Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12826
Title: Законовчителі інославних й іновірних віровчень навчальних закладів Одеси ХІХ - початку ХХ ст.: історія, традиції та особливості
Other Titles: Законоучители инославных и иноверных вероучений учебных заведений Одессы в XIX - в начале XX вв.: история, традиции и особенности
Teachers of heterodoxy and heterodoxy educational institutions o f Odessa in the XIX - early XX century: history, traditions and features
Authors: Левченко, Галина Сергіївна
Левченко, Валерій Валерійович
Левченко, Галина Сергеевна
Левченко, Валерий Валерьевич
Levchenko, Halina S.
Levchenko, Valerii V.
Citation: Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХст. : зб. наук. праць / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. історії України; редкол.: О. А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Одеса
законовчителі
духівництво
навчальні заклади
Одесса
законоучители
духовенство
учебные заведения
Odessa
law teachers
clergy
educational institutions
Abstract: У статті проаналізовано становлення викладання основ віровчення законовчителями інославних й іновірних сповідань у навчальних закладах Одеси у XIX - на початку XX cm. Констатовано, що законовчителі були провідною інтелектуальною частинною суспільства та відігравали важливу роль у формуванні у молодого покоління цивілізаційної свідомості.
В статье проанализировано становление преподавания основ вероучения законоучителями инославных и иноверных исповеданий в учебных заведениях Одессы в XIX - в начале XX в. Констатировано, что законоучители были ведущей интеллектуальной частью общества и играли важную роль в формировании у молодого поколения цивилизационного сознания.
The article analyzes the formation of the teaching of the foundations of the dogma by the teachers of heterodox and heterodox confessions in the educational institutions of Odessa in the XIX - early XX century. It was stated that the teachers of the law were the leading intellectual part of the society and played an important role in shaping the civilizational consciousness of the young generation.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12826
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127-133.pdf173.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.