Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13107
Title: Проблема суб'єктивності в інтерпретації художнього тексту
Authors: Пащенко, Микола Васильович
Пащенко, Николай Васильевич
Pashchenko, Mykola V.
Citation: Читач. Рецепція. Інтерпретація : матеріали наук. круглого столу / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. теорії літератури та компаративістики; за ред. Н. М. Шляхової. – Одеса : Астропринт, 2017.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: модерністське письмо
постмодерністське письмо
текст
інтерпретація
Abstract: З модерністським і постмодерністським письмом прийшло ускладнення тексту. В сучасному літературознавстві загальноприйнятою є думка, що складно організований текст обумовлений цілим рядом прийомів як чинників творчої гри, однак орієнтованих більшою мірою на співтворчість. Такий текст звільняє читача від відповідальності перед автором. Отже читач сам так чи інакше стає спів-творцем — партнером у творенні конкретних, але водночас і відмінних світів. Така стратегія обґрунтована у вітчизняному літературознавстві 0. Потебнею, Ю. Лотманом та іншими, вона є преволюючою і для більшості представників структурно-семіотичних, герменевтичних методологій.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13107
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95-99.pdf123.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.