Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12259
Title: Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів
Authors: Попов, Геннадій Якович
Реут, Віктор Всеволодович
Моісеєв, Миколай Григорович
Вайсфельд, Наталя Данилiвна
Вайсфельд, Наталья Даниловна
Vaisfeld, Natalia D.
Реут, Виктор Всеволодович
Reut, Viktor V.
Citation: Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів : навч. посіб. для студ. вузів, які навч. за напрямами підготовки "Прикладна математика", "Механіка" / Г. Я. Попов [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 115 с.
Issue Date: 2010
Keywords: Рівняння математичної фізики
ортогональні многочлени
Abstract: У запропонованому навчальному посібнику викладено метод ортогональних многочленів, проведено його строге математичне обрунтування, введено основні означення, доведено основні теореми щодо швидкості збіжності методу. Основну увагу приділено застосуванню метода до розв язання інтегральних рівнянь першого і другого роду з різними видами сингулярних частин різницевими, ступеневими ядрами, тощо. Введено нові означення п-ядра та спектрального співвідношення. Особливе місце приділяється застосуванню метода редукції для розв язання нескінченних систем лінійних алгебраїчних рівнянь, до яких, як відомо, приводить схема методу ортогональних многочленів. У посібнику наведено необхідний довідковий матеріал таблиці основних спектральних співвідношень та таблиці інтегралів з поліномами Якобі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12259
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reut_mnogochleni.pdf904.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.