Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12403
Title: Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр.
Other Titles: Visual Monitoring of Dolphins in the Coastal Waters Near Zmiinyi Island (Black Sea) in 2010-2016
Authors: Снігірьов, Сергій Михайлович
Медінець, Володимир Іванович
Абакумов, Олександр Миколайович
Піцик, Василь Зіновійович
Snigirov, Sergii M.
Medinets, Volodymyr I.
Abakumov, Oleksandr M.
Pitsyk, Vasyl Z.
Абакумов, Александр Николаевич
Citation: Зб. матеріалів XX Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво - 2017» 19-22 квітня 2017 р. м. Харків. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017. С. 189-190.
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Keywords: чорноморські дельфіни, афаліна, білобокий дельфін, азовка, прибережні води о.Зміїний
Black Sea dolphins, common porpoise, common dolphin, bottle-nosed dolphin, Zmiinyi Is-land coastal waters
Abstract: Мета. Дослідження сезонного розподілу, міграцій та поведінки трьох видів дельфінів: чорномор-ської морської свині (азовка) (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905), білобокого дельфіна (білобочка) (Delphinus delphis ponticus Barabasch, 1935) та афаліни (Tursiops truncatus ponticus Barabasch, 1940) в при-бережних водах острова Зміїний. Методи. Стандартні методи візуальних спостережень дельфінів. Результати. На основі отриманих даних зроблено аналіз багаторічних спостережень дельфінів. Показана динаміка реєстрації окремих видів дельфінів по сезонах року. Висновки. Виявлено, що морська свиня біля острова в середньому зустрічалася найчастіше (74,5% від загальної кількості і всіх зареєстрованих дельфінів). Відносна кількість зареєстрованих особин білобокого дельфіна та афаліни була значно мен-ше – 17,5 та 8,0% відповідно.
Study of seasonal distribution, migration and behaviour of three dolphin species: common por-poise (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905), common dolphin (Delphinus delphis ponticus Barabasch, 1935) and bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus ponticus Barabasch, 1940) in the Zmiinyi Island coastal waters. Methods. Standard methods of dolphins visual observation. Results. Analysis of long-term observations of dolphins have been performed based on the collected data. Dynamics of registration of separate dolphin species depending on season of year has been shown. Conclusions. It has been established that common porpoise was seen near the island the most often (74.5% of all the dolphins registered). The registered common dolphins and bottle-nosed dolphins were significantly less in number – 17.5 and 8.0% respectively.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12403
ISBN: 978-966-285-405-3
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snig_Med 1.pdf201.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.