Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12862
Title: Психологічний аналіз безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу
Other Titles: Psychological analysis of the security of the educational environment of a higher educational institution
Authors: Акімова, Лариса Наумівна
Акимова, Лариса Наумовна
Akimova, Larysa N.
Citation: Акімова Л. Н. Психологічний аналіз безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу / Л. Н. Акімова // Актуальні проблеми психології навчання та розвитку з нагоди 70-ліття заснування лабораторії навчання ім. І.О. Синиці (м. Київ, 25-26 трав. 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 53–56.
Issue Date: 2017
Keywords: управління
освітнє середовище
якість вищої освіти
психічна напруга
психологічний аналіз
Abstract: Сучасна система вищої освіти відкрита до змін. Реформи у напрямку підвищення якості підготовки фахівців зумовлюють динамічні нестійкі процеси в управлінні освітнім середовищем. Процеси змін гальмуються під впливом різноманітних об’єктивних і суб’єктних факторів. Вирішення проблеми якості вищої освіти безпосередньо передбачає переосмислення мети і результату освіти, оптимізацію засобів і технологій освітнього процесу, модернізацію змісту освіти. Система підготовки фахівців в системі вищої освіти є відгуком на запит професійного та соціального середовища. В цьому середовищі питання безпеки постає одним з важливих питань. І мова йде не тільки про безпеку життєдіяльності і охорону праці. Увага зосереджується на системі безпеки як цінності соціального організаційного середовища, що спрямована на відтворення і збереження цінності життя, здоров’я, сім’ї, особистісного та професійного зростання. Система заходів щодо безпеки є явищем що забезпечує існування студента і студентського товариства в прості вишу, визначає ефективність освітнього процесу і готовність майбутнього фахівця до активного працевлаштування.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12862
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53-56.pdf378.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.