Collections in this community

 • Libra [38]

  1. Libra: збірка наук. праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків; ред.: І. В. Нємченко. – Одеса: Удача, 2010.
 • Odessa Astronomical Publications [182]

  2. Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації / Odessa І.І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odessa: Astroprint, 1992/1993. - Предыдущее ...
 • Photoelectronics [251]

  Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
 • Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології [212]

  Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
 • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики [14]

  Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство [174]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство = Odesa National University herald. Series: Library studies, bibliography studies, bibliology: наук. журн. / ОНУ ...
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія [407]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки [420]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, ...
 • Вісник Одеського національного університету. Економіка [145]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство [231]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство = Odessa national university herald. Series: Jurisprudence: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія [435]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія = Odesa National University Herald. Series: Psychology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського ...
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки [542]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки = Odesa National University Herald. Series: Sociology and Politics: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2012. - До ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство [166]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія = Odesa National University Herald. Series: Philology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник ...
 • Вісник Одеського національного університету. Філософія [32]

  Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2001. - З 2012 р. серії виходять зі своєю нумерацією . – Назв.: до 2001 р. - Вісник Одеського держ. ...
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія [315]

  Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa National University Herald = Вестник Одесского национального университета. Серия: Химия: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. ...
 • Дослiдження в математицi i механiцi [331]

  Дослідження в математиці і механіці = Researches in mathematics and mechanics: наук. журн. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. М. Євтухов. – Одеса: Астропринт, 2015. - Загол. до 2015 р., т.20, ...
 • Діалог: Медіа-студії [212]

  Діалог. Медіа-студії: зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова; відп. ред. О. Александров. – Одеса, 2004. - Вид-во з 2009 р., № 8: Астропринт. – Засновано у 2004 р. - ISSN 2308-3255.
 • Етнічна культура в глобалізованому світі [47]

  Збірка рекомендується етнологам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл. ISBN 978-617-7111-08-4
 • Записки з загальної лінгвістики [102]

  Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 2, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.
 • Записки з ономастики [159]

  Записки з ономастики = Opera in onomastica: зб. наук. праць / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - З вип. 5, 2001 р. авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - ISSN 2410-3373.
 • Записки з романо-германської філології [458]

  Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1997. - Вид-во з 2000 р.: ЛАТСТАР; з 2004 р.: Фенікс; з 2012 р.: КП ОМД. – ISSN з 2014 р. - ISSN 2307-4604 .
 • Записки з українського мовознавства [277]

  Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana: зб. наук. праць / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1999. - Загл. до 1999 р., вип. 7: Щорічні записки з українського ...
 • Записки історичного факультету [191]

  Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1995. - Назва № 1, 1995 р.: Записки исторического факультета; з №13, 2003 р. - паралельна назва ...
 • Известия музейного фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунера [83]

  Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О. Браунера: науч. журн. / Музейный фонд им. А.А. Браунера. – Одесса: Астропринт, 2004. - Основан в декабре 2003 г. – С 2012 г. изд-во: ОНУ им. И.И. ...
 • Иудаика в Одессе [22]

  Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак., Израильский культурный центр; редкол.: И. В. Голубович [и ...
 • Компаративістські дослідження релігії [33]

  Компаративістські дослідження релігії / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-дослідн. центр "Компаративістських досліджень релігії"; гол. ред. Е. І. Мартинюк. – Одеса: Наука і техніка, 2004.
 • Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я [42]

  Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – 2007.
 • Мова [427]

  Мова: наук.-теорет. часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова; гол. ред.: Ю. О. Карпенко. – Одеса: Астропринт, 1995. - Часопис засновано в 1993 році. - ISSN 2307-4558.
 • Мікробіологія і біотехнологія [149]

  Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2007. – Журнал заснований у 2006 р. - ISSN 2076-0558.
 • Одеські етнографічні читання [28]

  Збірка рекомендується етнографам та історикам, фольклористам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, студентам і учням загальноосвітніх шкіл ISBN 978-617-689-133-8
 • Полілог [102]

  Полілог: зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т; гол. редкол. В. Г. Кушнір. – Одеса: Букаєв В. В., 2014. - На обкл. загол.: ...
 • Правова держава [675]

  Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 1998. - З 2012 р. - Фахове наук. вид. – Вид-во з 2014 р., №17: Фенікс. - ISSN 2411-2054.
 • Проблеми сучасного літературознавства [346]

  Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies: зб. наук. праць / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Маяк, 1997. - Вид-во з 2006 р., вип. 14: Астропринт. – Авт. з 2000 р., ...
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [561]

  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Рыночная экономика: современная теория и практика управления = Market economy: modern management theory and practice: наукові праці економіко-правового факультету ...
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [94]

  Сенсорна електроніка і мікросистемні технології = Sensor Electronіcs and Mіcrosystem Technologіes: наук.-техн. журн. / ОДУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2004. - Заснован 13.11.2003 р. - ISSN 1815-7459.
 • Слов’янський збірник [435]

  Слов'янський збірник / ОДУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Д. Бураго, 1996. - З 2000 р., вип. 7 авт.: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Місце вид.: 2012 р., вип. 16, 2013 р., вип. 17, ч. 3, 2016 ...
 • Соціально-політичні студії [42]

  Соціально-політичні студії : наук. альм. : праці молодих науковців / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017.
 • Стародавнє Причорномор’я [107]

  Стародавнє Причорномор'я: збірка складена на основі матеріалів Читань пам'яті проф. П.Й. Каришковського / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії стародавнього світу та середніх віків [та ін.]; гол. ред. І. В. ...
 • Фізика аеродисперсних систем [185]

  Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems: наук. зб. / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова; гол. ред. В. В. Калінчак. – Одеса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2015 . - Загол. до 2015 р., вип. 52: ...
 • Філологічні студії [341]

  Філологічні студії: зб. наук. ст. студентів філологічного ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. - З 2014 р., вип. 5 підзаг.: зб. студ. наук. праць.
 • Чорноморська минувшина [127]

  Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України = Chornomors’ka mynuvshyna. The transactions of Department of Cossack History in the South of Ukraine: зб. наук. пр. / НАН України, НДІ укр. козацтва, ...
 • Історико-літературний журнал [303]

  Історико-літературний журнал / ОДУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса, 1995 . - з 2000 р. кол. авт.: ОНУ ім. І.І. Мечникова .

Recent Submissions

 • Візуальні гендерні стереотипи 

  Лук’янчук, К. О.; Lukianchuk, K. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Стаття присвячена аналізу соціологічного бачення візуальних гендерних стереотипів. Проаналізовано поняття соціальний «стереотип», досліджено розвиток наукового аналізу стереотипів та стереотипізації в процесі ...
 • Мультфільм як ретранслятор ґендерних стереотипів 

  Сіможенко, Катерина Володимирівна; Simozhenko, K. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті проаналізовані гендерні стереотипи, зображені в мультфільмах. Особлива увага приділяється аналізу характеристик маскулінності-фемінності героїв і їх соціальних ролей. Socialization is the lifelong process ...
 • Дитинство як об’єкт соціологічного дослідження 

  Понуренко, Аліна Юріївна; Ponurenko, Alina (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Діти - головний, визначальний елемент розвитку будь-якої країни. Від їх стану залежать кількісні та якісні характеристики майбутнього населення, його соціально-демографічна структура і соціально-психологічні особливості. ...
 • Спілкування як механізм соціальної взаємодії: особливості методології дослідження 

  Карагяур, В.; Karahyaur, V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено особливостям методології аналізу феномену «спілкування» як механізму соціальної взаємодії. Простежується різниця понять «спілкування» та «комунікація». Types of communication as a mechanism of social ...
 • Трудова міграція як фактор соціального сирітства в Україні 

  Долженко, Л. М.; Dolzhenko, N. Lydia (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Розглянуто проблему трудової міграції як фактору соціального сирітства в Україні, здійснено аналіз поглядів вчених різних сфер науки щодо соціального сирітства, розкрито основні причини соціального сирітства, простежено ...
 • Зовнішня політика Італії в міжвоєнний період (1918-1939) 

  Маковський, Артем Олександрович; Makovskyi, A. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті здійснено аналіз зовнішньої політиці Італії у міжвоєнний період. Автором висвітлені її основні особливості та основні фактори, що на неї вплинули. Автором показана подвійність зовнішньої політики Італії, а ...
 • Зовнішньополітична ідеологія США та її вплив на політику 1823 – 1939 років 

  Кусик, Л. С.; Kusyk, L. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У результаті проведеного дослідження представлено порівняльну характеристику етапів розвитку зовнішньої політики США у 1823 – 1939 рр., простежено основні тенденції її розвитку. Визначені особливості впливу ...
 • Загальна характеристика освітньої політики країн ЕС: процес становлення та розвитку 

