Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12166
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧеркез, Євген Анатолійович-
dc.contributor.authorМедінець, Володимир Іванович-
dc.contributor.authorГазєтов, Євген Іванович-
dc.contributor.authorМедінець, Сергій Володимирович-
dc.contributor.authorПогребна, Оксана Олександрівна-
dc.contributor.authorСвітличний, Сергій Володимирович-
dc.contributor.authorCherkez, Yevhen A.-
dc.contributor.authorMedinets, Volodymyr I.-
dc.contributor.authorGazyetov, Yevgen I.-
dc.contributor.authorMedinets, Sergiy V.-
dc.contributor.authorPogrebna, Oksana A.-
dc.contributor.authorSvitlychnyi, Sergiy V.-
dc.date.accessioned2017-12-20T08:08:38Z-
dc.date.available2017-12-20T08:08:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationВісник ХНУ ім. В.Н.Каразінаuk
dc.identifier.issn2415-7651-
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12166-
dc.description.abstractМета. Встановлення сучасних особливостей гідродинамічного режиму водоносних горизонтів і відповідних складових формування живлення лиману підземними водами за даними багаторічних спостережень для уточнення кількісних оцінок водного балансу Куяльницького лиману. Методи. Використовувалась гідродинамічні методи розрахунків питомих витрат підземних вод в залежності від просторово-часових змін їх напорів і рівнів води в лимані. Результати. Для встановлення закономірностей режиму підземних вод в 2015 році облаштована мережа гідрогеологічних свердловин в заплаві верхів‘їв Куяльницького лиману (селища Ковалівка – Стара Еметівка). За результатами спостережень 2015 – 2017 років виявлена наявність тісного гідравлічного зв‘язку між ґрунтовими і поверхневими водами лиману і встановлено, що питомий приплив ґрунтових вод з боку східного берега перевищує приплив з боку західного. Результати розрахунків питомих витрат підруслового стоку в верхів‘ях лиману вказують на те, що в посушливі періоди відбуваються втрати води з лиману на формування підруслового стоку зворотного напряму. Надана оцінка питомих витрат потоку ґрунтових вод з боку моря скрізь алювіальні відклади пересипу і питомих витрат потоків підземних вод, які поступають з бортів долини лиману (водоносні горизонти в еолово-делювіальних відкладах середнього та верхнього плейстоцену вододільної рівнини, куяльницького ярусу і понтичного регіоярусу). Станом на 2016 -2017 рр. середній річний обсяг всіх складових живлення Куяльницького лиману підземними водами є еквівалентним підйому рівня лиману приблизно на 17 - 20 см і в порівнянні з обсягами лиману в 2016 році складає біля 35 - 50 %. Висновки. При оцінці водного балансу Куяльницького лиману разом з традиційними чинниками формування його гідрологічного режиму (атмосферні опади, річковий і боковий стік, випар) необхідно враховувати просторово-часові зміни обсягів всіх складових підземного живлення лиману.uk
dc.description.abstractTo establish current features in the hydrological regime of aquifers and respective constituents of the estuary inflow with groundwater based on many years‘ observations in order make the Kuyalnyk Estuary water balance qualitative assessment more precise. Methods. Hydrodynamic methods of groundwater specific discharge calculation depending on spatial and temporal changes of the estuary flow and water level were used. Results. To establish the regularities of groundwater regime in 2015 a network of hydrogeological wells was equipped in the Kuyalnyk Estuary floodplain (villages Kovalivka – Stara Emetivka). It has been established from the results of the observations of 2015 – 2017 that there is the close hydraulic connection between groundwater and surface water of the estuary; it has also been established, that the specific inflow of groundwater from the eastern bank prevail over that from the western bank. Results of calculation of the underflow specific discharge in the upper reaches of the estuary are showing that during dry periods water losses from the estuary to form the reverse direction underflow take place. Specific discharge of groundwater flow from the sea through alluvial deposition of bay-bar was estimated, as well as specific discharge of groundwater flowing from the sides of the estuary valley (aquifers in wind-born and diluvial deposition of middle and upper Pleistocene in interfluvial plain, Kuyalnyk Stage and Pontic horizon). As of 2016 -2017, average annual volume of all the constituents of groundwater inflow to the Kuyalnyk Estuary equaled to 17-20 cm increase of the estuary level and in comparison with the estuary volume in 2016 made around 35 - 50 %. Conclusions. Estimating the Kuyalnyk Estuary water balance, spatial and temporal changes of all constituents of groundwater inflow volume should be taken into account together with the traditional factors of its hydrological regime forming (precipitation, river and side discharge, evaporation).uk
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseries«Екологія»;Вип. 17.-
dc.subjectКуяльницький лиман, гідрогеодинамічний режим підземних вод, складові підзем-ного живленняuk
dc.subjectKuyalnyk Estuary, hydrogeodynamic regime of groundwater, constituents of groundwater in-flowuk
dc.titleОсобливості живлення Куяльницького лиману підземними водамиuk
dc.title.alternativeFeatures of constituents in the Kuyalnyk estuary groundwater inflowuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-19.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.