Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12669
Title: Вплив геополітичного фактору на стратегію розвитку Одеського регіону
Authors: Маслій, Наталя Дмитрівна
Маслий, Наталья Дмитриевна
Maslii, Natalia D.
Citation: Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. Т.1. / за заг. ред. Т.О.Журавльової. — Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014.
Issue Date: 2014
Keywords: геополітичний фактор
розвиток
Україна
Одеський регіон
Series/Report no.: ;Т. 1.
Abstract: Перетворення на політичній карті світу, формування політичних та економічних угруповань призводять до трансформації геополітичних інтересів у світі. У цьому плані Україна стає важливим об’єктом геополітичних процесів. Вплив геополітичного фактора на її соціально-економічний розвиток є неоднозначним. Щоб забезпечити національні інтереси держави, безпеку життєдіяльності населення важливо адекватно реагувати на геополітичну ситуацію з метою створення сприятливих умов господарювання з урахуванням фактора глобалізації, підвищення конкурентоспроможності економіки. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають дослідження стратегії розвитку регіонів з позицій впливу геополітичного фактора, для реалізації загальнодержавних і регіональних пріоритетів. Такі дослідження мають базуватися, з одного боку, на відстеженні глобальних геополітичних процесів, з другого – на вивченні особливостей економічного розвитку регіонів в умовах ринку, можливостей їх інтеграції у світогосподарські структури.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12669
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85-94(3).pdf137.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.