  Маловічко, Я. В.; Malovichko, Jana (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено проблемі формування та розвитку освітньої політики Європейського Співтовариства. Досліджено історичну еволюцію освітньої політики ЄС та проаналізовано основні її етапи. Також аналізується місце Болонського ...
 • Цензура та цензурування в Европі: історія та сучасність 

  Мілошова, Д.; Miloshova, Diana (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В статті представлено аналіз історичного розвитку цензури як політичного інструменту в країнах Європи та визначення його соціально-культурного та політичного значення. Простежено особливості історичного розвитку ...
 • Політологічна вісь «Схід-Україна-Захід»: соціокультурний чинник 

  Топчіу, А.; Topchiu, A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті викладені результати порівняльного дослідження властивостей соціокультурних особливостей на Сході, Заході та Україні. For formation and carrying out the political science axis of "East-Ukraine-West" is taken ...
 • Поняття «політичні інновації» у пострадянському науковому дискурсі 

  Ковальчук, В. І.; Kovalchuk, V. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Стаття присвячена порівняльному аналізу наукового дискурсу щодо поняття та сутності політичних інновацій в пострадянській і, зокрема, російській та вітчизняній політології. Розглядаються підходи до концептуалізації ...
 • Кризис Европейского союза: экономическая и политическая составляющие 

  Коляда, Ю. А.; Kolyada, Yu.A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В статье рассматриваются кризисные явления, повлекшие за собой нестабильность экономики государств Европейского Союза, неустойчивость европейской единой валюты – Евро. Системность кризиса обусловлена прежде всего ...
 • Результат політики мультикультуралізму в Швеції 

  Колесник, Д. В.; Kolesnik, Daria (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті викладено аналіз міграційної політики Швеції, розглянуто її наслідки. Автор простежив вплив мультикультуралізму на криміногенну ситуацію, акцентуючи увагу на соціальних та культурних осоливостях місцевого населення ...
 • Протестна активність етнічних мігрантів: аналі підходів до типології 

  Марченко, А. А.; Marchenko, A. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті представлена типологізація основних форм активної протестної діяльності етнічних мігрантів, яка базується на попередніх висновках дослідників цієї теми, а також на основі аналізу останніх проявів протестів мігрантів ...
 • Ультраправі рухи у країнах скандинавії 

  Новицький, М. С.; Novytskyy, M. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В даній статті розглядаються проблеми сучасного стану праворадикальних рухів та їх основні програмні положення у країнах скандинавського регіону. В роботі було наведено інформацію про сучасний стан політичних партій ...
 • Типы миграционной политики в современной Европе 

  Коваленко, Дар'я Володимирівна; Kovalenko, Daria (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В статье рассматривается понятие миграционная политика, рассмотрение типов такой политики, берется во внимание нынешний кризис мигрантов. Дается обзор работ отечественных исследователей и мнения европейских политиков. ...
 • Проблеми регіоналізації та регіональної політики Європейського Союзу 

  Морозов, Олександр Сергійович; Morozov, O. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Стаття підіймає актуальне питання причин, потенційних наслідків та шляхів вироблення практичних підходів до проблем ирегіоналізації на зразку Європейського союзу. В умовах протиборства державного суверенітету з одного ...
 • Євроінтеграція україни: доцільність проекту 

  Полянська, Д. А.; Polianskaya, J. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В даній роботі на основі аналізу тексту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розглянуті перспективи такої співпраці. Намагання наблизити соціально- економічну систему України до системи Євросоюзу передбачає поступове вирішення ...
 • Моделі інтеграційного розвитку європи: порівняльний аналіз структурно-функціональних характеристик 

  Бурлака, Олена Олегівна; Burlaka, Elena (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті розглядаються теорії та концепції об’єднання Європи. Зокрема, модель Європи «різних швидкостей», «концентричних кіл», «Європа ядра», «змінних геометрій». Проводиться порівняльний аналіз структурно-функціональних ...
 • Процедури та інститути інкорпорації та реінкорпорації в ЄС 

  Опрощенко, Юлія Олександрівна; Oproschenko, Julia (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті розглядається процедура «входу» та «виходу» з Європейського Союзу, а також інститути задіяні в даному процесі. Проаналізовані критерії ЄС щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС та процедури оцінки їх виконання. ...

View more