофакторного кластерного анализа выявлены потенциальные возможности региона в обеспечении конкурентоспособности.
 • Инновационная активность региона и конкурентоспособность страны 

  Тимофеев, Николай Сергеевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Важным вопросом в комплексном социально- экономическом развитии региона является формирование его инновационной среды. В статье наглядно представлена и н ф р а с т р у к т у р а инновационной модели и перечислены задачи ...
 • Устойчивое развитие региональных систем 

  Сова, Светлана Константиновна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Представлено устойчивое региональное развитие как режим функционирования региональной системы, который ориентирован на позитивную динамику параметров благосостояния населения.
 • Использование потенциала маркетинговой стратегии в процессе диверсификации экономики региона 

  Чабаненко, Денис Евгеньевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Предложена схема идентификации потенциала маркетинговых стратегий по диверсификации производства, практическая реализация которого способствует диверсификации экономики региона и его социально-экономическому развитию.
 • Оценка регионального рынка банковских услуг 

  Ноур, Денис Валентинович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Предложена методика по расчету рейтинга региона, которая дает репрезентивные результаты для определения перспективных направлений развития бизнеса в регионе.
 • Разработка региональной инновационной политики (на примере Одесской области) 

  Меркулов, Николай Николаевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Предложена методология разработки инновационной политики в регионе.
 • Построение механизма эффективного социально-экономического развития региона 

  Мазур, Сергей Николаевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Разработан алгоритм оценки и обеспечения эффективного социально-экономического развития региона, с помощью которого можно проводить региональный мониторинг социально-экономических процессов.
 • Оценка инвестиционной привлекательности территории 

  Костромин, Сергей Александрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Определены характеристики инвестиционного климата территории и её позиционирование по отношению к группам потенциальных инвесторов.
 • Приоритеты информатизации региона и его инновационный потенциал 

  Ковбасюк, Дмитрий Анатольевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  В статье рассматривается проблема определения пpиopитетов информатизации региона с целью повышения его инновационного потенциала.
 • Обоснование механизмов устойчивого развития региона 

  Киладзе, Гурам Сосоевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Рассматривается методический подход к формированию промышленной политики региона на основе реализации организационно экономических механизмов устойчивого развития промышленных предприятий.
 • Системный подход в исследованиях финансовом системы региона 

  Иванищева, Алена Владимировна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Региональные финансы, с одной стороны - это часть финансовой системы страны, с другой - подсистема региональной социально- экономической системы. Причиной неэффективного управления экономикой могут быть недостаточное ...
 • Сущность и структура пространственного управ/1ения региональными процессами 

  Захарченко, Виталий Иванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  Обосновано моделирование пространства жизнедеятельности любой организационной структуры (включая регион) с целью развития всех протекающих в ней социально-экономических процессов, которые практически обеспечивают её ...
 • Порівняльна характеристика тестів для визначення рівня емоційного інтелекту (eq) згідно з тeоріями Холла та Люсіна 

  Жмай, Александр Владимирович; Жмай, Олександр Володимирович; Zhmai, Aleksandr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У статті розглянуто поняття емоційного інтелекту і різні методи його оцінки. Вивчено поняття емоційного інтелекту в цілому, а також його аспекти. Розглянуто підходи до оцінки та виміру рівня емоційного інтелекту і його ...
 • Проблемы развития информационной функции менеджмента 

  Семенов, В. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Самые разнообразные по характеру своей деятельности органи­зации производственной и непроизводственной сферы представля­ют собой сложные системы, эффективность функционирования, ко­торых существенно зависит от качества ...
 • Процесс организации как причина возникновения менеджмента 

  Волошина, В. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Изучение взаимодействия организации и управления как двух вза­имодополняющих систем связано с необходимостью более глубоко познать сущность возникновения менеджмента, как одного из самых серьезных явлений способствующих ...
 • Утворення множинних пагонів винограду в культурі in vitro на різних живильних середовищах 

  Теслюк, Н. І.; Теслюк, Н. И.; Teslyuk, N. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Зазвичай розвиток множинних пагонів винограду in vitro індукують тільки на твердих або рідких живильних середовищах. Мета. Дослідити вплив концентрації агару в різних живильних середовищах, їх консистенції на показники ...
 • Многоуровневый маркетинг - один из вариантов решения проблемы женской безработицы в Украине 

  Харина, Т. Г. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  На современном этапе развития рыночных отношений в Украи­не, пожалуй, наиболее остро стоит вопрос занятости населения. В условиях неэффективного функционирования экономики наряду с растущей безработицей распространена ...
 • Недобросовісна конкуренція в рекламній сфері 

  Харченко, П. Г. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  З розвитком економіки та удосконалюванням інформаційних тех­нологій перетерплювали зміни і методи недобросовісної конкуренції в області реклами. Поява нових технічних засобів обумовила зарод­ження цілих галузей нових методів ...
 • Деякі аспекти правового регулювання діяльності трастових компаній у світі 

  Харченко, Г. Г. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Діяльність трастових компаній сьогодні викликає усе більший інтерес у представників ділового світу, що почасти пояснюється як усезростаючою концентрацією капіталів у руках заповзятливих бізнесменів і фірм, так і тенденцією ...

View more