Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12302
Title: Комерціалізація освіти чи реформа щодо підвищення якості освіти?
Authors: Миколенко, Олександр Іванович
Миколенко, Александр Иванович
Mykolenko, Oleksandr I.
Citation: Актуальні проблеми національного законодавства : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 15 листопада 2017 року / Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка [та ін.]; редкол.: Є. Ю. Соболь [та ін.]. – Кропивницький : Полімед-Сервіс, 2017. – 242 с.
Issue Date: 2017
Keywords: комерціалізація освіти
реформа освіти
Національна доктрина
ЗНО
Abstract: Якщо звернутися до нормативно-правових актів, які пов’язані з реформою освіти в Україні, то помітимо, що всі вони декларують благі цілі реформи освіти. Наприклад, в Національній доктрині розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 року (далі – Національна доктрина) зазначається, що метою державної політики щодо розвитку освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12302
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121-123.pdf557.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.